Raadsvergadering

11. Opening
22. Mededelingen
44. Onderzoek geloofsbrieven en be√ędiging raadslid
55. Insprekers
66. Vaststellen besluitenlijst van 16 december 2019
1010. Vaststellen lijst met openstaande toezeggingen en moties
1111. Vragenuur
1212. Interpellaties
1313. Rondvraag
1616. Wijziging verordening onroerendezaakbelasting 2020
1717. Wijziging Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie
1818. Sluiting