Agenda - Raadsvergadering 29 juni 2020

Online, te volgen via YouTube, https://youtu.be/QzaZoKsRMi4
19:30 uur

1. Opening
2. Mededelingen
4. Insprekers
5. Vaststellen besluitenlijst van 8 juni 2020
10. Vragenuur
11. Interpellaties
12. Rondvraag
18. Sluiting