Agenda - Raadsvergadering 11 mei 2020

Online
19:30 uur

Onderwerp

1. Opening

De vergadering kan door publiek live worden gevolgd op het YouTube-kanaal van de gemeente. Klik hier om naar YouTube te gaan. 

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Insprekers

Op dit moment hebben zich nog geen insprekers gemeld.

5. Vaststellen besluitenlijst van 20 april 2020

Volgt nog.

6. Inlichtingen college

7. Schriftelijke vragen

8. Lijst met ingekomen stukken

9. Vaststellen lijsten met openstaande toezeggingen en moties

10. Vragenuur

11. Interpellaties

12. Rondvraag

13. Jaarstukken 2019 en Meerjarenbegroting 2021-2024 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

14. Voorbereidingsbesluit 'Gemeente Stadskanaal, woontitels'

15. Vaststelling bestemmingsplan 'Musselkanaal, Kerkstraat Badstraat'

16. Ontheffing vereiste ingezetenschap

17. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten