Raadsvergadering

11. Opening
22. Mededelingen
44. Insprekers
55. Vaststellen besluitenlijst van 24 juni 2019
66. Vaststellen besluitenlijst van 8 juli 2019
77. Inlichtingen college
1010. Lijst met openstaande toezeggingen en moties
1111. Vragenuur
1212. Interpellaties
1313. Rondvraag
1616. Vervangen van ondergrondse afvalcontainers
1919. Sluiting