Agenda - Raadsvergadering 8 juni 2020

Online, te volgen via YouTube
19:30 uur

1. Opening
2. Mededelingen
4. Insprekers
5. Vaststellen besluitenlijst van 11 mei 2020
7. Schriftelijke vragen
8. Lijst met ingekomen stukken
10. Vragenuur
12. Rondvraag
18. Sluiting