Agenda - Raadsvergadering 20 april 2020

Via videoconference. De link vindt u bij de opening.

1. Opening
2. Mededelingen
4. Insprekers
5. Besluitenlijst raadsvergadering 24 februari 2020
6. Vaststellen verkort verslag raadsvergadering 3 maart 2020
9. Lijst met ingekomen stukken
11. Vragenuur
12. Interpellaties
13. Rondvraag
22. Sluiting