Agenda - Raadscommissie 13 januari 2020

Raadszaal
19:30 uur

Onderwerp

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Vaststellen verslagen 4 november en 9 december 2019

5. Insprekers

6. Bestuursverslagen 2017 en 2018 en Strategisch beleidsplan OPRON

7. Concept gezondheidsbeleid gemeente Stadskanaal 2020-2024

8. Rondvraag

9. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten