Agenda - Extra raadsvergadering 3 maart 2020

Raadzaal
19.30 uur

0:00:00
0:00:00
1. Opening
0:19Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Hierbij open ik de vergadering, iedereen van hart welkom, de raadsleden, collegeleden, bezoekers op de tribune hier en beneden in de patio, die mee kunnen kijken op een groot scherm. Ook de leden van de pers en uiteraard de luisteraars via radio en tv.

2. Mededelingen
0:04Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Mededelingen, ik wil graag het woord geven aan mevrouw Schrör.

0:38Mevr. J. Schrör- de Langeraadslid CDA

Dank u wel voorzitter. Ik wil iedereen even hartelijk bedanken voor alle bloemen, cadeautjes, kaartjes, appjes, berichtjes die ik tijdens mijn ziek zijn heb ontvangen. Het heeft zeker bijgedragen aan de voorspoedige herstel van mij. En ik wil hierbij ook Peter Gelling hartelijke bedanken voor zijn voor mijn vervanging tijdens mijn afwezigheid en ik ben blij en dankbaar dat ik dit werk weer mag gaan doen. Dank u wel.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Wij zijn ook heel blij u weer in ons midden te zien.

3. Vaststellen agenda
0:10Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Vaststelling van de agenda. Kan iedereen instemmen met de agenda zoals die voorligt? Ja.

4. Insprekers
0:36Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dan komen we bij agendapunt 4; insprekers. Tijdens de raadsvergadering mogen inwoners die zich vooraf gemeld hebben het woord richten tot de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten de tijd om zijn of haar mening uiteen te zetten. Voor deze vergadering hebben zich drie insprekers gemeld en ik wil graag eerst het woord geven aan mevrouw Potze.

0:24inspreker

(inspreker mevr. M.Potze) Goedenavond allemaal. Ik ben Maria Potze, hiernaast mij staat Meini Smit, wij zijn de initiatiefnemers van actiecomité "geen Ter Apel 2". Om te beginnen wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om voetbalvereniging SETA te bedanken voor hun gastvrijheid.

0:10Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Moment graag, het galmt hier heel erg, ik weet niet of het aan de geluidsinstallatie ligt, ik denk dat er beneden iets, kan er iets, ga maar verder hoor.

1:53inspreker

(inspreker mevr. M. Potze) Zij gaven ons comité letterlijk de ruimte om bij elkaar te komen om te kunnen overleggen wat de volgende stappen zouden zijn. SETA is daarin uniek, het was de enige plek waar we terecht konden, heel erg bedankt dus SETA. Dan de politici die naar ons luisterden en ons geholpen hebben. Machteld je hebt in onze FaceBookgroep vaak tegen de stroom in je best gedaan om aan eenieder uit te leggen hoe het ervoor stond. Dank voor je inzet. Jur, LB, even zoeken. Je stond ons met raad en daad bij, wat we ook vroegen. Je ging op zoek en kwam met antwoorden, ook jij hartelijk bedankt. Tijd voor het officiële gedeelte nu, het overhandigen van de vele handtekeningen die verzameld zijn. Het begon met een haastig opgezette FaceBookgroep en een petitietekst die ik zojuist heb uitgedeeld, voor de inloopbijeenkomsten in december. Daar zijn we samen gewoon begonnen met het verzamelen van handtekeningen, maar om meer te bereiken hadden we hulp nodig, om meer mensen te bereiken hadden we zeker hulp nodig. Die hulp werd uiteindelijk het actiecomité. We hebben vele honderden mensen gesproken over de petitie naar aanleiding van het verzoek van het COA om het AZC in Musselkanaal te heropenen. En maar liefst 1071 handtekeningen zijn er verzameld. Dat is zo'n 20% van de kiesgerechtigden in ons dorp. We verzoeken u leden van onze gemeenteraad al deze stemmen serieus te nemen en onze petitie mee te nemen in uw wensen en bedenkingenlijst. Mevrouw Sterenborg bij u als voorzitter van de raad zijn de handtekeningen vast in veilige handen. De volledige tekst staat er uiteraard ook op. Zou u de petitie van mij niet in ontvangst willen nemen?

0:18inspreker

(inspreker M. Smit) mevrouw Sterenborg alstublieft deze zijn het dan en ik hoop dat de raad er iets mee doet.

0:21Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Het is in veilige handen, klopt. Dan wil ik nu graag het woord geven aan meneer Louwdijk, namens het actiecomité.

0:04Dhr. K. Willemsraadsgriffier

We wisselen om.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Goed meneer De Graaf aan u het woord.

4:30inspreker

(inspreker dhr. De Graaf) Geachte leden van de raad, mijn naam is Jack de Graaf van actiecomité geen Ter Apel 2. Als eerste wil ik met klem zeggen wij zijn geen racistische groep die tegen de komst is van mensen die uit een oorlogsgebied moesten vluchten voor het aanhoudend geweld in hun land. Ik richt mijn woord tot u als gekozen raadsleden, onze volksvertegenwoordigers, namens bezorgde inwoners van Musselkanaal naar aanleiding van het bericht over de heropening van het AZC in ons dorp. Eigenlijk zou ik moeten beginnen met het vragen van een minuut stilte van u, dat zou goed weergeven wat het gevoel is bij veel van onze dorpsgenoten. Het voelt alsof wij monddood zijn gemaakt. Het is heel vreemd dat slechts een handjevol mensen een beslissing kunnen maken die zo'n impact zal hebben op het dorp Musselkanaal en waar de draagkracht niet is ten aanzien van de voorwaarden die er op dit moment op tafel liggen. Musselkanaal is heel duidelijk, we willen geen veilige landers naar een veilig dorp. Het college en het COA hebben daarop besloten om van het AZC een procesopvanglocatie te maken. Dit zou tegemoet moeten komen aan de stelling van de inwoners van Musselkanaal. Echter een pol geeft geen enkele garantie dat er geen veilige landers komen. er kan aan alle kanten gesjoemeld worden. Ook het COA blijft zeggen; we kunnen dit niet garanderen. En wij willen die garantie wel. Alle duizenden vluchtelingen die binnenkomen in Ter Apel moeten het toch zeker mogelijk zijn om 428 mensen te vinden die zover in het proces zitten dat ze in aanmerking komen voor een status. We hebben niet gevraagd om een pol, locatie met mensen waarvan niet duidelijk is of ze in aanmerking komen voor een asiel. In de speech van de eerste inloop hebben wij duidelijk gezegd; geen veilige landers en geen pol. Er zit teveel risico aan dat er toch veilige landers tussen zitten. Het COA geeft zelf immers aan dat er sprake is van een 75/25% regeling, dat zijn dan meer dan 100 veilige landers. Gesjoemel dus. Ons gevoel van onveiligheid wordt steeds afgedaan als slechts een onderbuik gevoel. Echter na 25 jaar AZC mogen wij toch zeker ervaringsdeskundige worden genoemd. Onze ervaringen zijn echt en de laatste jaren was er veel overlast en intimidatie wat heel onveilig voelde. En daar hebben wij tijdens het verzamelen van de handtekeningen voor de petitie ook duidelijk gehoord van de inwoners van Musselkanaal. De angst zit er goed in. De gemeente wil echter de buitenwereld via de media laten geloven dat de meeste inwoners grote voorstanders zijn. Gesjoemel met feiten. Musselkanaal wil echt de vluchtelingen helpen maar geen mensen die hiernaartoe komen om herrie te schoppen en er financieel beter van te worden en bovendien afkomstig zijn uit een veilig land. De inwoners gaven aan niet naar een inloopavond te gaan omdat alles al was besloten en niets het COA zou tegenhouden. En laten we nu niet net doen alsof Ter Apel aan de andere kant van het land ligt. Het is zo dichtbij dat wij de problematiek die daar speelt ook zelf mee maken. Een voorbeeld daarvan is lijn 73 en de overlast in het winkelcentrum van Ter Apel. We hebben al eerder gevraagd; wat gaat er gebeuren met lijn 73 als het AZC weer open gaat. Het antwoord was zeer diplomatiek en nietszeggend. Er zou worden onderzocht welk vervoermiddel passend is als de doelgroep bekend is. Is het niet beter om alles van tevoren te onderzoeken en zo duidelijkheid te geven voor er een beslissing valt. Veiligheid daar draait het allemaal om. U heeft het allemaal kunnen lezen en zien hoe de problematiek rond de veilige landers in heel Nederland en Europa uit de hand loopt, ook de politie gaf aan onderbezet te zijn, maar de inloopavonden wuifden zij dat weg en zeiden geen extra mankracht in te zetten. Er zijn ketenmariniers nodig in Ter Apel om de orde te herstellen. Aangifte doen van diefstal heeft volgens de ondernemers ook geen zin meer. Het ontbreekt ze ook aan de tijd om na iedere diefstal minstens 2 uur bezig zijn om de aangifte te verwerken en daarna te zien dat de daders alweer op vrije voeten in het centrum lopen. Is dat wat onze

0:01Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Denkt u aan de tijd?

0:56inspreker

Ja, ik heb nog een klein stukje als u het niet erg vindt. Is dat wat onze ondernemers in Musselkanaal straks ook mee moeten maken? Is er dan niets geleerd? Wij mogen er toch van uit gaan dat de mensen die deze beslissing hebben genomen te rade zijn gegaan bij onze buurtgemeente? Een betere pilot bestaat er niet volgens mij niet. Het moet de politiek toch ook duidelijk zijn dat er door dit soort ondemocratische beslissingen kiezers zich gedwongen voelen om een minder conventionele stem uit te brengen. De vraag is: willen wij dat? Namens alle mensen die onze petitie hebben getekend, verzoeken wij u om een aanhangsel in de overeenkomst met het COA, waarin duidelijk word afgesproken dat er geen veiligelanders naar Musselkanaal komen. En dat eventuele veranderingen in dit akkoord eerst in de raad komen. Wil het COA toch veiligelanders naar Musselkanaal halen, dan zijn wij samen met de petitie ondertekenaars tegen een heropening van het AZC in Musselkanaal. Ik dank u.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Meneer Louwdijk.

5:13inspreker

(inspreker dhr. Louwdijk) Geachte leden van de raad, mijn naam is Erik Louwdijk en ik spreek hier namens het actie comité geen Ter Apel 2" en de 1071 ondertekenaars van de petitie. Woensdag 26-02 jongsleden tijdens de inloop bijeenkomst hebben wij de wethouder een rode kaart gegeven. Wij zijn het namelijk niet eens met de uitkomst van het principebesluit dat het college is overeengekomen met het COA. Het AZC wordt geen AZC, maar een proces opvanglocatie. POL noemt het COA dat. Volgens de wethouder doet de naam er niet toe. Maar wanneer ik mij verdiep in wat een proces opvanglocatie inhoudt, komt het erop neer dat elke asielzoeker hier gehuisvest kan worden. Zowel oorlogsslachtoffers als oorlogsmisdadigers. Zowel kansrijke asielzoekers als veiligelanders. Met een POL wordt dus geen gehoor gegeven aan onze oproep. De screening, waar het college en het COA het over hebben, houdt het volgende in: het COA hanteert een top 5 van meest overlast veroorzakende herkomstlanden. Mensen uit die 5 landen worden er in Ter Apel uit gefilterd. Welke 5 landen dit zijn weten we niet. Het COA garandeert dus niet dat er geen veiligelanders in Musselkanaal gehuisvest worden. Onze mening is dus: dan het AZC niet te heropenen. Deze mening wordt ook gedeeld door de ondernemersvereniging Musselkanaal en Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal. Maar Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal geeft aan dat ze geen gekozen wijkraad is en daarom de inwoners van Musselkanaal niet kan vertegenwoordigen en formeel zelfs geen standpunt kan innemen. Wel is de Stichting Dorpsbelangen bij de onderhandelingen aanwezig geweest en ziet het college de stichting als spreekbuis van en naar de inwoners. Dit schept verwarring en roept vragen op. De stichting gaf zelfs geen enkele terugkoppeling naar de inwoners van Musselkanaal. Onze mening is dat bij zulke grote ingrijpende maatschappelijke vraagstukken, de stichting dorpsbelangen niet de juiste gesprekspartner is. Hiervoor zou een democratisch orgaan in het leven geroepen moeten worden. Wellicht kan de stichting dorpsbelangen hier zelf vorm aan geven door bijvoorbeeld een vereniging in het leven te roepen. Terug naar het principebesluit. Wij hebben de indruk gekregen dat het college dit besluit er met de grootst mogelijke snelheid door wil drukken. En dat terwijl het principebesluit vaag en wazig is. Misschien is het u, beste raadsleden, allemaal wel helder. Maar ik waag dat te betwijfelen. Daarom voor alle zekerheid heb ik een fles schuurmiddel en voor sommigen een welbekend sponsje, schuursponsje. Schuren kan zaken helder maken, maar schuren kan ook verandering van vorm geven. Aan u de schone taak al dan niet met behulp van deze schuurmiddelen het besluit passend te maken. Passend bij Musselkanaal. Passend bij ons dorp. Ik wens u veel wijsheid. En dan zou ik graag dit aan een willekeurige raadslid willen overhandigen als u mij daar toestemming voor geeft.

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dat mag.

0:06inspreker

Meneer Klopstra.

0:03Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Ik wist het.

0:25inspreker

Een gewichtig persoon. Ik hoop dat u zo gewichtig bent in het overwicht op deze om uw overwicht gezag te gebruiken om de sponsjes ???????????????????? te geven en zodoende vorm te geven.

0:05Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Zal ik doen dankjewel, voorzitter als u mij toestaat om kort te reageren.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Kort.

0:24Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

In de maatschappij schuurt het altijd, dat weet u meneer Louwdijk, en dat is hier in de politiek niet anders. Ik ben voorzitter van de werkgeverscommissie, dat zegt u misschien niks, maar dat betekend dat we een soort van werkgever van onze raadsgriffier zijn en die heeft heel veel vrije tijd en daarmee kunnen wij goed geschuurde en schone besluiten nemen zo meteen. Dank u wel.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Mevrouw Luijken.

0:31Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ik heb nog wel eventjes een vraagje. Ik zal maar niet vragen hoe u aan die schuursponsjes komt, maar, dat is weer een ander verhaal, ik heb toch nog even een verhelderende vraag over uw betoog. U zegt dus ook gewoon eigenlijk dat mensen die uit een veilig land komen en gewoon in aanmerking komen voor een status omdat deze mensen ook gewoon vrezen voor hun leven zonder bommen of wat dan ook, dat die ook niet welkom zijn.

0:06inspreker

Ja, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen

0:17

Nee, u zegt geen veiligelanders. Dus ook de mensen die voor hun leven vrezen en uit een veilig land komen zijn bij u niet welkom. Dat is wat u zegt en dat wil ik gewoon even heel helder hebben.

0:01inspreker

Dat klopt.

0:06Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel.

5. Verzoek COA heropening AZC Musselkanaal
2:32Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Goed dat waren de insprekers voor vanavond. Op één agendapunt, er staat ook maar één inhoudelijke agendapunt op de agenda. Het verzoek van het COA heropening AZC Musselkanaal. Op 21 november 2019 heeft het Centraal Opvang Asielzoekers, het COA, de gemeente gevraagd om mee te werken aan de heropening van het asielzoekerscentrum in Musselkanaal. Dat asielzoekerscentrum wordt dan voor drie jaar heropend. Het COA wil 428 asielzoekers opvangen in Musselkanaal in het gebouw waarin vroeger ook het AZC zat. Daarom wil het COA 3 miljoen euro investeren om het gebouw weer geschikt te maken voor deze opvang. Daarnaast wil het COA meewerken aan de ontwikkeling van een doorlopende lijn van ontzorgen en inburgeren. Het COA en het college hebben een intentieverklaring opgesteld. Het college heeft daarbij gekozen voor een traject waarbij de gemeenteraad en onze inwoners van Musselkanaal zijn betrokken. Er zijn inloopbijeenkomsten geweest in Musselkanaal. Tijdens deze bijeenkomsten bleek dat er een meerderheid van de bezoekers aan die bijeenkomsten het geen probleem vindt als het AZC weer wordt als vroeger. Maar er zijn ook grote zorgen over o.a. de veiligelanders. Deze zorgen zijn naar voren gebracht. Mensen zijn bang dat met name veiligelanders rotzooi komen trappen omdat ze toch niets te verliezen hebben. Het gebouw is eigendom van het COA, het COA wil graag medewerking van de gemeente bij de heropening. Hierdoor is de gemeente ook in staat afspraken te maken die voor onze gemeente belangrijk zijn. Het college stelt de raad in de gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het plan om mee te werken aan de heropening van het AZC in Musselkanaal. Het college wil dus weten hoe de gemeenteraad daarover denkt. Iedere fractie kan vanavond zeggen wat ze hiervan vindt. Er wordt vanavond dus geen besluit genomen. Het college van B&W neemt uiteindelijk de beslissing. U kunt de gang van zaken dus vergelijken met die van een opiniërende commissievergadering. Ik heb begrepen dat alle raadsfracties hierover het woord willen voeren en ik wil beginnen met de fractie van de CU, de heer Van Beek.

6:59Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Voorzitter dank u wel. Leden van de raad, publieke tribune, luisteraars en kijkers thuis, leden van de pers, voor ons ligt het verzoek van het COA voor de heropening van het AZC Musselkanaal. CU Stadskanaal heeft reeds vaker 1 van de 2 Geboden van onze Here Jezus Christus aangehaald hier in deze raad, namelijk; heb uw naasten lief als uzelf. Dit is wat ons betreft ook hier het geval. We moeten mensen in nood, vluchtelingen, helpen. Dit is iets waar denk ik een ieder achter kan staan. Vanavond kunnen wij onze wensen en bedenkingen uiten naar het college die zoals net ook gezegd is uiteindelijk beslist. Geen besluitvorming vanavond, maar een soort opiniërende vergadering. Eerst algemeen, ik wil eerst vanaf deze plek de insprekers bedanken voor de bijdrage. 21 november 2019 heeft het COA formeel het verzoek tot heropening ingediend nadat het AZC in oktober 2018 de deuren sloot. Oorzaak van het verzoek is de landelijke behoefte aan uitbreiding van het aantal opvangplekken. Vele gesprekken met het COA zijn er geweest en een aantal voorwaarden zijn er gesteld. Heropening voor minimaal 3 jaar. Afspraken, doelgroep, koppeling statushouder aan onze gemeente en regio, ontwikkelingen van de doorgaande lijn ontzorgen en inburgeren. Afspraken over de locatie en het gebouw nadat het COA het AZC weer sluit. Het COA is inderdaad van plan 428 asielzoekers op te vangen en investeert een groot bedrag in de locatie en wil meewerken aan het ontwikkelen van de doorgaande lijn. Dit zijn zaken waar wij als CU achter staan. Het college heeft ons in beslotenheid in dit traject bijgepraat over de ontwikkelingen wat wij op prijs hebben gesteld. Ook wij hebben onze inbreng bij die gesprekken ingebracht en we zien dat deze zijn meegenomen in het uiteindelijke stuk wat voor ons ligt waarvoor onze dank. Verder heeft u als college diverse gesprekken gevoerd in Musselkanaal op verschillende bijeenkomsten met ondernemers, bewoners, dorpsbelangen, ondernemersvereniging. Er was ook politie en het COA was aanwezig als partners met ieder hun eigen inbreng. Eén van de belangrijkste reacties was; gevoel van onveiligheid. Door overlast gevende zogenoemde veiligelanders. Tevens was er vaak de verwijzing naar Ter Apel en de problemen aldaar, want de cumulatie van het onveilige gevoel zou kunnen vergroten. Er is een petitie ingediend vorige week een rode kaart uitgedeeld aan B&W. de strekking van de petitie was geen overlast gevende veiligelanders in Musselkanaal. U heeft de diverse opmerkingen van ons als raad en de geluiden vanuit Musselkanaal onder de aandacht gebracht van het COA en het gesprek met hen aangegaan. Het COA stelt nu voor het AZC Musselkanaal een POL, een proces opvang locatie, te laten zijn. Misschien dat de portefeuillehouder nog eens duidelijk kan uitleggen wat dit inhoudt want er zijn nogal wat misverstanden over. Het percentage 25% zogenoemde veiligelanders blijft rondgaan. Naar mijn idee is de keuze van een POL, dat asielzoekers uit veilige landen op voorhand weinig kans maken om hier geplaatst dan wel terecht te komen en zodoende de overlast tot een minimum beperkt zal worden. In een POL komen asielzoekers die in procedure zitten en/of die al een status hebben, maar nog wachten op huisvesting. Voor wat betreft de zogenaamde asielzoekers uit veilige landen alleen diegenen die individueel een vluchtgrond heeft. Ik hoor graag van de portefeuillehouder straks of hetgeen ik gezegd heb klopt. Een intentie overeenkomst is opgesteld en ligt nu voor, u kunt allen lezen wat hierin is opgenomen, met name artikel 2 en 3 zijn zeer belangrijk. Wat we ons nog afvragen is, we lezen iets over planschade na sluiting ACZ, kunt u ons dit nader uitleggen. Verder het feit dat dag en nacht beveiliging aanwezig is stemt ons tevreden. Onder artikel 3.5 en 3.6 staat minimaal één keer jaarlijks overleg. Dat is wat ons betreft wel heel minimaal. Wat houdt volgens u periodiek overleg in. Houdt de lijnen kort, met COA, politie, beveiliging, omwonenden en andere partners in dit geheel. We hebben begrepen dat de medische zorg, huisartsen en dergelijke, geregeld is. Klopt dit. Geldt dit ook voor scholing en inburgering. Net als u ziet de CU heropening als een kans voor Musselkanaal, meer inwoners, het tegengaan van krimp, draagvlak van voorzieningen, dat zien wij als CU ook. Een belangrijk item is ook de investering in het huidige gebouw van het AZC. Achterstallig onderhoud wat wordt weggewerkt, renovatie zal een versterking zijn voor de huidige situatie en voor het dorp Musselkanaal. Onze vraag daarbij is nog; wordt er meegewogen, dat bedrijven uit de regio hierbij betrokken worden. Nog even over de veiligheid en het onveiligheidsgevoel. Wij willen als CU natuurlijk veiligheid voor onze inwoners, maar natuurlijk kan niet alles worden voorkomen en kunnen niet alle gevoelens van onveiligheid worden weggenomen. Er dient direct opgetreden te worden bij overlast. De politie is op uw verzoek in het gehele traject betrokken geweest en is als partner met u opgetrokken. Afspraken zijn er gemaakt over de veiligheid en de handhaafbaarheid. En die zijn vervolgens ook getoetst. De politie kan zich vinden in de ontwikkelde overeenkomst ten aanzien van veiligheid en handhaafbaarheid en de beveiliging. Wij hebben onze wensen en bedenkingen vanavond kunnen uiten en kunnen meegeven aan u als college. Voorzitter tot zover en wij wachten de antwoorden van de portefeuillehouder af en zullen indien nodig daarop terugkomen. Tot zover.

0:04Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Mellies, LB.

0:38Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja toch nog even op de inbreng van de heer Van Beek. U zegt heeft uw naasten lief, echte vluchtelingen moeten we helpen, daar ben ik het helemaal mee eens, maar u noemt hier een percentage 25% veiligelanders, u vraagt de wethouder ook om daar op te reageren van klopt dit, tot 25% veiligelanders. Stel dat de wethouder straks antwoord van ja dat klopt inderdaad, 25% is inderdaad een getal wat genoemd is. Zegt u dan van ja daar kunnen wij dan mee instemmen die 25% of zegt u van nou dat is ons wel een beetje teveel.

0:48Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Nou dat zeg ik niet, maar ik denk dat de wethouder ook niet gaat zeggen dat het 25% is. Kijk in allereerste instantie toen de gesprekken met het COA nog niet geweest waren, toen is er inderdaad sprake van geweest van het percentage is 75 en 25% en vervolgens naar aanleiding van die gesprekken die gevoerd zijn met het COA is er uiteindelijk gekozen voor een POL met een mogelijkheid voor de veiligelanders met een individueel vluchtgrond. En de 25% is daarmee van tafel. Alleen ik heb dit benoemd omdat die 25% maar in het rond blijft gaan in Musselkanaal, sterker nog ik heb hem hier net nog gehoord door de inspreker. En ik heb graag dat de wethouder duidelijk uitlegt waar die 25% vandaan komt en waar dat op gegrond is en dat dat dus niet klopt.

0:04Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

U heeft nog een vraag meneer Mellies of was het

0:02Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nee, ik heb nog een vraag.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Ga uw gang.

0:41Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Dank voor uw antwoord en we gaan het straks ook horen van de portefeuillehouder, maar toch even over de politie, goed veiligheid natuurlijk dat is een belangrijk iets, of misschien wel het belangrijkste, in en om het AZC, de politie geeft garanties de politie beloofd van alles en nog wat, maar weten natuurlijk ook wel de situatie in onze partnergemeente ten zuiden van ons, de gemeente Westerwolde, daar is ook het een en ander beloofd. Een volwaardig politiebureau, extra inzet van mensen, dat bleek dus een wassen neus, het bleek niet zo te zijn. Ze hebben gewoon problemen daar om de boel te handhaven. Denkt u dat met de opening van het AZC Musselkanaal dat die veiligheid daardoor beter wordt? de waarborging en de toezicht daarop.

0:43Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Nou ik zeg niet dat de veiligheid beter wordt, ik denk alleen dat je niet in het de context moet gaan trekken met Ter Apel. Kijk Ter Apel is natuurlijk een heel ander geval als hier in Musselkanaal. Kijk Ter Apel is een zodanig groot dorp, dat is dik 5x zo groot als wat hier gaat gebeuren en daar zit een hele andere doelgroep als wat hier gaat komen. En als ik kijk dat in overleg met de beveiliging die hier komt en de laat ik het zo zeggen de andere plaatsen waar ook een POL gevestigd is, daar is geïnformeerd en daar is geen overlast of althans nagenoeg niet. En als die overlast er al is dan is die op het terrein zelf en wordt die opgelost door de beveiliging. En ik verwacht dat hier eigenlijk niet anders.

0:02Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Dus daar hoopt u op.

0:04Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Ik reken daarop eigenlijk.

0:02Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Duidelijk.

0:02Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Dat was hem?

0:14Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Volgens mij wel. Dank u wel meneer Van Beek. Mevrouw Wubs van het CDA.

3:48Mevr. A. Wubs-Kramerraadslid CDAPortret van Agnes Wubs, lid van de gemeenteraad van Stadskanaal voor het CDA

Dank u wel voorzitter. Als CDA vinden wij dat wij een morele plicht hebben om mensen die in nood zijn op te vangen. De vraag in november over het heropenen van het AZC gaf in eerste instantie zorg bij de burgers m.b.t. veiligheid. Daar zijn door het COA en de gemeente gesprekken over geweest, hier zijn afspraken over gemaakt en er is een plan uit naar voren gekomen. In januari is de raad door de burgemeester op de hoogte gebracht van de voortgang van de gesprekken met het COA. De afspraken die gemaakt zijn met het COA zijn het resultaat van meerdere serieuze gesprekken waarbij het COA rekening heeft gehouden met de voorwaarden van onze gemeente en dat is voor ons belangrijk. In de intentieovereenkomst die wij mochten ontvangen zijn de zorgen van de bewoners van Musselkanaal in meegenomen. Voor het CDA is dat belangrijk, passende instroom, kansrijk op de integratie in onze regio. Integratie vanaf dag 1 door de taal te leren, arbeidsparticipatie. De raad heeft een brief ontvangen namens de ondernemers van Musselkanaal. De brief is beantwoord door het college. Kunt u ons iets zeggen over de overlegstructuur en het vervolg hiervan. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners zich veilig voelen en dat de leefbaarheid optimaal blijft. Wij zijn dan ook blij dat er met het nemen van het besluit dat er geluisterd is naar de argumenten. Wij zitten vlakbij Ter Apel en dat maakt het voor onze gemeente lastig omdat wij de problematiek van onze buurgemeente kennen, maar laten wij voor ogen houden dat Ter Apel een niet vergelijkbare opvanglocatie is. Kan het college aangeven op welke manier er aandacht voor veiligheid is. Heeft u bijvoorbeeld afspraken gemaakt met diverse betrokkenen over de borging van veiligheid. Voor het CDA is het belangrijk dat de inwoners goed meegenomen zijn in het proces, dat dit ook zo blijft. Ook vinden wij het belangrijk dat er vorm gegeven wordt aan vroege integratie en participatie en een doorlopende leerlijn in de gemeente Stadskanaal en de regio. Het COA heeft toegezegd om te investeren in de locatie van het COA, maar voor een bedrag van 3 miljoen. De locatie wordt opgeknapt en hiermee wordt verval voorkomen. Is dat geld alleen voor de locatie of is het ook voor de directe omgeving. Op welke wijze heeft u afspraken gemaakt met het COA over de omgeving van de gebouwen. Daarbij hebben wij ook nog de vraag of de renovatie van de locatie de aannemers van de lokale onderaannemers kunnen inhuren. Kunt u dit toelichten. 400 inwoners erbij voor onze gemeente geeft onze gemeente een economische impuls en werkgelegenheid. Dat kan de gemeente en de regio goed gebruiken. Wij horen graag van het college op welke manier de scholen bij de plannen zijn betrokken aangezien het plan is om vanaf september te openen. Daarbij willen wij ook graag weten wat de scholen van de plannen vinden. Dit kunnen wij niet lezen in de plannen. Kunt u ons dit uitleggen? Zonder medewerking kan het COA formeel het AZC gewoon openen omdat zij eigenaar zijn. Wij vinden het een goede zaak dat het COA de medewerking van de gemeente vraagt daardoor hebben wij de mogelijkheid om goede afspraken te maken. Als CDA hebben wij zo onze wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt. Resumerend willen wij graag de reactie op de volgende vragen. De brief aan de ondernemersvereniging kunt u ons iets zeggen over de overlegstructuur en het vervolg hiervan. Op welke manieren zijn er afspraken gemaakt over de borging van veiligheid. De 3 miljoen die geïnvesteerd wordt is dat alleen voor het pand of is dat ook voor de directe omgeving van het pand. Worden lokale aannemers betrokken bij de renovatie en op welke manier worden de scholen betrokken bij de eventuele komst van het AZC. Tot zover.

0:04Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel mevrouw Wubs. Meneer Mellies, LB.

0:23Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja u zegt in uw bijdrage wederom dat u heeft geen problemen met echte vluchtelingen, helemaal met u eens. U noemt ook de veiligheid nadrukkelijk in uw betoog. We hebben een intentieverklaring of overeenkomst liggen hier, vindt u dat hierin voldoende gegarandeerd staat dat die veiligheid ook geborgd wordt.

0:04Mevr. A. Wubs-Kramerraadslid CDAPortret van Agnes Wubs, lid van de gemeenteraad van Stadskanaal voor het CDA

Nou ik hoop ook nog antwoord van de portefeuillehouder daarvan te krijgen.

0:03Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Duidelijk, dank u wel.

0:16Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Wil ik nu het woord geven aan mevrouw Luijken van de SP.

3:51Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Voorzitter, vandaag vraagt het college aan de raad kennis te nemen van het verzoek van het COA tot heropening van het AZC Musselkanaal en onze wensen en bedenkingen te uiten. Op 24-5-2018 schreef het COA op hun website het volgende; een asielzoekerscentrum dat na 25 jaar verdwijnt uit de gemeenschap komt hard aan. En zo was het ook. We konden de reactie van dorpsbelangen Musselkanaal in de krant lezen. Ze waren erg teleurgesteld. De samenwerking met de mensen die in het AZC woonden was groot. De asielzoekers participeerden op alle fronten mee in de samenleving van Musselkanaal. Van wandelen met onze bejaarden uit de Beukenhof tot het helpen van inwoners bij hun tuinonderhoud. Je zou denken dat het verzoek van het COA van 30 oktober 2019 tot heropening van het AZC Musselkanaal geen enkel probleem zou opleveren. Al snel bleek dat de inwoners van Musselkanaal en dorpsbelangen Musselkanaal daar toch anders over dachten. In het eerste voorstel kwam het woord veiligelanders aan de orde, dit viel niet goed bij de inwoners van Musselkanaal. Statushouders zijn welkom, maar veiligelanders niet. Problemen die men ondervindt door veiligelanders in Ter Apel zorgen ervoor dat de inwoners van Musselkanaal bang zijn dat wij hier ook problemen krijgen. Vooral ook omdat de laatste jaren toen het AZC nog open was er al wat incidenten in Musselkanaal zijn geweest. Dit willen de inwoners van Musselkanaal niet meer. Het college besloot om inwoners, dorpsbelangen en ondernemers te betrekken in dit proces en te luisteren naar uw mening. De SP is blij dat het college van B&W luistert naar de inwoners en onderhandelingen met het COA aangeeft dat veiligelanders niet welkom zijn in het AZC in Musselkanaal. Na een periode van onderhandelingen volgde het principeakkoord zoals het nu voor ons ligt. In dit akkoord staat o.a. dat het AZC een POL locatie wordt. Dit betekend dat mensen die in afwachting zijn van hun proces geplaatst kunnen worden in Musselkanaal. Voor deze mensen is het makkelijk heen en weer reizen van Ter Apel naar Musselkanaal omdat zij zich regelmatig moeten wenden tot de IND aldaar. Dit schept verwarring bij onze inwoners, komen er nu toch veiligelanders. Voor de SP is het duidelijk, niet kansrijke asielzoekers, uit veilige landen, Dublins verblijven in Ter Apel in een COL. En in Musselkanaal komen statushouders en kansrijke asielzoekers die een procedure ingaan. Het is goed dat de gemeente de mensen in het AZC gaat begeleiden naar; werk, wonen, inburgeren of andere bezigheden laat doen. De hele dag niets doen dat schept verveling en zorgt niet voor integratie of meedoen met de maatschappij. Dan volgt nog wat vragen; worden er voor de verbouwing plaatselijke ondernemers gebruikt. Worden de mensen die nu antikraak zitten geholpen om woonruimte te vinden. Wat gebeurd er met asielzoekers die incidenten veroorzaken. Tot zover.

0:09Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel mevrouw Luijken. Dan wil ik nu het woord geven aan mevrouw Schipper van de PvdA.

5:04Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja dank u wel voorzitter. Vanavond gaan we praten over het heropenen in Musselkanaal van een asielzoekerscentrum met maximaal 420 mensen. 28 mei, even terug in de tijd, 2018, anderhalf jaar geleden heeft deze raad unaniem een motie van ons aangenomen omdat we vonden dat het AZC in Musselkanaal open moest blijven. Ook dorpsbelangen stond daar achter en was altijd een breed draagvlak voor deze AZC zo hoorden gewoon bij de Musselkanaalsters. Helaas is onze motie genegeerd en heeft het COA besloten dicht te doen. Na 25 dicht te doen, nu zijn we gevraagd door het COA om het AZC weer open te doen. Vervolgens is dit opgepakt en de bevolking hierover ingelicht. Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest om alles te bespreken met de mensen in Musselkanaal. Begrijpelijk dat de omwonenden hier vreemd van hebben opgekeken. Eerst dicht en nu weer open. Waar eerder altijd een goede verstandhouding is geweest waren er nu toch ook andere geluiden. Draagvlak neemt af door overlast gevende en dat is ook wel te begrijpen. Men hoort van alles en leest alles politiek landelijk en Europese problemen. Maar toch waren er ook veel positieve geluiden. Wat ook duidelijk is geworden dat er dus nu best goede afspraken gemaakt kunnen worden met COA. CDA refereerde er ook al naar, zoals dat er goed geïnvesteerd gaat worden, afspraken over bewoners die hierheen komen, afspraken over veiligelanders, overlast gevende, makkelijk toegang tot de ketenmariniers, die zich bezighouden met de overlast gevende. Verder is ook nog een petitie rondgegaan hieruit blijkt dat vooral het eventuele komst van overlast gevende het grootste probleem is. Nu heeft het COA toegezegd om te luisteren naar de wens van de gemeente om statushouders te huisvestigen, absolute veiligheid krijgt niemand. Voorzitter we zijn van mening dat we ruimte moeten geven aan mensen, vluchtelingen in nood en dat we er alles aan moeten doen om deze mensen het gevoel moeten geven dat ze net als in de afgelopen jaren welkom zijn. Ik wil niet graag een reactie geven ik wil nu graag ook nog even een kleine reactie geven op het schuursponsje. Misschien is het beter om te gaan polijsten in plaats van schuren. Dit geeft meer glans aan de toekomst. Dan heeft onze fractie nog wat vragen en wensen. Wensen mogen duidelijk zijn, kansrijke statushouders en gezinnen dat is wat we graag willen in Musselkanaal en dat willen ook de Musselkanaalsters. Dat is ook wat we hebben afgesproken met het COA. We zouden ook heel graag dorpsbelangen toch graag weer erbij betrekken. Ze hebben nu een beetje een neutrale opstelling. Het is belangrijk dat de mensen die hierheen komen zich ook veilig voelen hier en welkom voelen. Zoals het altijd de afgelopen 25 jaar is geweest. Oppakken zoals in het verleden mensen betrekken in het dorp dat ze zich dat ze helpen en de SP refereerde er ook al naar. Goede oplossing van de huidige bewoners van de antikraak het is eigenlijk een maatschappelijk punt maar het mag hier best genoemd worden. Ik heb ook nog een paar vragen. Wat gebeurd, eigenlijk zijn het allemaal dezelfde vragen als de andere fracties ook al hebben gesteld, wat gebeurd er na 3 jaar, in principe voor 3 jaar heeft het COA gezegd en dan. Wat gebeurd er dan verder. Het veiligheid waarborgen hoe gaat het college dit aan en hoe denkt het COA hiermee om te gaan en kunt u daar misschien wat uitleg over geven. Wat ook een hele belangrijke vindt is het scholen voor kinderen. Het vorige schooltje is dicht gegaan en het zal heel prettig zijn voordat het weer heropend kan worden. Positief voor ondernemers, scholen, winkels, huisarts, zorg et cetera. Heeft COA hier ook een opdracht voor. En het onderwijs, het vervoer regelen al dat soort dingen die in het verleden allemaal goed geregeld waren in Musselkanaal om die opnieuw weer op te pakken. Voor de rest waren dit mijn vragen en zou ik nog één ding willen zeggen van het is bij dit soort dingen dat je dus een opening van een AZC moet willen dat je moet denken met een warm hart en met een koel hoofd.

0:09Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel mevrouw Schipper. Dan wil ik nu het woord geven aan meneer Bieze van GBS.

10:16Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja voorzitter dank u wel. Als gevolg van een in 2018 afnemende instroom van asielzoekers besloot het COA om haar landelijke opvangcapaciteit fors te verminderen. In de loop van de tijd bleek het AZC van Musselkanaal op de nominatie te staan om gesloten te worden. als gemeenteraad en als college waren wij daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee. We zijn gelukkig niet stil blijven zitten, hebben overleg gevoerd en hebben als gemeenteraad op 28 mei 2018 unaniem een motie aangenomen. In die motie riepen wij de verantwoordelijk staatssecretaris van justitie en veiligheid op om het AZC open te houden, een sluiting zou aanmerkelijk een nadelige economische en financiële gevolgen voor Musselkanaal en de gemeente Stadskanaal met zich meebrengen en zou een goed ingebed AZC uit de gemeenschap van Musselkanaal worden weggerukt en er zou voorbij worden gegaan aan de kwetsbare economische situatie in Oost-Groningen die juist extra impulsen goed kan gebruiken. Helaas bleek de staatssecretaris niet ontvankelijk voor onze argumenten. Op 13 augustus 2018 antwoorde hij dat het goed is te merken dat er zoveel draagvlak is voor opvang van asielzoekers in Musselkanaal, hij waardeert het zeer dat er jarenlang op een constructieve manier is bijgedragen aan de opvang en dat daardoor veel mensen een goede start in Nederland hebben kunnen maken, maar het COA moet maatregelen treffen om het aantal beschikbare opvangplekken te verlagen en af te stemmen op de benodigde capaciteit. En bij het terugbrengen van die opvangcapaciteit is zoveel mogelijk rekening gehouden zegt hij met de doorstroom van statushouders naar gemeenten en snelle integratie. Daarnaast is ook de kwaliteit van een opvanglocatie van belang. Evenals, en dat is wel een belangrijke, de financiële investering van een eventuele renovatie die natuurlijk voor Musselkanaal aan de orde was en is. Op basis van deze criteria is besloten tot het sluiten van de opvang in Musselkanaal. En daarmee was het pleit beslecht en werd het al 25 jaar bestaande asielzoekerscentrum van Musselkanaal in oktober 2018 gesloten en zouden we aan de slag gaan met de toekomst van de leegstaande bebouwing. Maar de meest constante factor in onze wereld blijkt ook in dit geval verandering te zijn. Door een toenemende vluchtelingenstroom kwamen er begin 2019 al berichten binnen dat het COA eventueel het AZC in Musselkanaal wilde gaan heropenen. Op 21 november afgelopen jaar kwam vanuit het COA het formele heropeningsverzoek bij het college van B&W binnen. In die brief bevestigd het COA wat er tijdens het overleg op 30 oktober 2019 met de burgemeester en anderen is besproken, namelijk het COA heeft behoefte aan extra opvang capaciteit, het AZC Musselkanaal is in eigendom van het COA en kan voor de korte termijn van 2 à 3 jaar dezelfde behoefte invullen uitwerking aangaande regionale opvang vergunninghouders in de gemeente Stadskanaal vanuit het perspectief trots op de regio nadere afspraken aangaande veiligelanders en een gezamenlijk gemeente en COA op te stellen perspectief voor grond en gebouwen na de periode van 3 jaar. De burgemeester, het college heeft aangegeven mee te willen werken aan een heropening voor een periode van 3 jaar, de genoemde afspraken zijn inmiddels in het concept intentie overeenkomst verder uitgewerkt. Een overeenkomst die in onze ogen in de basis er goed uitziet. Deze overeenkomst kent 3 hoofdonderwerpen, namelijk; proces-opvanglocatie, optimale inburgering vanuit arbeidsmarkt regio en de situatie na 3 jaar. Wij hebben daar een aantal wensen en bedenkingen over. Het AZC Musselkanaal wordt een proces-opvanglocatie, anderen hebben het ook al aangegeven. De asielaanvragen uit de zogeheten veilige landen worden versneld afgehandeld in het aanmeldcentrum in Ter Apel staat er. Betekend dit nu college dat er geen veiligelanders in het AZC Musselkanaal zullen worden geplaatst. Onder 1 staat wanneer je mensen in hun proces zitten bij IND zou dit vanuit Musselkanaal gefaciliteerd kunnen worden qua vervoer. Door wie en op welke wijze zal dit worden ingericht. En ik refereer ook maar even naar wat daarnet is gezegd, lijn 73, dat soort taferelen moeten we natuurlijk met elkaar zien te voorkomen. Dan artikel 2.2, het COA draagt er zorg voor zoveel mogelijk asielzoekers op te vangen die kansrijk zijn op het verkrijgen van een verblijfsstatus. Door wie en op welk moment wordt die kans rijkheid bepaald. Artikel 2.6, beveiliging. Is dit wel voldoende voorzitter, daar is onduidelijkheid over. als ik kijk naar de uren en de bezetting dan vraag ik mij bijvoorbeeld af, als je kijkt naar de zaterdag of de zondag van 17 tot 9 uur, dus 17 uur 's middags tot 9 uur 'morgens, dan praten we over een tijdsspanne van 16 uur dan zijn daar drie mensen aan het werk. Zijn er daadwerkelijk dan drie medewerkers aan het werk of wordt daar in gewisseld en zijn het er dan maar meer 2 of 1. En waaruit gaat de inzet van de politie bestaan, ook eerder aangehaald. Artikel 2.7, inkoop werken en diensten. Personeel, stageplaatsen, lokale inkoop, waarom wordt er alleen maar over lokaal gesproken en niet regionaal. En wordt het regionale bedrijfsleven ook betrokken bij de renovatie van 3 miljoen. Dan artikel 2.9, partijen zijn overeengekomen dat de gemeente in het voorjaar van 2021 de planologische procedure opstart om te komen tot de specifieke bestemming maatschappelijk AZC, partijen komen in dit kader tot een planschadeovereenkomst. Ons is niet duidelijk wat hier allemaal bedoelt wordt, dus kunt u hier nadere uitleg over geven. Artikel 3.5, partijen voeren periodiek minimaal één maal per jaar bestuurlijk overleg. Nou iemand anders, volgens mij de heer Van Beek, zei ook al dat het behoorlijk minimaal is dit volgens ons is dit zeker in het begin helemaal niet voldoende en minimaal één keer per jaar dat is voor ons ook niet voldoende. Artikel 3.6, er vindt periodiek overleg plaats tussen het COA en de lokale omgeving. Ja wat is periodiek, maak het dan gewoon smart, maak er 2x per jaar of 3x of 4x per jaar van. Dus maak dit concreet voorzitter. De sluiting maar ook het verzoek tot heropening van het AZC heeft behoorlijke reuring teweeg gebracht. Voor de sluiting melde het Algemeen Dagblad; Musselkanaal is boos. Houdt dit AZC toch alsjeblieft open, het tv-programma Eén Vandaag kopte met; bewoners Musselkanaal in opstand tegen sluiting AZC. En RTV Noord meldde 1000 handtekeningen ingezameld tegen sluiting AZC Musselkanaal. Na berichten over een eventuele heropening werd er in de media ook volop gecommuniceerd. Bijvoorbeeld protest bij inloop heropening AZC Musselkanaal, wij willen veiligelanders en asielhoppers niet terug. Inwoners Musselkanaal verdeelt over de heropening asielzoekerscentrum, actiecomité rond heropening AZC Musselkanaal en als laatste een rode kaart voor het college van Stadskanaal. Dit alles voorzitter om maar aan te geven dat we gelukkig in een vrij en democratisch land wonen waarin we in woord en beeld verschillende meningen binnen verschillende tijdsspannes kunnen worden gegeven. Dat er bij inwoners et cetera zorgen over de heropening van het AZC zijn is ons duidelijk. De gemeenteraad heeft o.a. een brief van een inwoner binnen gekregen daarin worden een aantal punten aangegeven die deze inwoner graag aan ons allen zou willen meegeven. Wij verzoeken het college hier serieuze aandacht aan te schenken en eventueel benodigde actie te ondernemen. Voorzitter dan nog even naar onze rol als gemeenteraad en onze verantwoordelijkheid. Zoals ik ook in de media wel is aangegeven had het COA geheel zelfstandig een besluit tot heropening kunnen nemen. De grond en de gebouwen zijn in het bezit van het COA, ook het bestemmingsplan verzet zich niet tegen zelfstandig besluit tot heropening. Het COA heeft er gelukkig en terecht voor gekozen om met de gemeente in overleg te gaan. U als college van B&W bent zelfstandig gerechtigd om het besluit over heropening te nemen. Dat hebt u middels een positief principebesluit voor heropening op 11 februari jl. gedaan. Wij als gemeenteraad besluiten dus bij dit onderwerp niet. U hebt de gemeenteraad de ruimte gegeven om vanavond haar wensen en bedenkingen bij u neer te leggen. Dat heeft onze fractie nu in eerste termijn gedaan en we wachten uw beantwoording daarvan af. Als laatste voorzitter, steunen wij vluchtelingen die op basis van terechte vluchtgronden naar Nederland zijn gekomen, die willen integreren en hier een toekomst willen opbouwen en die steun geldt dus niet voor bewuste overlast gevers. Dank u.

0:04Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Bieze. Meneer Mellies, LB.

0:27Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou dat laatste over de vluchtelingen die opmerking die steunen wij natuurlijk ook. U zegt een hoop zinnige dingen meneer Bieze, u noemt ook een aantal punten op uit de intentieovereenkomst waarvan u zegt nou dat mag wel wat scherper. Nou is het een intentieovereenkomst dat is dus niet het uiteindelijke bestuurlijke overeenkomst, zegt u dan met andere woorden van nou die punten mogen wat mij betreft wel scherper gesteld worden in de uiteindelijke bestuursovereenkomst met het COA.

0:12Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja wij mochten wensen en bedenkingen uitgeven en die heb ik dus geuit dus voor een aantal punten geldt inderdaad van wat ons betreft mag het dus wel wat scherper.

0:02Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Duidelijk, dank u wel.

0:04Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Meneer Klopstra, VVD.

1:13Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Voorzitter dank u wel. leden van de raad, aanwezigen, thuis mensen die kijken en luisteren, fijn dat u belangstelling heeft voor dit onderwerp. Want dat heeft het van de VVD uiteraard ook al een hele tijd. En in de politiek is het altijd heel bijzonder, ik heb de zin al gehoord, er is één ding zeker; verandering. En dat zeg ik omdat we natuurlijk ruim een jaar geleden hier een motie hebben aangenomen met algemene stem, waarin we met elkaar zeiden ja dat asielzoekerscentrum daar in Musselkanaal dat moeten we vooral niet dicht willen doen. Want daar hebben we zoveel plezier van en de mensen die er wonen hebben er ook heel veel plezier en nut van. Duizend handtekeningen en nu hebben we er evenveel handtekeningen die zeggen ja doe vooral niet meer open. Dat is toch heel bijzonder eigenlijk. Wat maakt het dan

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Mevrouw Luijken, SP.

0:09Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

De handtekeningen die nu verzameld zijn is niet perse van doe hem niet meer open, alleen niet voor veiligelanders. Dus dat is het verschil.

3:11Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Ja, maar als ik zo genuanceerd ga spreken dan zitten we hier de hele avond nog. Maar ik wil het wel doen als u het op prijs stelt, ik heb de tijd. Duizend handtekeningen die nu zeggen; niet open. Ik wil het wel iets nuanceren, niet open omdat we verwachten dat er heel veel veiligelanders gaan komen. Ok, wat u wilt. Maar daar zit ook meteen de kern van het probleem denk ik. De VVD als liberale partij is er uiteraard voor dat mensen die hier hun toevlucht zoeken omdat ze anders voor hun leven of anderszins hun welzijn moeten vrezen, die zijn ook wat de VVD betreft welkom. Laat daar geen twijfel over bestaan. Wat mij opvalt in deze discussie is de veiligelanders. Waarom valt mij daar iets aan op, nml. veiligelanders geven overlast. En dan denk ik terug aan tv uitzendingen die ik wel eens zie over gemeentes waar dingen gebeuren, waar een overlast groep zit. En dan vindt ineens iedereen al die inwoners van die gemeentes overals veroorzakers. We hebben een groepje overlast veroorzakers in Stadskanaal, we hebben ze in Onstwedde, we hebben ze in Musselkanaal, zijn daarmee alle Musselkanaalsters meteen veiligelanders en overlast veroorzakers. Uiteraard niet. Daar zit denk ik de kern van het probleem. En daar moeten we goed naar kijken. En dat is de boodschap die we hier denk ik, als ik iedereen goed beluister, ook aan het college willen geven. Veiligelanders horen ook hier in de asielprocedures thuis, versneld, ze zijn ook zo weer weg, 4 tot 6 weken valt de beslissing, maar wat deze raad niet wil, wat de gemeenschap niet wil, wat de Musselkanaalsters niet willen, is camerabeelden van mensen die in busdeuren trappen, de buschauffeur bespugen, beveiligers benaderen, dat soort groepen willen we niet. En of ze nou veiligelanders zijn, Musselkanaalsters zijn, Stadskanaalsters zijn, PvdA'ers, VVD'ers maakt helemaal niet uit dat soort mensen willen we gewoon niet. En dat is wat mij betreft zo klaar als een klontje. En daarom heb ik aansluitend op een heleboel vragen die al gesteld zijn en die ik hier niet zal herhalen, toch nog een aantal kernvragen en die wil ik hier dan wel voorleggen. Hoe gaat het college, en eventueel de burgemeester, ervoor zorgen dat we in zo'n hele kleine gemeenschap zo'n groot gebouw bijna 430 mensen hoe gaan we daar nu voor zorgen dat daar die rust bewaard wordt op een aanvaardbare wijze. Op een aanvaardbare wijze voor ons als gemeente, voor Musselkanaal als gemeenschap, voor de Musselkanaalsters ondernemers, voor de mensen die in de zomer naar het zwembad gaan en daar samen met de asielzoekers gaan zwemmen en recreëren en iedereen anders. Ik heb een heleboel vragen hier staan, de meeste heb ik al gehoord, maar dit is denk ik de kern van de hele discussie. Hoe gaan we zorgen dat het daar gezellig wordt en blijft. Dank u wel.

0:11Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Klopstra. Meneer Mellies, LB.

7:15Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Dank u wel voorzitter. Goed, eind vorig jaar meldt het centraal orgaan opvang asielzoekers, het COA, zich bij de gemeente Stadskanaal met het voornemen het AZC locatie Musselkanaal weer te openen. Gezien de stroom nieuwe vluchtelingen en oplopende wachttijden bij het IND was er behoefte aan extra opvangcapaciteit. Dit bericht zorgde voor veel beroering met name onder de inwoners van Musselkanaal immers het jaar daarvoor moest het nog zo nodig dicht en nu moest het weer zo nodig open. En wie komen er dan in het AZC vroegen veel mensen zich af, zeker toch geen veiligelanders was een veelgehoorde opmerking. Want we waren allemaal op de hoogte van de vele nieuwsberichten in de media over met name deze groep vluchtelingen die veelvuldig onrust veroorzaakten in den lande en dan met name ook rond opvanglocaties. En de inwoners in – en rondom Ter Apel kunnen u er alles over vertellen. Er zijn vervolgens meerdere gesprekken gevoerd tussen COA en de gemeente. De gemeente bij monde van het college van B&W gaf te kennen in principe mee te willen werken aan het verzoek van het COA, maar dan moesten er wel afspraken vastgelegd worden over o.a. de zogenaamde veiligelanders en bijbehorende regionale politie inzet. En er moest een oplossing komen voor de grond en de gebouwen van de locatie te Musselkanaal, mocht het COA wederom besluiten de boel te sluiten. 21 november jongsleden ontving de gemeente het officiële verzoek van het COA om het AZC op de locatie De Brink in Musselkanaal te heropenen voor in principe drie jaar en dat er in een intentieovereenkomst afspraken gemaakt zouden worden over veiligelanders, de gebouwen et cetera et cetera. Die intentieovereenkomst die ligt hier voor ons en daar vinden wij wat van. We willen hier uitdrukkelijk benoemen, en velen voor mij hebben dat ook expliciet benoemd, dat wij de veiligheid van onze inwoners op de eerste plaats stellen. Wij hadden net als veel inwoners van Musselkanaal, en met name het in allerijl opgerichte actiecomité Geen Ter Apel 2, onze zorgen over de zogenaamde veiligelanders. Dat hier dus afspraken over gemaakt zouden worden in een bestuursovereenkomst met het COA stemde ons in eerste instantie positief. De locatie Musselkanaal zou een opvanglocatie worden voor kansrijke asielzoekers in afwachting van hun proces. Daarnaast zouden er statushouders geplaatst worden met een verblijfsstatus en in afwachting van een woning. Maar bij nadere beschouwing en nadere bestudering van de intentieovereenkomst blijkt toch dat uitsluiten van veiligelanders niet aan de orde is want bij artikel 2.2 valt te lezen dat het COA er zorg voor draagt zoveel mogelijk asielzoekers op te vangen die kansrijk zijn op het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Zoveel mogelijk. Met andere woorden; uitsluiten kunnen ze het niet. En dat baart ons zorgen. Zonder alle veiligelanders over een kam te scheren, mevrouw Luijken, hoe wordt voorkomen dat de groep vluchtelingen die op het AZC in Musselkanaal te horen krijgen dat ze niet welkom zijn in ons land en dus geen verblijfsvergunning krijgen, hoe voorkomen we dat die voor onrust gaan zorgen. Hoe wordt voorkomen dat deze mensen gaan stelen en roven. Hoe wordt voorkomen dat deze groep mensen onze inwoners, onze ouderen, onze kinderen, onze dochters, lastig gaan vallen. Hoe gaan we dit voorkomen. We zien graag concretere afspraken hierover in het definitieve bestuursakkoord. We zouden het liefst hierover een toezegging van het college krijgen en wellicht dat de wethouder straks hier nog iets over kan zeggen in haar termijn straks. Toezicht en handhaving. En dan hebben we het met name over de rol van de politie. Ook hier weinig duidelijkheid. We kennen allemaal de situatie in onze buurgemeente Westerwolde, de politie gaf daar ook garanties. Eerst extra mensen werden beloofd en een volwaardig politiebureau. We weten nu dat dit een wassen neus bleek. Er komen niet meer politieagenten bij en er wordt hooguit geschoven personeel, maar als ze nu in Ter Apel de situatie maar moeilijk onder controle kunnen krijgen hoe moet dat wel niet als het AZC in Musselkanaal er ook nog bij geopend wordt. We zijn hier niet gerust op. Dan de periode van drie jaar. We hadden liever gezien dat het AZC in 2018 gewoon open was gebleven. Achteraf had dat ook best gekund, dat geeft het COA zelf ook toe. Dat had een hoop onrust gescheeld. Drie jaar. Wat we willen voorzitter is dat er rust in de tent komt, we willen duidelijkheid over wat er gaat gebeuren na deze periode. Mocht het COA wederom tot sluiting overgaan dan willen we duidelijkheid over de bestemming van de grond en de gebouwen. Mocht het COA wederom tot sluiting overgaan kunnen we dan bijvoorbeeld ook bedingen dat voor de toekomst de deur voor de COA voor langere tijd gesloten blijft want we willen deze toestand niet nog eens meemaken. Wij willen rust in de tent. Want van sluiten, heropenen om het vervolgens weer te hersluiten met een mogelijkheid dat het weer geheropend wordt daar word niemand beter van. Dan geeft alleen maar onrust. Dan voorzitter wil ik graag vanaf deze positie nog graag een woord van waardering uitspreken voor het actiecomité Ter Apel 2. Zij hebben zich de afgelopen periode ontpopt als een serieuze club mensen die zich oprecht zorgen maakten over het heropenen van het AZC en die de gevoelens van veel inwoners helder wisten te verwoorden. Kritisch maar altijd op constructieve wijze. Wij van LB roemen hun inzet, we zijn al die tijd met hen in contact geweest, we waren gezamenlijk bij de inloopbijeenkomsten we hebben met ze overlegt hier in het gemeentehuis en er was altijd contact via o.a. WhatsApp. Ik kan niet anders zeggen dan chapeau mensen, goed gedaan. Voorzitter concluderend; we zien dus graag dat in de uiteindelijke bestuursovereenkomsten duidelijker wordt vastgelegd wie er nu geplaatst gaat worden op het AZC, heldere afspraken over wat nu kansrijke asielzoekers zijn en hoe er gehandeld gaat worden vanaf het moment dat sommige van hen te horen krijgen dat ze geen verblijfsvergunning gaan krijgen. Heldere afspraken over toezicht en handhaving bij ongeregeldheden en wat gaat er gebeuren met de grond en gebouwen mocht de COA wederom na drie jaar sluiten. En wat ons betreft komt er dan ook in te staan dat als het COA toch besluit om tot sluiting over te gaan dat dan de deur voor wat betreft de gemeente Stadskanaal voor langere tijd dicht blijft voor het COA. Dank u wel voorzitter.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Mellies.

0:03Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Voorzitter mag ik de heer Mellies nog een vraag stellen.

0:01Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Bieze.

1:00Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Want hij heeft het over de veiligelanders, in de intentieovereenkomst staan volgens mij twee zinnen over veiligelanders, in de eerste plaats dat veiligelanders via het COL in Ter Apel worden afgehandeld, dus die komen niet eens in een AZC als er geen aanleiding is om hen in de asielprocedure te zetten en in de tweede plaats staat er in artikel 2.2, en dat haalt hij zelf ook aan, dat het COA zoveel mogelijk zorgt dat er kansrijke asielzoekers en vergunninghouders worden geplaatst op het AZC in Musselkanaal. Dus ik vraag mij wel een beetje af waarom LB dit punt zo benadrukt en zo weinig nadruk legt op de positieve kanten van die intentieverklaring. Nou dat was mijn vraag.

0:04Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel, meneer Mellies.

1:09Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Ja dank u wel voor deze vraag. Kijk laten we even heel duidelijk zijn dat niet iedereen in Ter Apel meld zich met een paspoort van ik ben veiligelander of ben onveiligelander. Vaker nog komen ze binnen zonder enige papieren. Ze zijn er behoorlijk handig in, hebben we vorige week gehoord van mensen uit het COA om toch wel de juiste mensen ertussenuit te pikken van nou wacht even daar is iets mee die schuiven we naar links en die mensen die kansrijk zijn die moeten maar naar Ter Apel vanuit Musselkanaal. Maar zekerheid met enige zekerheid kunnen ze dat niet geven. Ik vind trouwens ook de term veiligelanders een beetje dat ligt wat genuanceerder het gaar er om mensen die in het proces zitten, en er zijn twee mensen die wachten op het proces en mensen die te horen krijgen dat ze niet mogen blijven. De problemen komen op het moment dat de mensen komen te horen dat ze niet mogen blijven. En die mensen komen het ook te horen een aantal van hen hier in Musselkanaal en wat gaat er dan gebeuren. Want het zijn juist die mensen, het zijn die mensen die dus niks te verliezen hebben en die het scheve pad op gaan. Vandaar ook onze vraag in mijn betoog; wat gaan we daar aan doen. Kijk voorkomen kun je het nooit. Ze doen een eerste schifting, maar voorkomen kunt u het nooit.

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Mevrouw Luijken, SP.

0:26Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ik heb het niet zo begrepen. Mensen die niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning die gaan ook geen procedure in. Tenminste als, u zegt net zelf; die mensen die komen, ze pikken ze ertussenuit van nou die gaat niet naar volgens mij gaat dat helemaal niet zo dat zou heel erg raar zijn, maar goed waarom zou je iemand die niet in afwachting is van een procedure nog naar een POL sturen.

0:51Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Dan heeft u het niet goed begrepen mevrouw Luijken. Iedereen komt in de procedure. Niet iedereen komt direct te horen dat hij geen verblijfsvergunning krijgt of wel. En wat ze gedaan hebben, en dan moet ik toegegeven was een slimme zet van het COA, dat ze dus nou een schifting maken van mensen die op voorhand dat ze al weten dat die uit veilige landen komen die worden in Ter Apel gehouden, de mensen die uit de echte gebieden komen waar oorlog is die moeten langer wachten. En dat lange wachten dat zouden ze dus gaan doen in Musselkanaal. Maar voorkomen dat er geen veiligelanders meekomen naar Musselkanaal kun je nooit. En op zich vinden we dat niet zo heel interessant, interessanter is dat op het moment dat die mensen komen te horen, ook de mensen uit zogenaamde veilige landen, zoals blijkt misschien later in het proces dat ze dus niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, dat zijn dus de risicovolle gevallen en daar moet op toegezien worden.

0:04Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Klopstra, VVD.

0:18Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Dank u wel voorzitter. Ik hoor meneer Mellies zeggen dat er twee groepen zijn. Eentje wordt bij de voordeur meteen tegengehouden of weggestuurd, dat is eigenlijk wat u zegt, en er is een groep die wat langer mag blijven om aan te horen dat ze na verloop van tijd weg mogen. Bent u op de hoogte van het gegeven dat er ook mensen zijn die mogen blijven.

0:24Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Zeker, maar het proces is voor iedereen gelijk. Het proces is voor iedereen gelijk, alleen ze maken een schifting nu om ook de AZC 's opvanglocaties te ontzien door de mensen uit de veilige landen zoveel mogelijk in de eerste meldingsstations als in Ter Apel en Budel te houden om dus ervoor te zorgen zoveel mogelijk dat die mensen niet bijvoorbeeld op het AZC Musselkanaal terechtkomen. Maar voorkomen kun je het niet.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Klopstra.

0:31Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Dank u wel voorzitter. Ja meneer Mellies wat mij opvalt in uw betoog en daarom noem ik het ook zo, is dat het er alle schijn van heeft dat u eigenlijk alleen maar de probleemsituaties hier onder de aandacht van deze bühne wil brengen en we hebben natuurlijk een heleboel asielzoekers, mensen kansrijke situaties met gezinnen met kinderen ja die heel welkom zijn in dit land of om te wachten om weer terug te gaan naar een rustiger situatie in hun eigen land of om hier te integreren. En daar hoor ik u niet over en dat vind ik zo bijzonder, maar misschien is het publiek wat hier nu aanwezig is daar ook niet zo geschikt voor, voor u.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Wilt u daar op reageren?

0:21Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou als u goed geluisterd hebt naar mijn interrupties meneer Klopstra, heb ik bij elke interruptie gezegd van ik ben voor echte vluchtelingen, mensen die het echt nodig hebben die moet je onderdak kunnen bieden, dus dat verhaal gaat hier niet op. Maar ook die mensen krijgen niet direct te horen dat ze mogen blijven, die moeten ook het proces in en in afwachting van dat proces zitten ze in Musselkanaal en daar heb ik geen enkele moeite mee.

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Mevrouw Schipper, PvdA.

0:21Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Dat klopt, dank u wel voorzitter, dat klopt dat iedereen wordt gehoord die binnenkomt en dan wordt er dus gelijk gezegd van dat is een veiligelander en die gaan dus niet verder, die blijven in Ter Apel. En die mogen ook niet van het terrein af. Mensen dus die uit niet veilige landen komen die krijgen een andere hoor.

0:11Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou ja goed u noemt nou een aantal feiten die geen feiten zijn. Mensen die kunnen gewoon het terrein af. Want als ze niet van dat terrein af zouden komen, hadden we ook geen problemen gehad met veiligelanders.

0:14Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Goed, tot zover meneer Mellies denk ik. Mevrouw Schipper.

0:36Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Kijk, ik vraag me toch langzamerhand af meneer Klopstra die refereerde er ook al naar van hoe het komt dat u zo vreselijk negatief bent. Of in elk geval eigenlijk alleen maar aanhaalt wat niet goed is. We hebben dus toch het is nog maar anderhalf jaar geleden dat u toch gewoon unaniem heeft meegestemd. En ook al die feiten ik heb de motie hier voor me liggen waar u dus echt voor was, hoe goed dat het was voor Musselkanaal, voor onze gemeente dat het AZC er was en dat het heel erg jammer zou zijn dat ie dicht zou gaan. Ik vind die switch van u vind ik heel erg opmerkelijk.

0:59Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Goed dat u het aanhaalt, zeker hebben wij gezegd toen het bericht daar was uit de media moesten we dat met zijn allen vernemen wij waren partner van het COA, maar wij moesten uit de media vernemen dat het AZC ging sluiten. Daar vonden wij wat van, vond ik ook wat van, vond mijn fractie ook wat van, daar hebben we een motie voor ingediend, raadsbreed gesteund, we vinden het geen stijl dat het AZC dicht moet. Maar het COA had daar geen boodschap aan, middelvinger, dicht die tent. Daar vonden wij wat van en daar wordt nu ook in de verschillende bijdragen hier vanavond, vind ik, te weinig bij stilgestaan. Daar vinden wij wat van, er werd niet naar ons geluisterd, dichtgooien die tent, maar de situatie nu vergeleken met anderhalf jaar geleden is natuurlijk ook wel een andere. Toen waren die hele stroom van veiligelanders er nog niet, ja laatste paar jaar.

0:05Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Dat ben ik niet met u eens hoor die waren er toen net zo goed. Alleen

0:02Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

De laatste jaren vooral, inderdaad.

0:09Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ik denk dat u dat dat ik dat maar voor kennisgeving dat is niet waar dat is gewoon niet waar.

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Bieze.

0:44Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja voorzitter dichtgooien die tent en ik hoor ook van een inspreker hoor ik drie keer de term "gesjoemel" over het COA. Het was geen dichtgooien van die tent, dat weet u net zo goed als ik. Het COA heeft duidelijk een aantal redenen aangegeven waarom Musselkanaal dicht ging en dat had te maken met geografische spreiding en dat had te maken dat Groningen, de provincie Groningen, al een grote vestiging van het COA en het IND in de provincie had, daarom heeft het COA gezegd wij gaan Musselkanaal sluiten. En niet dichtgooien die tent.

0:40Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Allemaal waar, geen woord tussen te krijgen, inderdaad dat waren de argumenten, maar die hebben we nadien gehoord we moesten het pas uit de media vernemen. Of niet. Ik zie nog de wethouder Boen op de kade staan van dat hij het geen stijl vond dat wij van het COA moesten vernemen dat het dicht moest. De argumenten kloppen misschien wel, alhoewel ik moet zeggen dat toen vorig jaar het verzoek weer binnen kwam om te gaan praten over een mogelijke heropening in oktober, in september al duidelijk was dat de vluchtelingen stroom in 2018 alweer toenam, dus eigenlijk had hij helemaal niet dicht gehoeven. Dus de manier waarop, de argumenten zouden kunnen kloppen, of die kloppen gewoon, helemaal gelijk, maar de manier waarop wij dat te horen hebben gekregen vind ik geen stijl.

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Pals, D66.

1:14Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja meneer Mellies, ik ja ik moet toch even reageren op uw nijd eigenlijk ten opzichte van het COA. Ik zou het liever om willen draaien, ik heb enorm veel waardering voor het COA want dat is toch het, het is een organisatie die heeft te maken met toestroom en afstroom van vluchtelingen. En wat meneer Bieze ook zegt, in die tijd dat het gesloten werd was het een afstroom van vluchtelingen. Maar ik weet niet of u vandaag het nieuws hebt gelezen of gehoord, dat hoor je nu al weken, er staan 2,1 miljoen vluchtelingen voor de Turkse grens en Turkije laat 18.000 vluchtelingen door, ik denk toch niet dat wij in een positie zijn om de COA daarover te veroordelen over een communicatiefout. Want ik ben met u eens het is een communicatiefout geweest, maar ik vind niet dat u dat nu mee kunt nemen in uw betoog naar het COA toe. Ik zou willen dat u wat vriendelijker ten opzichte van het COA zou zijn. Want eigenlijk is het COA het orgaan die ons Nederlanders en ook alle asielzoekers eigenlijk bijstaat, begeleid, zorgt voor huisvesting, maar ook zorgt dat mensen die hier niet horen weer moeten verdwijnen.

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Klopstra, VVD.

0:26Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Aanvullend op meneer Pals. Meneer Mellies wat mij heel erg opvalt is inderdaad dat u ja het COA min of meer toch een beetje verwijt dat ze maar doen waar ze zin in hebben. Maar helder is dat waar we het nu over hebben dat had het COA evenzeer goed kunnen doen, had u het ook uit de krant gelezen en hadden we er een heleboel bewoners gehad. Wat vindt u ervan dat het COA toch het pad van de dialoog met het college met deze raad heeft gezocht. Want daar hoor ik u niet over.

0:56Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou volgens mij heb ik een aantal punten genoemd op basis van de intentieovereenkomst waar het college mee aan de slag kan, wij zitten hier om onze wensen van bedenkingen kenbaar te maken. En natuurlijk de heer Pals, om daar even mee te beginnen voorzitter, het probleem van 2,1 miljoen of 2,2 miljoen vluchtelingen die de grens van Turkije naar Griekenland oversteken, ja zorgelijk. Maar ik vind al langere tijd dat Europees veel duidelijker afspraken gemaakt moeten worden en veel daadkrachtiger opgetreden moet worden en ook echte afspraken gemaakt moeten worden met voor de vluchtelingen probleem. Want laten we wel wezen, ander feitje, meer dan 71 miljoen mensen, wereldwijd, zijn op de vlucht. 71 miljoen mensen, onvoorstelbaar. En dat wordt de komende jaren alleen nog maar erger. En u roemt altijd de lijntjes die u hebt met, als politieke partij, met Den Haag en Europa, ik zou zeggen van gebruik die lijntjes

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Mevrouw Luijken

0:05Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Kunnen wij ons beperken tot het AZC Musselkanaal en niet het wereldprobleem hier proberen op te lossen want dan beginnen we natuurlijk dat we geen bommen moeten gooien.

0:12Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Helemaal eens met mevrouw Luijken dat het we het mooi lokaal moeten houden en daarom ben ik ook zeer benieuwd wat het college vind van de vragen die gesteld zijn. Ik ben volksvertegenwoordiger.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Mevrouw Schipper.

0:23Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja voorzitter dank u wel. Ik wou nog even terugkomen over die aso-asielzoekers die voortaan niet van het terrein af dat bedoelde ik dus net van die veiligelanders dat ze dus niet meer van het terrein af u heeft gelijk als ze binnenkomen mogen ze er wel, maar als ze ook maar één keer iets veroorzaakt hebben mogen ze niet meer van het terrein af. En dat bedoelde ik daarmee.

0:33Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou dat is waar en kijk daarom ook de term veiligelanders vind ik een beetje een gevaarlijke. Je hebt mensen die in het proces zitten in afwachting van krijgen ze verblijfsvergunning of niet, nou die mensen die zullen het over het algemeen wel laten om iets geks te doen want dan weten ze zeker dat ze gewieberd worden. Maar het zijn juist de groep mensen, en of ze nou veiligelanders genoemd worden of anders dat maakt helemaal niet uit, dat zijn juist de mensen die te horen krijgen van u mag niet blijven. En als die gewoon op straat blijven rondzwerven daar komen de mogelijke of de onrust vandaan en dat moeten we voorkomen.

0:02Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Dat zal kunnen, maar staat niet vast.

0:20Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nee, maar ontkennen kunnen we het ook niet. Dus voorzitter ik ben volksvertegenwoordiger en er zijn zorgen die leven binnen onze gemeenschap, die zorgen deel ik ook en het zou me een lieve duit waard zijn als we die zorgen kunnen wegnemen door gewoon goeie punten vast te leggen in die bestuursovereenkomst zodat we allemaal lekker rustig kunnen slapen.

0:04Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Meneer Klopstra.

0:11Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Ik heb meneer Mellies nog steeds niet gehoord wat hij ervan vindt dat het COA ons alle ruimte biedt om dit debat te voeren. Vind hij dat een sympathiek iets en in welke mate of zegt hij van nou ja het

0:23Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou als u doelt over het democratisch proces zoals dit verloopt dan heb ik daar wel mijn zegje over. En ik vind ook niet dat we COA al teveel veren in de achterste moeten steken. Ze hebben wel iets geflikt anderhalf jaar geleden en dat vergeten we nog teveel hier. Ze hebben ons gezegd van, tussen neus en lippen door, u moet sluiten. Dat vonden wij heel erg en nu hemelen we het COA op. Ik vind dat heel gevaarlijk.

0:12Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Mellies. Meneer Pals, D66.

5:24Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Voorzitter en alle hier aanwezige mensen op de tribune, pers en actiegroep. Deze avond wordt ons gevraagd om kennis te nemen van het verzoek van de COA tot heropening van het AZC in Musselkanaal. En aan het college ter kennis brengen van wensen en bedenkingen. Dat zullen we hierbij dan ook proberen te doen voorzitter. 25 jaar is zeer succesvol een AZC in Musselkanaal geweest. Een AZC die in de omgeving geliefd was geworden waar veel vrijwilligers werk werd gedaan en vrijwel geen wanklank was. Voorzitter we kunnen dus stellen dat er in Musselkanaal een voorbeeld was van hoe een AZC in een gemeenschap kan passen en gewaardeerd kan worden. Helaas heeft het COA in 2018 besloten om dit AZC te sluiten. Zelfs in Eén Vandaag kwam het, bewoners Musselkanaal in opstand tegen sluiting AZC. De filmbeeld staan nog op You Tube. Ondanks de sluiting waren dit natuurlijke berichten waar we erg warm van werden van die uitingen van tegen sluiting. Zo kan het dus ook, een AZC die zo gewaardeerd wordt dat er zelfs opstand is tegen sluiting. Helaas trok het COA zich er weinig van aan en ging over tot sluiting dit in combinatie met slechte communicatie vanuit het COA zorgde voor weinig warme gevoelens ten opzichte van het COA. Voorzitter, een dik jaar later moest het COA alweer terugkomen op het besluit en wil het AZC in Musselkanaal graag weer gaan gebruiken. Uit de gesprekken die zijn geweest is een intentieovereenkomst gesloten, open voor minimaal drie jaar met afspraken over de doelgroep en koppeling van statushouders aan onze gemeente en de regio zodat er goed ingeburgerd kan worden en een warme overdracht kan plaatsvinden. Het wordt dus een zogenaamde proces opvang locatie. Voorzitter, wij stonden in het begin ook kritisch tegenover deze heropening. Immers de situatie in Ter Apel is bij ons allen bekend. Maar we moeten ook eerlijk bekennen dat we juist erg onder de indruk waren, en zijn, van de afspraak die in de intentieovereenkomst zijn vastgelegd. Juist het vroegtijdig inburgeren en ook het plaatsen van de statushouders in onze regio kan van meerwaarde zijn voor onze regio. Immers de nieuwe statushouders hebben dus al uitgebreid kennis kunnen maken met onze regio. Wij vinden dit een erg goede afspraak wat zowel de bewoners van het AZC als de regio erg veel profijt van kunnen hebben. Onze complimenten gaan dan ook uit naar ook uit voor deze uitwerking van dit intentieovereenkomst. Het is echt chapeau geweest zoals dit is uit onderhandeld mag ook gezegd worden. Immers, zonder deze uitwijking zou je kunnen spreken van een doorgestoken kaart. Een negeren van het tegengeluid en het zou het COA en zijn bewoners iedereen op afstand hebben gezet. Gelukkig is het tegendeel nu waar en verwachten wij een goede relatie tussen het COA en al onze inwoners de komende drie jaar. Voorzitter, zijn er bij ons dan geen zorgen? Ja natuurlijk zijn die er. Maar moeten we de asielzoekers, die waarschijnlijk later statushouders en dus ook vaste inwoners van ons mooie land worden, afrekenen op een kleine minderheid die niet met goede intenties hier is. Nee, natuurlijk niet. Juist met de gemaakte afspraken gaan we uit van het goede. De gemaakte afspraken moeten vanzelfsprekend goed geborgd en gecontroleerd worden en er moet voor gezorgd worden dat deze afspraken worden nageleefd. Dit lijkt ons de grootste uitdaging voor onze gemeente en voor het gemeentebestuur. Want hoe gaan deze afspraken worden geborgd. En ook in navolging van het CDA zijn we erg benieuwd over de scholing, hoe wordt dit behandeld. 3.2 spreekt over een streven en dat maakt ons een beetje zorgen omdat we toch graag willen dat kinderen medio augustus gewoon weer onderwijs volgen. Ook spreek ik GBS aan, het bestuurdersovereenkomst dat nog wordt uitgewerkt zou naar ons idee smarter kunnen. Dat lijkt ons hier niet zo moeilijk want er staan toch veel dingen in die smarter kunnen worden gemaakt, maar smart worden en maken daar is tijd voor nodig en in een goeie intentieovereenkomst zal dan ook wel weer op ons of een goede bestuursovereenkomst zal dan ook wel weer op ons pad komen waar we iets van kunnen vinden. Voorzitter, onze conclusie is dat het CDA in het verleden met de locatie Musselkanaal onzorgvuldig heeft gehandeld, maar dat er nu uitstekende nieuwe afspraken zijn gemaakt.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Remmerts.

0:01Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Pardon heb ik iets

0:05Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Ik kan mij niet herinneren dat wij daar ook maar iets mee te maken hebben gehad. Volgens mij bedoelt u het COA.

0:03Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Oh ja, ok

0:03Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Ik vind het fijn dat wij zo in uw gedachten zijn.

1:28Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Meneer Remmerts het CDA zit altijd in, maar ik ga de zin opnieuw lezen. Onze conclusie is dat het COA in het verleden met de locatie Musselkanaal onzorgvuldig heeft gehandeld. Maar dat er nu uitstekende nieuwe afspraken zijn gemaakt waar wij als regio ook mee vooruit kunnen. En wij zullen de nieuwe bestuursovereenkomst kritisch blijven volgen. Wel roepen we het college op om zeer scherp te controleren op naleving van deze afspraken. Onze inwoners kunnen er op rekenen dat wij als D66 en lid van de raad onze controlerende taak zullen blijven uitoefenen en een luisterend oor blijven voor al diegenen die bezorgt zijn. Als laatst willen we afsluiten met een citaat van Bas Heijne uit zijn essay; mens/onmens. Wanneer wij ons niet inspannen ons daadwerkelijk in andere ervaring dan die van onszelf te verplaatsen ons daadwerkelijk in gedachten werelden proberen in te leven die niet de onze zijn. als we niet bereid zijn tegen ons eigen belang in te denken zullen we uiteindelijk zelf minder mens zijn. Onze eigen levens zullen dan even oncomfortabel als nietszeggend zijn. Dank u voorzitter.

0:19Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Pals. Alle fracties hebben nu het woord gevoerd en we zullen straks de beantwoording van het college hebben. Hoe lang denkt u nodig te hebben, kwartier, twintig minuten. Ik wou even schorsen. Kwartier schorsing? goed gaan we om 21.15 uur verder.

0:03schorsing

0:22Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

En ik wil graag het woord geven aan de portefeuillehouder mevrouw Veenstra.

18:08Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel voorzitter. Laat ik beginnen met dat ik het ontzettend, ja hoe zeg je dat, waardeer, fijn vind dat u nou allen zo ja uitvoerig, maar ook betrokken aan dit debat ja deelneemt. Laat ik dat voorop zeggen. U heeft complimenten uitgesproken, u heeft zorgen uitgesproken en voor mij is het in elk geval duidelijk voor wat het waard is, maar ik wil het u toch meegeven, dat de betrokkenheid bij dit onderwerp van u allen groot is. U heeft veel vragen gesteld, u heeft ook veel opmerkingen gemaakt. Ik heb dat samengevat in een aantal blokjes, die wil ik bij langs lopen, met bij de wetenschap dat van alles wat u gezegd heeft vanavond ook verslag gemaakt wordt, dat wij dat verslag ook zullen gebruiken straks bij onze college vergadering waar wij uiteindelijk het definitieve besluit gaan nemen, dus mocht het nou zo zijn dat er iets ergens misschien een beetje blijft liggen of zo, ik hoop het niet, dan weten we in elk geval dat het wel geregistreerd is en dat wij het wel meenemen naar onze collegetafel. Dat vooraf gezegd hebbende. Allereerst zijn er heel veel vragen gesteld over de termen POL versus AZC. Waar zit nou het verschil wat is nu precies die POL en wat krijgen we nu eigenlijk precies met deze intentieovereenkomst in Musselkanaal. Volgens mij staat het redelijk helder beschreven in de intentieovereenkomst onder artikel 2, waarin gesproken word over dat Musselkanaal een POL locatie wordt, een proces opvang locatie. En daarbij is dan het verhaal dat een ieder die een asiel aanvraagt doet in Nederland die komt in Ter Apel. In Ter Apel heeft men inmiddels het beleid dat men versnelt de zogenaamde veiligelanders door de procedure heen wil trekken. Daardoor stagneert de procedure voor de mensen uit andere landen, de zogenaamde wat kansrijke asielzoekers. Nou die mensen verblijven dus eigenlijk veel te lang op de locatie in Ter Apel, dat is niet wenselijk daar is de locatie in Ter Apel ook niet op ingericht voor een heel lang verblijf. Die groep die dus nu te lang in Ter Apel blijft die kansrijke asielzoekers die vinden hun plek in Musselkanaal. En dus niet de asielzoekers komende uit veilige landen. Nou is het zo dat er een hele lange lijst is van veilige landen, ik geloof iets van 50 of 70 ongeveer daartussen hou me ten goede, en dat er in die lijst een aantal landen zijn waarvan nou bekend is zeg maar dat daar de overlast gevende veiligelanders vandaan komen. En die worden met extra voorrang bekeken, laat ik het dan zo maar zeggen. Nou waar hebben we het dan dus over in Musselkanaal, dat zijn dus de mensen die kansrijk zijn op een verblijfsstatus. En die mensen gaan in afwachting van hun proces bij het IND gaan we huisvesten in Musselkanaal. En daarnaast hebben we ook nog de groep die huisvesting ?????????? van vergunninghouders, dus mensen die al een status hebben, maar nog in afwachting zijn van een koppeling zoals dat heet met hun uiteindelijke woongemeente. Ook die mensen kunnen hun plek vinden in Musselkanaal. Waarbij we dan, en dat is dan het nieuwe zeg maar aan wat we met het COA gaan ontwikkelen, voor gaan zorgen zo veel als mogelijk dat die mensen met een status ook in onze regio gehuisvest worden zodat ze, en dat is ook het nieuwe, dat we gelijk beginnen met een vorm van inburgering, een ieder die in Musselkanaal is, we gaan werken aan hoe werkt het in dit land, heb je onderwijs nodig, heb je zorg nodig, scholing, noem maar op, daar gaan we gelijk mee aan de slag op het moment dat de mensen binnen zijn op Musselkanaal. En zo zorgen we ervoor dat die mensen een betere integratietraject doorlopen, dat ze ook eigen worden met de omgeving waar ze zitten en uiteindelijk ook zo veel als mogelijk gehuisvest worden in de regio rondom Stadskanaal zeg de provincie Groningen en de aanpalende Drentse gemeenten. Geeft dit nou 100% garanties, want die vraag werd ook gesteld, artikel 2.2 zegt zoveel als mogelijk, geeft dat nou 100% garanties, volgens mij kunnen we in het leven nergens 100% garantie over krijgen, maar de intentieovereenkomst zegt wel dat we als uitgangspunt hebben met het COA draagt zorg voor zoveel mogelijk. Dat zijn de afspraken die we met elkaar maken. En als daar wijzigingen in optreden om wat voor reden dan ook dan hebben wij in diezelfde intentieovereenkomst bij artikel 3.7 staan namelijk dat wijzigingen ten opzichte van de overeenkomst, en dat geldt voor alles wat er in de intentieovereenkomst staat, zijn alleen mogelijk na afweging op redelijkheid en billijkheid met wederzijdse instemming. Dus hoe dan ook zijn we met elkaar in gesprek over wat er wel en wat er niet gebeurd op het AZC in Musselkanaal. Dan wordt er gerefereerd aan de 75-25% verhouding en die komt een aantal keren terug. Die 75-25% verhouding dat is in een gewone situatie de verhouding, die is ook één keer in begin november genoemd als uitgangspunt. Maar die is daarna heel snel van tafel gegaan want wij zijn daarna met het COA in gesprek gegaan over de voorwaarde waarop wij over zouden willen gaan tot medewerking aan het heropenen van de locatie Musselkanaal. Daar hebben we aan toegevoegd aan die gesprekken de opbrengsten van de vele gesprekken die we gevoerd hebben. Als je het hebt over een interactief proces dan hebben wij volgens mij de afgelopen periode, samen met het COA en de politie, het meest interactieve proces doorlopen volgens mij van heel Nederland waar het gaat om de opening dan wel de heropening van een AZC. We hebben uitgebreid gesproken met Dorpsbelangen Musselkanaal, met de ondernemersvereniging, in december hebben we twee inloopbijeenkomsten gehad en de opbrengsten daarvan hebben wij nadrukkelijk laten meewegen in de gesprekken die wij gevoerd hebben met het COA om te komen tot deze overeenkomst. En ook daarna, dan ga ik maar het hele proces van communicatie erbij pakken, ook daarna toen wij dit principebesluit namen, ben ik dezelfde middag nog naar Musselkanaal gegaan met ambtelijke ondersteuning en heb ik gesproken met de vertegenwoordiging van Dorpsbelangen Musselkanaal en de ondernemersvereniging Musselkanaal. Direct hebben wij met hun besproken wat wij die ochtend besloten hadden en daarna hebben we, iets vertraagd door de voorjaarsvakantie, zo mogelijk mensen de gelegenheid bieden hebben we weer vorige week de twee inloopbijeenkomsten georganiseerd waarin we de mensen weer verteld hebben wat we met elkaar uiteindelijk besloten hebben in deze principeovereenkomst. Dan zijn er vragen gesteld rondom medische zorg, onderwijs en inburgering. Hoe wordt dat geregeld hoe gaat dat er uitzien. Dit zijn eigenlijk allemaal vragen die weer terugkomen straks vooral ten aanzien van onderwijs in de bestuursovereenkomst, waar we na definitieve besluit met het COA aan gaan werken. Ten aanzien van de medische zorg kan ik wel zeggen, dat is mij vorige week door het COA verteld, dat de medische zorg geregeld is. Dat schijnt zelfs een voorwaarde te zijn om open te mogen gaan. Ten aanzien van het onderwijs hebben wij inmiddels al contacten met de Perspectief Scholengroep en OPRON, dat zij graag willen meepraten en meedenken over hoe we het onderwijs vorm gaan geven. Misschien goed om daarbij te vermelden dat we van OPRON in elk geval zeker weten, dat is me net verteld, dat zij in elk geval voor uitlopend op een mogelijk besluit tot heropening, de deskundigheid ook in huis gehouden hebben om onderwijs te kunnen bieden aan deze groep kinderen. De inburgering is een ????? op de locatie zit in de werkwijze van het COA en laten we ook even bij het COA en daar waar nodig als wij daar een rol in moeten spelen of moeten versterken met elkaar dan hebben we daar gesprek met elkaar over, maar daar heeft het COA in principe gewoon programma's voor die zij gebruikt. Vervoer werd ook genoemd ten aanzien van onderwijs bijvoorbeeld werd het genoemd, maar ook de mensen die van Musselkanaal naar het IND in Ter Apel moeten, maar misschien kan het IND wel naar Ter Apel komen dat weet ik ook niet, ook dat soort zaken zijn dingen die we af gaan spreken in de bestuursovereenkomst. Dan de investering. Het COA gaat een fors bedrag investeren in het pand zoals het er nu staat, ook in de omgeving van het pand, en gaat zelfs over tot sloop van twee gebouwen die zij niet nodig is waardoor daar die leegstand ook verdwijnt. Met wie gaat het COA die investeringen doen? Veel gevraagd, gaat ze dat doen met lokale ondernemers of regionale ondernemers werd ook genoemd, daar waar mogelijk, want ook het COA kent gewoon raamovereenkomsten die zij landelijk heeft afgesloten, maar daar waar mogelijk is zij absoluut bereid om de samenwerking te zoeken met de lokale en wat mij betreft denk ik ook de regionale ondernemers. Wat gebeurd er met de panden na drie jaar? ook dat is onderwerp van gesprek zoals u in de intentieovereenkomst kunt lezen rondom voor de komende periode wat als over drie jaar het AZC in Musselkanaal sluit. U moet daar wel bij weten want er werd ook gezegd van kan niet zo zijn dat het dan weer dicht gaat en dan een half jaar later weer opengaat of wat dan ook, daar gaan wij helderheid in krijgen met elkaar, maar het pand, daar heeft COA ook verzekerd, zit wel aan het eind van zijn levensduur. Dus dat erbij gezegd hebbende. Dan wordt er veel gesproken over veiligheid en de borging daarvan. Zoals u kunt lezen in de intentieovereenkomst heeft het COA haar eigen beveiliging tot achter de komma bijna beschreven in de intentieovereenkomst met het personeel wat op locatie is aangevuld met beveiligingsbureau. Daarnaast is duidelijk dat er geen extra politie komt, gaan we ook niet geheimzinnig over doen, er komt geen extra politie maar er zijn absoluut korte lijntjes tussen zowel de politie en het COA en tussen de gemeente en de politie. En die korte lijntjes die moeten we met elkaar goed gebruiken om van elkaar steeds te weten wat is er wel aan de hand en wat is er niet aan de hand. Aan de andere kant, en ik kan het niet genoeg benadrukken, de politie is vanaf dag één betrokken geweest bij dit proces en is ook positief over de uitkomsten van dit proces. Wie is er verantwoordelijk voor de incidenten als die plaatsvinden. Als het op de locatie van het asielzoekerscentrum is dan is het COA daar verantwoordelijk voor, zij heeft haar eigen manier ervoor om daar mee om te gaan, en als het buiten de locatie van het COA is dan is het gewoon de politie. En dan is het inderdaad ook gewoon; melden. Dat brengt mij gelijk op het volgende punt waar het gaat om hoe hebben we nou dat overleg georganiseerd, in de bestuursovereenkomst staat; minimaal een keer per jaar bestuurlijk overleg. Nou ik durf u te verzekeren dat wij het komende half jaar dat al makkelijk gaan halen denk ik. En ook daarvoor geldt weer, we zijn met elkaar verantwoordelijk voor het dorp Musselkanaal en wat daar op dat dorp gebeurd dus ook daarvoor geldt als we elkaar nodig hebben als we elkaar willen spreken dan kunnen we elkaar vinden. Ik heb volgens mij nog nooit zoveel contact met het COA gehad als de afgelopen weken dat we hier mee bezig geweest zijn en er zat eigenlijk nooit een hick up in de lijn dat het niet kon of niet mogelijk was. We weten ook dat er weer gesproken wordt over een bewonerscommissie zoals de afgelopen periode ten tijde van het AZC er ook was, er zijn zelfs vorige week mensen geweest die zich al in principe aangemeld hebben voor die bewonerscommissie dus volgens mij gaat dat vorm krijgen en daarnaast heb ik in dat gesprek op de dag dat wij het principebesluit namen als college heb ik met de ondernemersvereniging en Dorpsbelangen Musselkanaal hebben we afgesproken dat wij ook een overleg gaan organiseren waar gemeente, COA, Dorpsbelangen, ondernemersvereniging, bewoners en politie bij betrokken zijn om de komende periode gewoon heel dicht bij elkaar te zijn en we van elkaar te weten wat daar gebeurd. En hoe we dat exact gaan organiseren dat gaan we ook met elkaar invullen op het moment dat het besluit definitief is. Ik kreeg vorige week in Musselkanaal de vraag van waar komt de brievenbus, zoals ik hem genoemd heb, dat weet ik nu nog niet, maar we gaan ervoor zorgen dat er een manier is voor een ieder die een vraag heeft, een opmerking, een klacht of een idee dat die straks weet waar die terecht moet met die vraag, die klacht, dat idee of die opmerking. En hoe vaak komt het dan bij elkaar, wat mij betreft zo frequent als nodig is op dat moment. En dat zal in het begin zal dat vaker zijn en als alles goed loopt dan zal ook daar de intensiteit waarschijnlijk van afnemen, maar dat gaan we met elkaar zien. Er zat nog een vraag in over de planschade. En daarbij geef ik gelijk toe daar moest ik eventjes hulp voor inroepen want dat is niet mijn natuurlijke habitat, maar op het moment dat er sprake is van een bestemmingsplan wijziging dan kunnen belanghebbenden daar schade op claimen. Nou de gemeente is degene die een bestemmingsplan wijzigt, dus komt de claim bij de gemeente terecht, maar wij maken afspraken, zo staat het hier ook in, door afspraken te maken loopt dan niet de gemeente het financieel risico, want planschade gaat altijd over geld, maar loopt het COA het risico. Dat is wat daar staat in dat artikel. Dan zijn er nog volgens mij een tweetal fracties ook vragen gesteld van hoe zit het nu met de mensen die nu op de locatie van het AZC wonen, de zogenaamde antikraak, die huren via de HOD. Wij hebben inmiddels als gemeente hebben wij een hand uitgestoken richting de HOD van mocht het nou tot problemen leiden als het gaat bijvoorbeeld om zorg of begeleiding of wat dan ook van de huidige huurders meld dat dan bij ons, dan gaan we samen kijken nou wat we kunnen doen, en aan de andere kant is inmiddels ook Welstad, vorige week waren wij ook aanwezig bij de inloopbijeenkomst, ook Welstad heeft al gezegd wij kennen een aantal van de mensen die daar woont en wij gaan zorgen dat we dat overleg ook gaan organiseren met elk geval die bewoners die wij kennen en met bewoners waar nodig. Dus ook daar zit zorg en aandacht van onze kant op tot voor zover wij daar verantwoordelijk voor zijn natuurlijk, maar we hebben ze in elk geval onder de aandacht. Dan, het klopt iemand zei, en ik weet niet meer wie want dat staat op een ander briefje wie de spreker was bij dat deel, maar iemand zei van we hebben 25 jaar een AZC gehad op Musselkanaal. Toen dat in 2018 sloot leidde dat tot nou best grote teleurstelling op het dorp. U nam inderdaad unaniem een motie aan van; geacht college doe alles wat u kan om dit tegen te gaan. Dat is ons niet gelukt, we hebben wel vanaf dat moment hard geknokt om het COA te bewegen om heel snel bij ons terug te keren. Nou het COA kwam terug toen de nood hoog was, toen zijn we de gesprekken gaan voeren en we hebben steeds in ons achterhoofd gehad van als er een AZC terugkomt in Musselkanaal dan moet het eigenlijk of hetzelfde zijn als wat we in de goede jaren hadden in Musselkanaal of het moet beter worden. En wij hebben de overtuiging dat we in deze intentieovereenkomst en de afspraken die we gaan maken rondom de doelgroepen en vooral ook rondom het inburgeringstraject wat ?????????? de doorlopende lijn waar we het steeds met elkaar over hebben dat we het zelfs beter gaan maken. In elk geval voor de mensen die daar wonen op het AZC omdat ze eerder en dichter in onze samenleving terechtkomen, maar ook voor de locatie zelf als we nu kijken naar de huidige locatie hoe het erbij ligt ja dan kan het eigenlijk niet slechter worden dan dat het nu is. En denken we ook dat we deze investering en het heropenen ook de omgeving van De Berken 7 is het volgens mij uit mijn hoofd, De Brink 7, hoe kom ik nou bij Berken, De Brink 7, ook alleen maar daar op vooruit kan gaan. Dat gezegd hebbende, de heer Pals begon over van dan zullen wij de bestuursovereenkomst beoordelen. Ik vind dit altijd heel vervelend om te zeggen, maar het aangaan van de bestuursovereenkomst is "des colleges" meneer Pals, maar wij zullen u natuurlijk de uitkomst van die bestuursovereenkomst en met u delen en dan mag u er altijd een mening over hebben natuurlijk, maar we hebben nogmaals, daar begon ik mee, van vanavond wordt verslag gemaakt en wij zullen zeer zeker dat wat u gezegd heeft ook wegen in onze definitieve besluit. Dank u wel.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Mellies, LB.

2:30Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja toch nog even een vraagje aan de wethouder. Twee eigenlijk. Ten eerste even de veiligheid, u zegt van goed, u heeft goed uitgelegd hoe dat zat met die POL, het verschil tussen POL Ter Apel en de POL Musselkanaal, in principe maken ze de eerste schifting en gaan de mensen die kansrijk zijn zoveel mogelijk naar Musselkanaal in afwachting van hun proces. De mensen uit de veilige landen die worden in Ter Apel verder in het proces geholpen, versneld, dat is begrijpelijk, maar toch nog even kijk helemaal uitsluiten kun je het nooit dat er mensen op AZC gevestigd worden in afwachting van hun proces en die blijken toch uit een veilig land te komen. Waar het ons even om gaat is die mensen die komen te horen van sorry u kunt hier niet blijven, u krijgt geen verblijfsvergunning hier in Nederland dat is namelijk de groep die zo of een gedeelte ervan die die onrust veroorzaken want ze hebben niks meer te verliezen. Hoe voorkomt u nou dat die mensen die op het AZC te komen te horen van u bent hier niet welkom wat is dan de procedure voor wat betreft die personen. Gaan ze gelijk naar Ter Apel in afwachting van een uitzetting of hoe dat ook verder werkt of blijven ze net zolang op het AZC bivakkeren totdat ze te horen krijgen wanneer ze weg moeten. Want die periode die is zo cruciaal. Dat is een vraag en een andere vraag; het viel me op dat u zei van goed we hebben 428 mensen op enig moment in Musselkanaal gevestigd. Qua doorstroom, instroom, uitstroom zijn natuurlijk veel meer mensen die jaarlijks daar het AZC zien, u zegt van goed ze worden meegenomen en ik geloof ook dat onze vorige burgemeester heel duidelijk was van stilzitten is hier niet bij, ze worden beziggehouden of ze gaan naar school of ze gaan aan het werk of ze zijn bezig met een opleiding nou dan zegt u ook van we willen die mensen bekend maken met de regio. Maar nou ben ik toch een beetje benieuwd eigenlijk want kijk we krijgen elk jaar via onze begroting te horen hoeveel mensen hier middels een verdeelsleutel die wij verplicht moeten vestigen hier in onze gemeente, maar dat gaat om tientallen hooguit. En zegt u nou dat 428 mensen dus misschien nog wel veel meer klaargestoomd worden om gevestigd te worden in de regio want dat lijkt me een beetje erg veel. Kunnen we dat wel aan. Dus die twee vragen nog wethouder.

0:11Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dat waren eigenlijn vragen voor de tweede termijn. Of niet? Ok, weten we dat vast. Wilt u deze beantwoorden?

2:26Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Ja hoor dat wil ik wel. Nogmaals ik zei al 100% garanties worden er niet gegeven in het leven, zo eenvoudig simpel vervelend is het misschien. Maar ik heb wel het vertrouwen in het COA en de kennis en kunde op Ter Apel dat zij heel goed de inschatting kunnen maken van wat zijn nou vluchtelingen uit de overlast gevende veilige landen. En dat zij die selectie ook goed kunnen maken. dus ik schat inderdaad wat u schetst die kans schat ik klein in. uitsluiten kan ik het niet. Hoe er dan mee omgegaan wordt daar moet ik u het antwoord op schuldig blijven dit moment, maar nogmaals wat mij betreft is de kennis en kunde in Ter Apel bij het IND en het COA is dusdanig groot van welke doelgroep hebben we het nu over die de overlast gevende veiligelander is, dat ik er vertrouwen in heb, dat nogmaals die kans klein is. 428 mensen, inderdaad op jaarbasis zullen ze misschien meer zijn de doorloop, inderdaad niet stilzitten of je gaat naar school of je bent aan het werk dan wel vrijwilligerswerk of je krijgt de zorg die je op dat moment nodig bent of je bent gewoon bij het COA bezig met je inburgering en snappen hoe onze samenleving in elkaar zit, wat er van je verwacht wordt, noem maar op. Moeten wij al die mensen hier in de regio vestigen? Nee want Stadskanaal met 30.000 inwoners moet ongeveer 38 statushouders op jaarbasis vestigen, nou dan kunt u ongeveer uittekenen voor vergelijkbare gemeentes, maar wel met het doel om zoveel als mogelijk deze mensen in de omgeving van Musselkanaal en daar hebben we ook daar gaan we ook afspraken over maken met de Groninger regietafel, onder aanvoering van de commissaris die zeg maar de deelopdracht van Groningen moet vervullen ten aanzien van het vluchtelingen vraagstuk om ze zoveel mogelijk in Groningen en de aanpalende Drentse gemeenten want je krijgt straks de combinatie van hier het AZC in Musselkanaal, het AZC in Delfzijl en de locatie Zweelo in Drenthe. Nou van daaruit zeg maar het Noord-Nederlandse met dat afzakkend naar beneden te gaan bedienen waar het gaat om de statushouders. Dus niet allemaal in de directe omgeving van Stadskanaal. Dat zou wel een hele uitdaging zijn, maar een groter gebied in samenwerking met Delfzijl en Zweelo.

0:08Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn. In ieder geval van meneer Mellies.

0:02Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Voorzitter mogen we nog even 10 minuten schorsen?

0:06Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Uiteraard. Dan gaan we om 21.50 uur verder.

0:05schorsing

0:40Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Ik heropen de vergadering en ik wil beginnen aan de tweede termijn. Wie wenst het woord te voeren in de tweede termijn. Meneer Mellies, meneer Klopstra, meneer Bieze en mevrouw Wubs, mevrouw Schipper, mevrouw Luijken, ik mis nog twee fracties, die hoeven niet. Prima. Mevrouw Wubs, CDA.

0:23Mevr. A. Wubs-Kramerraadslid CDAPortret van Agnes Wubs, lid van de gemeenteraad van Stadskanaal voor het CDA

Bedankt voorzitter. Bedankt voor de beantwoording van de vragen. Wij hebben nog één vraag, u gaf aan dat de lagere scholen betrokken zijn, hoe zit dat met het voortgezet onderwijs. En wij gaan ervan uit dat u ons regelmatig bijpraat en op de hoogte houdt van dit dossier. Dit is een belangrijk dossier voor ons en onze burgers. Wij wensen u veel wijsheid en succes toe.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel mevrouw Wubs. Mevrouw Luijken, SP.

0:08Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ja ik heb eigenlijk niks meer te vragen ik wil de wethouder gewoon bedanken voor haar hele duidelijke uitleg.

0:06Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Schipper, PvdA.

0:19Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja dank u wel voorzitter. Ja ik sluit me daar graag bij aan wat de vorige spreekster zei en we zijn ook van haar gewend dat ze altijd heel duidelijk en precies altijd goede antwoorden geeft. Eigenlijk niks aan toe te voegen, alleen ik wens het succesvol en we zijn over het algemeen vrij positief over het hele situatie. Dank u wel.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Bieze, GBS.

1:03Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja dank u wel voorzitter, daar wil ik mij bij aansluiten. Dank voor de goede en de korte beantwoording. Volgens mij kunnen we constateren dat die 25-75% nu de wereld uit is en ik hoop dat dat ook het geval dan is. Ik hoor de wethouder zeggen dat daar waar mogelijk lokaal en regionaal wordt aanbesteed zeg maar. Ik ga ervanuit dat u dat verder in het bestuursovereenkomst gaat vastleggen, als dat niet zo is dan hoor ik dat wel. En ik heb nog een vraag gesteld over een ingekomen brief van een inwoner om daar even goed naar te kijken omdat die een aantal goede punten heeft aangestipt, daar heb ik de wethouder niet over gehoord. Als laatste punt nog even de planschade voorzitter, even voor mijn beeld. De wethouder verwees even naar het artikel en zei vervolgens volgens mij; de planschade COA loopt risico. Klopt dat?

0:08Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Bieze. Meneer Klopstra, VVD.

1:56Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Ja ook van onze zijde dank voor de beantwoording vanuit het college door de wethouder. Het is plezierig om te horen dat de contacten met burgers er zijn geweest, intensief zijn geweest, logisch is het ook dat op het moment dat je in gesprek gaat met de mensen dat mensen soms het idee hebben dat er alleen maar wordt geluisterd als de uitkomst is wat men graag ziet wat de uitkomst wordt. Zo werkt dat helaas in een democratie niet. De democratie in ons land is ingericht dat we het hier in de raad uiteraard namens onze inwoners spreken. Datzelfde geldt voor de contacten met het COA, ik heb ook begrepen dat die intensief en goed zijn geweest en dat is plezierig om te horen. Ik zou nog één ding willen vragen want ik heb de wethouder het volgende horen zeggen; op het terrein is het de COA en zijn het de mensen van de beveiliging daar die het oplossen en buiten het terrein dan moet je bij de politie zijn. Nou kan ik me natuurlijk best voorstellen dat in de extreme situaties die door de inwoners van de omgeving worden gevoeld er behoefte is aan heel adequaat ingrijpen i.p.v. het verwijzen van het kastje en de muur en terug naar het kastje en naar een andere muur en ondertussen gebeurd het allemaal. De gemeentewet kent een aantal bevoegdheden, speciale bevoegdheden voor de burgemeester, ik realiseer me dat de portefeuillehouder niet de rol van burgemeester heeft, maar ik wil toch de vraag aan het college voorleggen. De gemeentewet kent ook de mogelijkheid om zelfs een bijzondere verordening te maken om nog meer burgemeesters bevoegdheden te geven om in hele vervelende situaties gewoon adequaat in te grijpen. Bijvoorbeeld door gebiedsverboden, zelfs woningsluiting of delen van woningen te sluiten, bijvoorbeeld een kamer in een AZC. Heeft het college daar over nagedacht is daar al met de politie over gesproken of is dat iets wat op dit moment nog niet echt een punt van aandacht is en kan het dat dan wel gaan worden. Dank u wel.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Klopstra. Meneer Mellies, LB.

0:51Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank je wel voorzitter. Ja goed laten we vooropstellen, en dat was ook de insteek van ons betoog, dat wij de veiligheid van onze inwoners vooropstellen. We merken aan de beantwoording van de portefeuillehouder ook dat er best nog wel wat nou onduidelijkheden zijn die nog uitgesproken en uitonderhandeld moeten worden. Nou goed ik ga ervanuit dat er zoveel mogelijk risico's voor onze inwoners afgedekt worden. Het is nu niet meer aan de raad, het is een collegebevoegdheid dus nou ja goed het is uit onze handen en we wachten af hoe het definitief bestuursakkoord er ook uit komt te zien. Dus ja ik kan alleen maar zeggen van doe je best en we zien dan het bestuursovereenkomst met spanning tegemoet. En hier wil ik het eigenlijk wel bij laten voorzitter. Dank u wel.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Mellies. Meneer Pals, D66.

0:43Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter ook bedankt voor de inzet en de beantwoording van alle vragen. Ik wil nog wel iets van mijn hart dat en ik heb ook in mijn betoog gezet dat de bestuursovereenkomst wordt uitgewerkt, terecht heeft de portefeuillehouder gezegd het is een aangelegenheid van het college. Maar ik heb ook in mijn betoog gezegd dat als raadslid moeten we toch onze controlerende taak kunnen blijven uitoefenen. En ik ben ook blij met de toezegging van de portefeuillehouder dat dat de bestuursovereenkomst aan ons wordt voorgelegd, dat we daar nog iets van kunnen vinden en dat wij onze controlerende taak over het geheel kunnen blijven uitvoeren. Mijn dank daarvoor.

0:07Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Pals. Mevrouw Veenstra, portefeuillehouder.

4:43Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Laat ik beginnen met de opmerking van de heer Pals en ik koppel hem aan een opmerking van mevrouw Wubs. Want meneer Pals het klopt het is des colleges om uiteindelijk de bestuursovereenkomst vast te stellen om die te sluiten zeg maar met het COA. Dus ik kan hem ook ik wil hem absoluut aan u laten zien dat is helemaal geen probleem en ik wil u informeren over hoe het proces verlopen is en hoe het tot die bestuursovereenkomst zijn, maar dat is wat anders dan aan u voorleggen ter besluitvorming. Dat is niet aan de orde, dat is des colleges. En ik denk dat het heel goed past bij de vraag van mevrouw Wubs; hoe houdt u ons verder geïnformeerd. Nou volgens mij hebben we dat de afgelopen weken zeer intensief gedaan en ik kan u ook gewoon de toezegging doen vanuit het college dat dan op dat moment dat er te informeren is dan gaan wij ook zeer zeker u weer informeren. Ik heb aan het begin van mijn beantwoording in eerste termijn gezegd van; ik heb heel nadrukkelijk gemerkt hoe belangrijk dit onderwerp ook voor u is. Nou laten we dan de weg die we samen gelopen hebben na vandaag ook met elkaar voortzetten. Dat is de toezegging van mijn kant. Voortgezet onderwijs, is een goeie. Ook uit het CDA vandaan. Ja basisonderwijs dat is natuurlijk het eerste waar we aan denken, maar voortgezet onderwijs is er ook een. Ik ben geen onderwijs wethouder, maar ik kan mij heel goed voorstellen, en kijk met een schuin oog naar mijn collega, dat we ook het voortgezet onderwijs daar waar nodig zullen betrekken bij de gesprekken die we gaan voeren met het COA. Want ja er zullen ook absoluut kinderen zijn die inmiddels het voortgezet onderwijs mogelijk kunnen gaan volgen. Er is trouwens wel iets over gezegd door het Perspectief al inderdaad, dus het komt goed. We hebben er aandacht voor laat ik het daar op houden. Dank voor de complimenten vanuit de PvdA, vanuit de SP, ook uit anderen. GBS ik deel met u de wens om inderdaad dat die 75-25 nu echt vandaag voor het laatst door mij hier uitgesproken is en dat we het er niet meer over hebben want we gaan wat anders doen. Lokaal werk, regionaal werk is dat vast te leggen. We gaan er met elkaar over in gesprek, maar we weten ook, en dat heb ik ook gezegd, dat het COA met grote raamcontracten nationaal te maken heeft, maar we zouden ook bijvoorbeeld kunnen denken op het moment dat het AZC in bedrijf is, dat het draait, dat je dan weer andere dingen nodig bent die je misschien ook heel goed samen met lokale ondernemers kunt oppakken. Dus dat ten aanzien van de werkgelegenheid. U refereert aan een ingekomen brief. Ik ga niet op de inhoud van de brief in, doet u ook niet, maar weet dat wij inmiddels contact hebben gehad en in elk geval middels onze griffier en dat we elkaar daarvan ook op de hoogte hebben gehouden, dus er is contact geweest. Dan ten aanzien van de planschade. Klopt de conclusie dat het COA hier een risico loopt? Ja indien planschade ingediend wordt dan ligt het risico, als het aan de orde is, bij het COA. Daar gaan we met elkaar afspraken over maken. De VVD. Ja meneer Klopstra refereert aan de bijzondere bevoegdheden die een burgemeester kan hebben en heeft. Die je ook eventueel nog zou kunnen vastleggen in een bijzondere verordening. U zegt ook terecht dat het niet aan mij is, ik ben geen burgemeester. Ik weet niet of er over gesproken is met de politie, dat weet ik niet. volgens mij is het nu ook niet aan de orde, maar ik denk dat het echt aan de locoburgemeester of aan de nieuwe burgemeester is om daar eventueel desgewenst naar te handelen op het moment dat het zich voordoet. Ik heb in elk geval de suggestie gehoord, mijn collega's hebben hem ook gehoord, dus dat ten aanzien van die mogelijk adequaat in kunnen grijpen. En dan meneer Mellies, LB. Ja we moeten inderdaad nog veel met elkaar afspreken in de bestuursovereenkomsten. Ik heb net tegen meneer Pals gezegd hoe we u daarover gaan informeren en inderdaad daar waar we risico's kunnen afdekken gaan we dat proberen, maar ik eindig toch ook weer met wat ik in de eerste termijn gezegd heb, 100% garantie kan ik u nergens geven, maar we gaan wel onze stikkende best doen om zo veilig mogelijk en ook zo goed mogelijk voor de bewoners van het AZC, maar ook voor het dorp Musselkanaal, vorm te geven op die locatie waar het zo lang zo goed ging. Dank u wel.

0:21Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel portefeuillehouder. Zijn er verder nog vragen op dit moment? Nee. U heeft als raad duidelijk gemaakt wat u vindt van de eventuele heropening van het AZC en het is nu in handen van het college om daar een besluit over te nemen. Veel wijsheid. [voorzitter klopt met hamer]

6. Sluiting
0:14Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dan wil ik nu de vergadering sluiten en iedereen van harte uitnodigen, ook de mensen op de tribune, om nog wat te drinken in de patio. Wel thuis. [voorzitter klopt met hamer]