Agenda - Raadsvergadering 3 november 2020

De vergadering is te zien op het YouTube-kanaal van de gemeente via https://youtu.be/UkwBJTc7ySk
19:30 uur

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen besluitenlijst 2 juli 2020
5. Voordracht burgemeester Stadskanaal
6. Sluiting