Agenda - Raadsvergadering 19 oktober 2020

Deze vergadering wordt online gehouden en kan worden gevolgd via https://youtu.be/C6vHTW7JgYk
Aanvang: 19:30 uur

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Insprekers
5. Vaststellen besluitenlijst van 21 september 2021
6. Inlichtingen college
7. Schriftelijke vragen
8. Lijst met ingekomen stukken
9. Vaststellen lijst met openstaande toezeggingen en moties
10. Vragenuur
11. Interpellaties
12. Rondvraag
13. Onttrekking openbaarheid
14. Vaststelling bestemmingsplan "Musselkanaal, Marktstraat Jan Kortstraat"
15. Verzoek Enexis versterking eigen vermogen
16. Vergaderschema 2021
17. Sluiting