Agenda - Raadsvergadering 25 november 2019

Raadzaal
19:30 uur

Onderwerp

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Insprekers

5. Vaststellen besluitenlijst van 14 oktober 2019

6. Inlichtingen college

7. Schriftelijke vragen

8. Lijst met ingekomen stukken

9. Lijst met openstaande toezeggingen en moties

10. Vragenuur

11. Interpellaties

12. Rondvraag

13. Vaststellen Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2024

14. Vaststellen Ruimtelijke visie oplaadzone Stadskanaal en bevorderen lokaal eigenaarschap

15. Wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2015 als gevolg van het wettelijke aangepast abonnementstarief

15a. Motie kruispunt Musselkanaal

16. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten