Agenda - Raadscommissie 24 februari 2020

Raadszaal
21.30 uur

Onderwerp

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Vaststellen verkort verslag vorige vergadering

5. Insprekers

6. Bescherm wonen

Informatieve behandeling.

7. Rondvraag

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten