Agenda - Raadscommissie 17 juni 2019

Locatie: raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 19:30 uur

1. Opening
2. Mededelingen
4. Vaststellen verkort verslag van 13 mei 2019
5. Insprekers
7. Rondvraag
8. Sluiting