Raadsvergadering

11. Opening
22. Mededelingen
55. Vaststellen besluitenlijst van 14 oktober 2019
99. Lijst met openstaande toezeggingen en moties
1010. Vragenuur
1111. Interpellaties
1212. Rondvraag
1515. Wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2015 als gevolg van het wettelijke aangepast abonnementstarief
1615a. Motie kruispunt Musselkanaal
1716. Sluiting