Agenda - Raadsvergadering 23 november 2020

Deze vergadering zal online worden gehouden en kan worden bekeken op het YouTube-kanaal van de gemeente via https://youtu.be/RAJEbakgEHw.
19:30 uur

1. Opening
2. Mededelingen
4. Insprekers
5. Vaststellen besluitenlijst van 19 oktober 2020
6. Inlichtingen college
8. Lijst met ingekomen stukken
10. Vragenuur
11. Interpellaties
12. Rondvraag
17. Sluiting