Raadsvergadering

11. Opening
22. Mededelingen
44. Be√ędiging voorzitter rekenkamercommissie
55. Insprekers
66. Vaststellen besluitenlijst van 23 september 2019
77. Inlichtingen college
88. Schriftelijke vragen
99. Lijst met ingekomen stukken
1010. Lijst met openstaande toezeggingen en moties
1111. Vragenuur
1313. Rondvraag
1414. Wijziging verordening rechtsbescherming
1616. Sluiting