Agenda - Raadsvergadering 15 april 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 19:30 uur

Onderwerp

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Insprekers

5. Vaststellen besluitenlijst 25 maart 2019

6. Inlichtingen college

7. Schriftelijke vragen

8. Lijst met ingekomen stukken

9. Lijst met openstaande toezeggingen en moties

10. Vragenuur

11. Interpellaties

12. Rondvraag

13. Voorbereidingsbesluit "Musselkanaal, De Brink"

14. Intrekken regelingen en wijziging Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie

15. Ontheffing vereiste ingezetenschap

15a. Motie ontmoedigingsbeleid ballonnen

16. Sluiting

Download alle vergaderdocumentenGa naar transcript