Agenda - Raadsvergadering 31 augustus 2020

Geert Teis. Vanwege de Corona-maatregelen is daar dan geen ruimte voor publiek. De vergadering wordt live gestreamd via https://youtu.be/dhPY7YX3I60
19:30 uur

1. Opening
2. Benoeming wethouder
3. Mededelingen
4a. Geloofsbrieven en be√ędiging fractieondersteuner
6. Vaststellen besluitenlijst van 29 juni 2020
11. Vragenuur
12. Interpellaties
13. Rondvraag
Sluiting