Agenda - Raadscommissie 4 november 2019

Raadzaal
19:30 uur

Onderwerp

01. Opening

02. Mededelingen

03. Vaststellen agenda

04. Insprekers

05. Zorg in de regio (informerend)

06. Rondvraag

07. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten