Agenda - Raadsvergadering 14 december 2020

Raadszaal
19:30 uur

Onderwerp

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verkort verslag vorige vergadering

Het verkort verslag van de raadscommissie van 3 februari zal nog worden toegevoegd.

5. Insprekers

6. Beschermd wonen

Informatieve behandeling.

7. Rondvraag

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten