Agenda - Raadsvergadering 2 juli 2020

locatie: Pleinzaal Geert Teis. Voor publiek is helaas geen plaats; de vergadering is wel te volgen via RTV1
aanvang: 19:30 uur

Onderwerp

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Verordening op de vertrouwenscommissie Stadskanaal 2017

5. Vaststellen Profielschets burgemeester Stadskanaal 2020

6. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten