Agenda - Raadscommissie 2 november 2020

Deze vergadering wordt online via Zoom gehouden en kan live op YouTube worden gevolgd via https://youtu.be/nfgAJWIQRzY
19:30 uur

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslag 6 oktober 2020
5. Rapport rekenkamercommissie onderzoek subsidierelatie gemeente - Welstad
6. Rondvraag
7. Sluiting