Agenda - Raadscommissie 13 mei 2019

Locatie: raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 19:30 uur

Onderwerp

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Insprekers

5. Vaststellen verkort verslag van 8 april 2019

6. Integraal Veiligheidsbeleid

7. Verkenning GVVP, doelen en speerpunten op basis van de inventarisatie

8. Rondvraag

9. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten