Agenda - Raadscommissie 9 maart 2020

Raadszaal
19:30 uur

Onderwerp

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Vaststellen verkort verslag van 24 februari 2020

Het verslag volgt.

5. Insprekers

6. Consultatiedocument Regionale Energie Strategie

7. Rondvraag

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten