Agenda - Raadsvergadering 19 oktober 2020

Deze vergadering wordt online gehouden en kan worden gevolgd via https://youtu.be/C6vHTW7JgYk
Aanvang: 19:30 uur

Onderwerp

1. Opening

Deze vergadering wordt online gehouden en kan worden gevolgd via https://youtu.be/C6vHTW7JgYk

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Insprekers

5. Vaststellen besluitenlijst van 21 september 2021

6. Inlichtingen college

7. Schriftelijke vragen

8. Lijst met ingekomen stukken

9. Vaststellen lijst met openstaande toezeggingen en moties

10. Vragenuur

11. Interpellaties

12. Rondvraag

13. Onttrekking openbaarheid

14. Vaststelling bestemmingsplan "Musselkanaal, Marktstraat Jan Kortstraat"

15. Verzoek Enexis versterking eigen vermogen

16. Vergaderschema 2021

17. Sluiting

Download alle vergaderdocumentenGa naar transcript