Agenda - Raadsvergadering 11 november 2019

Raadzaal
19:30 uur

Onderwerp

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

3a. Onderzoek geloofsbrieven en be√ędiging raadslid

4. Inlichtingen college

5. Schriftelijke vragen

6. Lijst met ingekomen stukken

7. Vragenuur

8. Interpellaties

9. Rondvraag

10. Vaststellen Najaarsnota 2019

11. Vaststellen Programmabegroting 2020

12. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten