Agenda - Raadsvergadering 8 juli 2019

Locatie: raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 14.00 uur

1. Opening
2. Mededelingen
6. Schriftelijke vragen
8. Vragenuur
9. Interpellaties
10. Rondvraag
15. Sluiting