Agenda - Raadscommissie 3 februari 2020

Raadszaal
19:30 uur

Onderwerp

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Vaststellen verslag d.d. 13 januari 2020

5. Insprekers

6. Centrumvisie Musselkanaal

7. Rondvraag

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten