Agenda - Raadsvergadering 16 december 2019

Raadzaal
19:30 uur

Onderwerp

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Insprekers

5. Vaststellen besluitenlijst van 11 november 2019

6. Vaststellen besluitenlijst van 25 november 2019

7. Inlichtingen college

8. Schriftelijke vragen

9. Lijst met ingekomen stukken

10. Lijst met openstaande toezeggingen en moties

11. Vragenuur

12. Interpellaties

13. Rondvraag

14. Vaststellen verordeningen gemeentelijke belastingen 2020

15. Vaststellen decemberwijziging 2019

16. Sluiting

15a. Motie afschaffen verhuurdersheffing

Download alle vergaderdocumenten