Agenda - Raadscommissie 25 mei 2020

Online, te volgen via YouTube
19:30 uur

Onderwerp

1. Opening

Deze vergadering zal online worden gehouden en live gestreamd worden naar de YouTube-pagina van de gemeente.

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Vaststellen verslag vorige vergadering

5. Insprekers

6. Regio Deal

Informatieve behandeling. De heer Tijmen Hordijk, programmamanger, zal een presentatie over de Regio Deal geven.

7. Stand van zaken Omgevingswet

Informatieve behandeling.

Er zal een presentatie worden gegeven door de heren H. Boets, programmamanager Omgevingswet, en de heer M. de Heer, projectleider Omgevingsplan.

8. Rondvraag

9. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten