Agenda - Raadsvergadering 20 april 2020

Via videoconference. De link vindt u bij de opening.

Onderwerp

1. Opening

De vergadering kan door publiek live worden gevolgd op het YouTube-kanaal van de gemeente. Klik hier om naar YouTube te gaan. 

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Insprekers

5. Besluitenlijst raadsvergadering 24 februari 2020

6. Vaststellen verkort verslag raadsvergadering 3 maart 2020

7. Inlichtingen college

8. Schriftelijke vragen

9. Lijst met ingekomen stukken

10. Vaststellen lijsten met openstaande toezeggingen en moties

11. Vragenuur

12. Interpellaties

13. Rondvraag

14. Centrumvisie Musselkanaal

15. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Beschermd Wonen en Opvang

16. Gezondheidsbeleid 2020-2024

17. Wijziging Verordening Participatieraad gemeente Stadskanaal

18. Voorbereidingsbesluit Landelijk gebied, karakteristieke gebouwen

19. Aanpassing gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen

20. Voorbereidingsbesluit Musselkanaal De Brink 2020

21. Subsidieregeling oud papier

22. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten