Agenda - Raadsvergadering 25 februari 2019

Raadzaal gemeentehuis
19:30 uur

Onderwerp

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

3a. Be√ędiging fractieondersteuner

4. Insprekers

5. Vaststellen besluitenlijst van 17 december 2018

6. Inlichtingen college

7. Schriftelijke vragen

8. Lijst met ingekomen stukken

9. Lijst met openstaande toezeggingen en moties

10. Vragenuur

11. Interpellaties

12. Rondvraag

13. Vaststellen afvalstoffenverordening gemeente Stadskanaal 2019

14. Vaststellen verordening tot wijziging van de verordening Wmo 2015

15. Vaststellen gedragscode integriteit bestuurders Stadskanaal 2019

16. Aanpassing werkwijze ingekomen stukken

17. Sluiting

Download alle vergaderdocumentenGa naar transcript