Agenda - Raadsvergadering 21 september 2020

Pleinzaal Geert Teis
19:30 uur

Onderwerp

1 Opening

De gemeenteraad vergadert op maandag 21 september 2020 in Geert Teis. Vanwege de Corona-maatregelen is daar dan geen ruimte voor publiek.  De vergadering wordt echter live gestreamd en is te volgen via https://youtu.be/c3QeeXn5-s8.
Ook kan de vergadering op televisie bij RTV1 worden bekeken (kanaal 42 Ziggo of kanaal 1458 KPN/Telfort).

2 Mededelingen

3 Vaststellen agenda

4 Insprekers

5 Vaststellen besluitenlijst van 31 augustus 2020

6 Inlichtingen college

7 Schriftelijke vragen

8 Lijst met ingekomen stukken

9 Vaststellen lijst met openstaande toezeggingen en moties

10 Vragenuur

11 Interpellaties

12. Rondvraag

13 Jaarstukken 2019

14 Concept Regionale Energiestrategie Groningen (RES)

15 Onttrekking openbaarheid

16 Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z)

17 Sluiting

Download alle vergaderdocumentenGa naar transcript