Raadsvergadering

11. Opening
22. Mededelingen
44. Insprekers
55. Vaststellen besluitenlijst van 8 juni 2020
1010. Vragenuur
1111. Interpellaties
1212. Rondvraag
1818. Sluiting