Agenda - Raadsvergadering 27 mei 2019

Locatie: raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 19:30 uur

0:00:00
0:00:00
1. Opening
0:35Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Goedenavond allemaal. Ik snap dat cake enorm afleid, maar ga vooral rustig verder Sander. Hartelijk welkom, ook aan onze bezoekers boven en bezoekers thuis. We gaan trouwens voor de volgende keer even uitzoeken hoeveel bezoekers thuis dat zijn. Hartelijk welkom aan de pers moet ik doen, dat vergeet ik iedere keer, hallo.

0:03

De heer Klopstra, VVD.

2. Mededelingen
0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

We kijken even voor de mededelingen. Ik heb een paar mededelingen. Nou ik, de heer Borgesius heeft als eerste een mededeling. Portefeuillehouder.

1:05Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Het betreft een korte mededeling voorzitter, maar wel denk ik een belangrijke mededeling. Want in tegenstelling zoals velen misschien van u nog denken dat aanstaande woensdag om 07.30 uur 's ochtends de Statenvergadering zou worden gehouden waarin de spoorlijn aan de orde zou komen, maar dat is vanavond reeds geschiedt. En wij kunnen u berichten dat het besluit in positieve zin unaniem is aangenomen. Dat was mijn mededeling.

0:16Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

En geld en zo is ook geregeld meneer de portefeuillehouder?

0:11Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Dat is lang onderwerp van gesprek geweest meneer Maarsingh en dat geld is inderdaad ook geregeld. Voor wat betreft de spoorlijn wel.

0:32Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ik hoorde de heer Maarsingh zeggen; geweldig. Dat lijkt mij een korte samenvatting van het belang van dit bericht eerlijk gezegd. Hartstikke fijn, hartstikke goed. Tweede mededeling werd mij ingefluisterd door mevrouw Sterenborg. Moet ik hem doen? of doet u het gewoon zelf. Mevrouw Sterenborg.

0:24Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Daar ben ik niet goed op voorbereid, dat ik dat zou moeten doen. Aanstaande donderdag is er een programma op de televisie wat gaat over Stadskanaal. En dat heeft te maken met de jaren 50, dat de opbouw van Philips hier kwam. Dus hoe Stadskanaal tot bloei gekomen is. Misschien een leuke kijk tip.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Op NPO2 aanstaande donderdag om 20.25 uur als ik het goed heb.

0:32Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan de afwezigen. De heer Idema heeft zich af moeten melden en dat heeft ook moeten doen Lian Veenstra, wat sowieso natuurlijk jammer is, maar ook omdat haar schuldhulpverleningsnotitie, beleidsnotitie op de agenda staat. Ik kijk even of er nog iemand anders mededelingen heeft.

3. Vaststellen agenda.pdf
0:30Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Want dan wou ik dit punt gelijk even doortrekken naar vaststellen van de agenda. Wij hebben een mail doen uitgaan met de vraag of u ondanks de afwezigheid van de portefeuillehouder het onderwerp schuldhulpverlening wil laten doorgaan of dat u dat wil uitstellen met een maand. Het is aan u, het college spreekt met één mond en is in staat om het te behandelen, dat is niet het punt. Meneer Van der Heide.

0:05Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Ja, agendapunt 14 daar stellen wij voor om door te schuiven naar de raad van eind juni.

0:54Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik zie mensen knikken, knikken. Is iemand die niet knikt. Dat zijn er nou ineens best wel veel. Iemand die het er niet mee eens is. Nou Lian als je luistert thuis, je mag het over een maand zelf doen. Dan komt agendapunt 14 hiermee te vervallen voor vanavond en gaat door naar de volgende vergadering. Zijn er verder nog opmerkingen te maken bij de agenda zoals die voorligt? Nee.

0:01Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Nog één.

4. Insprekers.pdf
0:37Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we naar de besluitenlijst van 15 april, sorry ik sla de insprekers over. En dat terwijl we er twee hebben. Dan zou ik graag de eerste inspreker uitnodigen. En dat is meneer Georg van den Berg. U kunt hier plaatsnemen. Stelt u zich even voor, u heeft 5 minuten de tijd.

2:38inspreker

Hallo ik ben Georg van den Berg, ik ben hier namens LC Energy. Wij zijn de ontwikkelaars van het zonnepark bij Alteveer. Wij willen graag even twee dingetjes toelichten in deze 5 minuten. Het ene is het planschade regeling waar geruchten de ronde over doen. Om te beginnen wil ik even zeggen dat het het eerste en enige planschade contract is wat wij ooit hebben gedaan en ook het laatste, daar blijft het ook bij. Het is namelijk zo, wij doen altijd een ronde waar wij gesprekken voeren met de direct omwonenden en bij dit eerste gesprek werd gevraagd of wij een huis wilden kopen, omdat er angst was dat het huis in waarde naar beneden zou gaan. En nou ja dat zit niet in het budget, dus toen is er het gesprek verder gegaan om een planschade regeling te treffen. Wij hebben omdat er eigenlijk drie huishoudens in min of meer hetzelfde schuitje zaten, die zaten op de eerste rang om het zo maar te zeggen, is dat gesprek toen voortgezet met drie huishoudens in plaats van één, eerlijkheidshalve. En wij zijn toen, we hebben een aanbod gedaan, we hebben dat op papier gezet, onze jurist heeft daar een boeteclausule in gezet, in zijn enthousiasme, die boeteclausule werd niet goed ontvangen door alle drie en die is er dus meteen weer uitgehaald. Nou ja dat is, in die planschade regeling zijn overigens heel veel andere dingen ook geregeld, zoals een recht van toegang, dat mensen met een vrachtwagentje bij een huis kunnen komen om een septictank te legen, vooral heel veel over beplanting, welke planten wel, welke planten niet op welke afstand van de zonnepanelen komen enzovoort enzovoort, dat is allemaal in een contract gekomen. En er zijn meerdere versies van, ja uiteindelijk het getekende contract was een versie 7 en versie 11. Bij een van deze contracten zijn we blijven hangen bij versie 5 en het uitstaande punt was daar het bedrag. En er was verder geen ????????? en er kwam op het laatste moment moest men al de afstand van het eerste zonnepaneel van 50 naar 200 meter worden gebracht. En 200 meter was niet te doen want dan zaten we buiten het plangebied.

3:20inspreker

Dus daar wilde ik het eigenlijk bij laten want dus dat is mijn kant van het verhaal. Op een gegeven moment ja ben ik dus ja wat ik ook nog wil zeggen is dat de partijen hebben dus op onze kosten juridisch advies gehad, zij zijn er ook mee naar de gemeente geweest, ik ben trouwens ook meteen heb ik de heer Knol, toen dit begon te spelen, heb ik de heer Knol, de ambtenaar in kennis gesteld voordat wij hiermee verder zijn gegaan, en de heer Knol vertelde mij dat het eigenlijk niet hun zaak was, maar hij zei dat het ook niet illegaal was en dat het niet ongebruikelijk is dat dit soort dingen gedaan worden. Dus bij deze. Het andere puntje wat misschien, ik begrijp wat een beetje heikel thema is, is het bos. Er zijn dus wat populieren aangeplant in de jaren 90, op akkerbouwgrond, wat in een braaklegregeling, op die populieren zat een kapplicht, dat tussen 20 en 25 jaar moesten die populieren gekapt worden, toenmalige eigenaar is overleden, dus dat is niet gebeurd, toen zijn die bomen onder de natuurbeschermingswet gaan vallen, wat vroeger de Boswet heette. En dat wil zeggen dat ze, die bomen nu wel gekapt mogen worden, maar dat er een herplantplicht is. Wat dus belangrijk is te weten, de 10 hectare waar het om gaat dat wordt nu gedeeltelijk gekapt, er blijven dus bomen staan, er blijft ook een hele rand hoge planten staan voor de vleermuizen, er is vleermuizen onderzoek gedaan, dus er blijven bepaalde stukken blijven staan. En van de 10 hectare wordt er 5 hectare herplant hier op de locatie en 5 hectare wordt er herplant in Ter Apel in een gebied wat behoort tot het Natuurnetwerk Nederland. Maar wat ook belangrijk is om te weten dat het bestemmingsplan is groen, op dit moment, en dat blijft het ook, en wij krijgen een tijdelijke ontheffing, hopelijk, voor om daar 30 jaar zonnepanelen op te zetten. En na 30 jaar gaat het weer terug naar groen, wat het nu ook is. Dat wil zeggen dat die bomen dan weer terug geplant worden. Dus al met al heeft de provincie Groningen ons toestemming gegeven om dat in hun visie, zei zeggen op lange termijn gaan we gewoon van 10 hectare bos in de provincie Groningen naar 15 hectare bos in de provincie Groningen. Ja onze biologen hebben uitgebreid een beplantingsplan, dat is ook in een van de stukken, en dus de biodiversiteit die gaat en de kwaliteit van de natuur die gaat er mee vooruit en dat is ook goedgekeurd door de provincie Groningen, die dat heeft gecheckt. En dat zijn ook geen vrijblijvende beloftes die wij doen, dat ligt allemaal vast met contracten en zo. En ten laatste; wij schieten ook geen herten dood. Dat is niet noodzakelijk.

0:16Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dat lijkt me een mooi slot. Dank u wel. De heer Mellies, LB.

0:03Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Mag ik nog een verduidelijkende vraag stellen aan meneer Van den Berg?

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Verduidelijkende vraag mag, ja.

0:22Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou hebben wij dus alle berichtgeving ook gevolgd en dat begon dan met het krantenbericht over iets met wildwest praktijken geloof ik en toen kreeg je een beetje de indruk alsof de mensen onder druk tegen een muur gezet zijn van nu tekenen want anders. Als ik het goed begrijp hebben we dus de drie direct omwonenden die het dus eigenlijk in het of aan het bos wonen uzelf benaderd.

0:02

Ja dat klopt, ja.

0:07Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

En die gesprekken die zijn gevoerd van begin af aan, twee zijn er mee akkoord gegaan en één is afgehaakt.

0:01

klopt

0:25Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

En de bewoners die afgehaakt zijn die konden niet met u een overeenstemming bereiken of zijn die van begin af aan tegen dat span geweest. ??????????????????? Dus de bewoner die nu afgehaakt zijn, in het proces ,twee die hebben zijn wel meegegaan in de regeling die u met hun getroffen hebt. Eén bewoner is afgevallen, maar die waren in het begin wel met u in gesprek over een mogelijke

0:13

Ja, dat klopt, ja. Maar ja of ze voor of tegen waren, kijk er was altijd wel die ene die niet meegegaan is, die was altijd wel tegen het park ja.

0:03Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ok, dan weet ik genoeg voorzitter.

0:03

Maar de bottleneck was de prijs.

0:03Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Er is ook al met hun over prijzen gepraat?

0:12

Ja, er is 15 geboden en 30 gevraagd en we zijn bij 15 blijven hangen en toen werd gedreigd als wij niet meegaan naar 30 dan gaan wij jullie leven moeilijk maken en dan gaan we 2 jaar vertraging veroorzaken.

0:03Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou zover wil ik niet gaan, maar ik weet genoeg dank u wel.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Maarsingh, CDA.

0:23Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ja voorzitter ik heb een vraag. Dus na de reductie periode dan wordt de bestemming blijft dus bos. Bos en groen hebben wij gelezen, maar goed. U zegt nu bos, en dan komt, nee maar ik wil de vraag nog even stellen voorzitter, als dat mag. In uw plan wordt u eigenaar van de grond

0:03

Recht van opstal

0:18Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Is de vraag en bent u dan zeg maar later als na 30 jaar zeg maar dat zonnepark weer opgeruimd wordt, ik doe maar even een voorbeeld, dan bent u boseigenaar. Dan plant u daar 5 hectare bos bij de huidige 5 hectare die er blijft staan?

0:35

Ja, wij hebben dus contractueel vastgelegd met de eigenaar, wij zijn dus geen eigenaar, wij zijn opstaller en wij hebben de, contractueel is vastgelegd dat wij het terrein terug moeten brengen in de huidige staat. Dus de spullen allemaal verwijderen en in dit geval bos terug planten en daar is ook budget voor en dat wordt op een derde rekening gezet. Dus als het bedrijf failliet gaat op het eind dan heeft de landeigenaar, hebben wij geld op een derde rekening gezet waar de landeigenaar toegang tot heeft.

0:12Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

En dan mijn avondsluitende vraag als het mag voorzitter; waarom hebt u dan eigenlijk 5 hectare bos in Ter Apel gekocht? Dat was toch helemaal niet nodig? maar goed ik ga niet over uw bedrijf, begrijp me goed.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nee, ik zal deze even.

0:03

Ik wil het wel beantwoorden.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, maar het gaat niet over dit

0:03

Oh nee, u wilt niet dat ik hem beantwoord.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Hofstra, PvdA.

0:35Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Dank u wel voorzitter. Meneer Van den Berg bedankt voor uw inspraak. Verduidelijkende vraag van onze kant. U heeft drie personen, drie huishoudens€15.000,- aangeboden om af te zien van verdere bezwaren. In eerste instantie was er sprake van een boeteclausule die zijn er bij de definitieve contracten uitgehaald. Nu is het natuurlijk wel zo zo'n stuk, zo'n passage staat ook in de contracten dat u natuurlijk als ze het niet nakomen dat kunt u wel voor wanprestatie via de civiele rechter een contract naleving eisen.

0:14

Dat is mij niet bekend. Volgens mij is het zo dat wij of we betalen 15.000 of we betalen het niet. Dus er is niet een boete of, maar ik ben geen jurist.

0:02Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Nee, goed.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Had u nog meer.

0:02Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja ik had nog meer vragen.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Hoeveel als ik vragen mag.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok.

0:05Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Vindt u dat u bij twee van de drie mensen die het contract hebben geaccepteerd dat u daar draagvlak van heeft gekocht?

0:13

Nou dat denk ik niet nee. Die andere twee mensen die hadden overigens om te beginnen ook niet om dat geld gevraagd. Die zijn erbij gekomen omdat één centraal gesprek te houden.

0:05Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Hebben zij dan draagvlak verkocht?

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik ben in dubio of dit verduidelijkende vragen zijn eigenlijk. Eigenlijk ben ik niet in dubio, eigenlijk vind ik het geen verduidelijkende vragen.

0:05Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Het is een vraag waarop het antwoord voor ons belangrijk is.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Zijn er nog meer technische verduidelijkende vragen? ja, de heer Klopstra, VVD.

0:26Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Dank u wel voorzitter. Meneer Van den Berg bedankt voor de verduidelijking. In het straks nog te bespreken stuk staat dat u doende bent lokalo's, laat ik het maar even zo oneerbiedig zeggen, maar lokale groeperingen, misschien coöperatie, te betrekken bij uw plannen. En dat is denk ik ook wel belangrijk voor ons om te weten, heeft u daar al zicht op wie dat gaan worden en hoe u dat verder vorm gaat geven.

0:23

Daar hebben wij al zicht op ja. Die gesprekken die zijn al een hele tijd aan de gang. Er is ook al een intentieverklaring ligt klaar en dat hebben we ook ter inzage gelegd gegeven aan de gemeente die dat door een jurist wilde laten beoordelen. Ik begreep vanmorgen dat daar wat vragen over waren die wij kunnen beantwoorden. Maar dat loopt.

0:03Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Dank u wel voorzitter.

0:19Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mag ik u van harte bedanken voor uw bijdrage. En dan nodig ik nu de heer Rijks uit. Hartelijk welkom, ook u hebt vijf minuten de tijd.

0:11

(inspreker de heer Rijks) Om gelijk maar met de deur in huis te vallen, dat gaat over de visie van Stadskanaal van 2018, en daarin staat

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Misschien kunt u even uitleggen in welke hoedanigheid u hier staat. Bent u omwonende, belanghebbende

1:32

Ja, ik woon op de Beumeesweg. En daar staat in, sorry voor mijn, maar ik heb mijn bril vergeten, heeft er iemand een brilletje voor mij ik ben hem vergeten. Ja dit is duidelijker. Maar in de visie van "Stadskanaal op zon" maart 2018, daar staat; in principe is hier geen ruimte voor zonnevelden. In eerste instantie is op bestaande daken zou dat komen, terug op energie coöperatie ja, zij willen natuurlijk wel wat bouwen, maar ze hebben niks lokaals. Want een lokale coöperatie hebben ze nog niet. Men zou eerst lokaal gebruik maken van 400 woningen is er ook niet. Nou het zou op de daken, ook LC Energy die zegt natuurlijk de omwonenden, die twee omwonenden, en er is geld geboden, maar die kunnen ook niet kunnen ze ook niet waarmaken, want LC Energy die is nog afhankelijk van Low Carbon uit Engeland. En die beslist. Dus u begrijpt wij zijn er op tegen. En daarom zal ik mijn, wat ik zeggen wou.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nog technische verduidelijkende vragen? Mevrouw Luijken, SP.

0:07Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ja, ik wil, het is mij niet helemaal duidelijk waarom u tegen bent. Is dat een gekke vraag of.

1:21

Nee, dat is geen gekke vraag. Nou indirect kost mij dat ook geld. De bomen, ja misschien flauwekul, maar die bomen gaan er sowieso weg, die gaan er al weg, dus ik krijg meer wind op mijn huis, ik krijg meer stof op mijn huis en in de winterdagen krijg ik het kouder, daar moeten we tegen stoken. Dat gaat misschien, sorry ik moet even denken, dit is ook de eerste keer dat ik zoiets doe, ik denk het wel dat mij dat extra want er zit onderhoud aan op die zonnepanelen, er zit natuurlijk onderhoud. Ze zijn brandgevaarlijk. Boven de 40 graden zijn die dingen brandgevaarlijk. De zomers worden langer, de temperatuur gaat omhoog, dus dat is al gauw boven de 40 graden. Brandgevaarlijk, daar moet onderhoud er wordt onderhoud aan gepleegd dus wie betaald dat. Wordt dat op ons terug verhaald door de gemeentelijke belastingen te verhogen?

0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Zijn er nog meer vragen aan de heer Rijks? De heer Klopstra, VVD.

0:16Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Ja, u heeft bezwaar gehad, gaat u dat straks ook als, wat wij met een mooi woord zienswijze indienen, u krijgt straks alle tijd om aan de gemeente te vertellen hoe u erover denkt, via formele stappen, dat heet zienswijze, gaat u dat ook doen.

0:02

Ja, doe ik.

0:03Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Dank u wel voorzitter.

0:23Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, dan dank ik u hartelijk meneer Rijks. Voor de twee insprekers, wij hebben eerst nog een aantal agendapunten, maar het eerste inhoudelijke agendapunt bent u. Dus als u daarop wilt wachten.

5. Vaststellen besluitenlijst van 15 april 2019
0:31Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we nu wel over naar het vaststellen van de besluitenlijst van 15 april. We doen tekst en naar aanleiding van. Pagina 1, pagina 2. De heer Mellies, LB.

0:14Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ik zag dat de rondvraag en hieronder vragenuur staan, volgens mij is dat niet de bedoeling. Vragenuur is, niemand heeft vragen ingeleverd voor het vragenuur, maar wel voor de rondvraag en daar staat nu niks.

0:56Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij heeft u gelijk. Pagina 3, naar aanleiding van. Er was een vraag gesteld over, nee wij hebben naar aanleiding van een vraag van de PvdA fractie navraag gedaan bij het Centrum Jeugd en Gezin omtrent de vraag of er iets bekend was over een toename van meldingen van seksueel misbruik. En het antwoord daarop is dat daar niets van bekend is, er zijn geen indicaties voor, voor geen meldingen. De heer Klinkhamer.

0:05Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Dan wil ik u bedanken voor dit antwoord, maar ik neem aan dat het wel gevolgd wordt.

0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Als er wat gebeurd wel ja. Pagina 4, groot enthousiasme bij de VVD fractie. Mevrouw Huizing, VVD.

0:15Mevr. L. Huizingraadslid VVD

Ja, dank u wel voorzitter. Bij punt 15, ontheffing vereiste ingezetenschap van wethouder Veenstra, staat dat het besluit afgenomen met 14 voor en 7 tegen, VVD is niet genoemd bij voor, dus er missen er twee stemmen.

0:20Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, dat klopt ja, wat stom. Ja volgens mij hebt u groot gelijk. Gaan we aanpassen. Ik begrijp uw enthousiasme. Dan zijn hiermee is de besluitenlijst vastgesteld.

6. Inlichtingen college
0:27Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we naar agendapunt 6, inlichtingen college. Daar staan twee brieven. Als eerste; voortgang beschut werk. En de heer Hofstra heeft zich aangemeld met een vraag. De heer Hofstra, PvdA.

0:06Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja dat klopt voorzitter, met uw goedvinden zou ik graag woordvoering op dit punt aan mijn fractiegenote mevrouw Schipper overlaten.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dat lijkt me prima, mevrouw Schipper.

1:57Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja, dank u wel voorzitter. Ik zal heel positief beginnen, wij zijn heel blij dat de doelstelling is gehaald en het is een goed iets dat het mogelijk is om door middel van dit plan het beschut werk deel te nemen aan de maatschappij en dat je dan weer onder de mensen komt. Mensen weer betrekken in onze samenleving is een taakstelling die wij zeker als gemeente zeker moeten halen en dat is gelukt en dat vind ik heel mooi. Toch hebben we nog wat vragen want anders dan dat we hebben een vraag over mensen in de wachtrij. Dat is natuurlijk niet wenselijk. Het rijk eist een bepaalde doelstelling en als je die dan haalt dan is het op. Ga je eroverheen dat mag dus weer niet. Dat is een beetje vreemd, het mag wel, maar daar krijg je geen vergoeding voor. Ik vind dat een rare beslissing van het rijk, maar goed en ik vraag me ook af of u daar nog vragen over gaat stellen. Ik begrijp dat het een financiële kwestie is, dat staat ook wel in het stuk geschreven, maar ik had toch wel graag een antwoord of er misschien nog actie wordt ondernomen naar het rijk om te kijken of hier nog verandering in zou kunnen komen. En voor de rest kan ik het alleen maar een stuk vinden die ik zeker toejuich en ik begrijp ook dat als er mensen in de wachtrij zitten dat die dus via dat die gewoon goed begeleid worden dat dat allemaal goed geregeld wordt. Ik heb nog wel een vraag van hoe lang gaat dat dan duren zo'n wachtrij, hoe lang mag je daarin zitten of hoe vaak wordt het dan weer opgeschoond of is het afhankelijk van de gelden wat van het rijk komt. Voor zover, dank u wel voorzitter.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, portefeuillehouder, meneer Hamster.

2:25Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Dank u wel voorzitter. Nou laat ik dan ook positief beginnen, dank u wel voor uw vraag en voor uw ondersteuning, wij zijn hier ook blij mee. Goed inderdaad dat we deze mensen die recht hebben op een goede beschutte plek kunnen vinden, u weet, daar heeft u ook de aandacht voor gevraagd in het verleden, dat dat moeite kostte om op gang te komen. We hebben er als college op geïnvesteerd en de medewerker specifiek op ingezet die de verbindingen met de praktijk en het speciaal onderwijs met name aangehaald heeft en we hebben gezien dat dat zijn vruchten afwerpt, zelfs zo goed inderdaad dat we onze landelijke taakstelling gehaald hebben of gaan halen heel snel, en inderdaad toen hebben we onszelf de vraag gesteld wat betekend dat voor ons, kunnen wij extra mensen plaatsen en krijgen we daar vergoeding voor en die vraag hebben we uitgezet bij het Ministerie en daar kwam heel snel de reactie op van ja nee u mag al iedereen plaatsen die u wilt wij gaan niet betalen. Ja u kent de financiële positie waarin wij zitten, wij vinden het niet opportuun om nu extra middelen daarvoor vrij te gaan maken. we hebben de vraag gesteld kunnen we ze wellicht tijdelijk op een afspraakbaan plaatsen, daar komt de reactie van het ministerie op dat lijkt ons niet voor de hand liggend want dat is een andere categorie werknemers. En daar heeft het ministerie eigenlijk gelijk in, dus wij hebben gekozen voor de wachtlijst optie. In principe hebben wij gezegd van daar kunnen mensen een jaar op staan. Waarom een jaar? Omdat dat de tijd is dat wij mensen met behoud van uitkering allerlei activiteiten kunnen laten ondernemen en eigenlijk vinden we dat dat ook de tijd zou moeten zijn die mensen maximaal er op kunnen staan. We hebben wel een probleem als er meer mensen opkomen dan wij vermoeden het komende jaar te kunnen gaan plaatsen. En dat is ook dat wij hebben gezegd van mocht dat zich dat voor gaan doen dan zijn wij binnen een jaar terug. Bij u ook, in ieder geval bij ons zelf om te kijken of we daar een betere oplossing voor kunnen verzinnen. En in de tussentijd dat die mensen op de wachtlijst staan, dat is de ervaring van de afgelopen jaren, willen we ze inderdaad heel goed gaan begeleiden, zeker als het schoolverlaters zijn van praktijkonderwijs en speciaalonderwijs, is het heel belangrijk dat ze zoveel mogelijk aangesloten hun carrière voortzetten. De ervaring is dat als ze na het afronden van de school er niet begeleiding op blijft of in een schoolse situatie of in een werksituatie dat opgedane competenties redelijk vlot weer verloren gaan. dus we hebben er alle belang bij, niet alleen voor die kinderen, maar voor onszelf ook, dat we ze zoveel mogelijk in beeld en actief houden.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Is dat voldoende mevrouw Schipper?

0:20Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ik heb nog even één vraag als u het goed vindt. U zegt van, de wethouder zegt van, een jaar mogen ze er op staan en, maar komen er dan jaarlijks weer nieuwe taakstellingen van het rijk bij die je verplicht bent te doen, zo dus ook dan weer extra geld erbij.

0:01Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

portefeuillehouder

0:35Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Ja, wij krijgen elk jaar een nieuwe taakstelling, tussen de 6 en de 10 is de verwachting, wat we elk jaar erbij moeten gaan doen. Dat is gekomen toen de WSW stopte, toen is het beschut werken gestart en in de mate waarin de SWS afbouwt in diezelfde termijn wordt beschut werken opgebouwd, maar dan niet voor het aantal mensen wat in de SW zat, ongeveer 100.000 landelijk, maar voor 30.000. Dus landelijk werken we in 30 jaar naar die 30.000 beschut werkers toe. En elk jaar is het voor Stadskanaal dus 7,8,9 mensen die wij vergoed krijgen, extra.

0:22Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, gaan we naar de volgende. Dat was de beantwoording van de vraag die in de raad 25 maart is gesteld. Dat betrof het vergunningen traject voor het Secret Forest Festival. De heer Hofstra, PvdA.

0:26Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, dank u wel voorzitter voor de beantwoording van de vraag, niet direct een dag na de vergadering, maar goed wel dezelfde week. Voorzitter, wij hebben eigenlijk nog maar één vraag die bij ons liggen blijft. En dat is; wat voor zin heeft het in bezwaar te gaan als de vergunning op 1 mei wordt afgegeven en er 6 weken de tijd voor staat om in bezwaar te gaan en het evenement binnen die 6 weken plaatsvindt.

1:22Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou dat zal er niet toe leiden dat het evenement niet doorgaat, dat staat wel vast. Het nut heeft, wat u in het antwoord heeft kunnen lezen, is dat, ik wil even iets anders zeggen; ik vond het echt een fantastisch festival. En ik vind het ontzettend mooi dat er nauwelijks iets is voorgevallen wat niet leuk was en dat eigenlijk heel weinig mensen hebben, hun mening hebben kenbaar gemaakt, de bezwaarprocedure waar u naar refereert daar is door 1 iemand gebruik van gemaakt en dan even hoe dat werkt en hoe het ook vind ik eigenlijk moet werken, daar is niet het juridische traject afgewacht. Er is gewoon met die persoon contact opgenomen. Toen bleek dat het bezwaar ging eigenlijk over de geluidsoverlast van de soundchecks, dus niet zozeer van het festival zelf, maar van de soundchecks. En er is met de betreffende persoon gekeken van nou ja hoe kunnen we dat, waar hebben we het nou precies over en waar ziet u bezwaar en dat is in onderling overleg eigenlijk prima afgehandeld. En zo zou een juridische procedure idealiter ook moeten werken.

0:44Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Voorzitter, ik dacht in het kader van efficient vergaderen zeg ik maar niet dat het een mooi feest is geweest, maar ik ben het daar mee eens. Nee, daar gaat mij het ook helemaal niet om en u heeft ook goed aangegeven hoe het is opgelost met deze ene zienswijze indiener. Het gaat mij puur om de procedure. Wij hebben deze procedures niet voor niks. Als wij van burgers, als wij burgers een termijn stellen dan verwachten wij ook dat burgers zich daar aan houden. Dus wat ons betreft graag de vergunning verlening in het vervolg 6 weken voor aanvang van een evenement, minimaal inderdaad. Bedankt.

0:59Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou u triggert mij natuurlijk met efficiënt vergaderen want daar moet ik gevoelig voor zijn. Maar ik moet in dit geval toch wel zeggen dat moet ook wel uit het antwoord blijken. Dit is natuurlijk wel een bijzonder evenement en een evenement wat wel een impact op de omgeving heeft. Wij hebben daar wel alles uit de kast gehaald om zo goed mogelijk met de omgeving te communiceren en daar is eigenlijk de officiële bezwaar procedure echt maar het sluitstuk van met inloopavonden, er zijn gesprekken geweest met mensen, van alles en nog wat. Ik weet niet precies hoe, ik weet eerlijk gezegd niet juridisch precies hoe dat zit, want het bezwaar ligt nog dus dat kan nog beantwoord worden. Ik denk alleen niet dat daar behoefte aan is. Ik neem uw opmerking mee als u ter harte neemt dat er erg in geïnvesteerd is om, waar het eigenlijk om gaat, namelijk dat iedereen gelukkig is met deze ontwikkeling en dat dat voorop heeft gestaan.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder, de heer Hamster.

7. Schriftelijke vragen
0:21Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we naar de schriftelijke vragen. twee stuks. Ik geef als eerste het woord aan de heer Mellies, LB. Over vervoer windturbines.

0:30Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, dank u wel voorzitter. Ja, ik kan heel kort zijn. Het waren drie vragen, de antwoorden waren eigenlijk wel duidelijk, we hebben hier geen verzoek gehad van het RDW om onderdelen ??????????????? door ons gemeentevervoer en u durft ook nog geen waardeoordeel te geven over of het gewenst is dat ze hier ook komen dus ja ik kan er niet zo gek veel mee. dus we laten het hier even bij en we zien wel wat de toekomst ons brengt. Dank u wel.

0:35Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Kunnen we dan naar de tweede schriftelijke vraag? Ja. Dat is betreft vraag over financiële knelpunten bij de jeugdzorg Het Poortje. De heer Hofstra, maar de heer Klinkhamer wil iets, die verlaat de vergadering voor dit onderdeel. De heer Hofstra.

1:17Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja bedankt voorzitter, ook bedankt voor het uitgebreide antwoord waarbij u ook duidelijk geschetste dillema's waar het college mee te maken heeft en waar eigenlijk alle Groninger gemeenten wel mee te maken hebben. Wij denken dat het dat dat voor 2019-2020 dat dat wel voldoende geborgd is, we lezen ook dat u uitgebreid bezig bent met gesprekken met EHP maar ook met bijvoorbeeld de rijksoverheid. Onze zorg gaat eigenlijk meer van wat gebeurd er na 2020. Dat is natuurlijk al snel, we hebben begin mei hebben we gezien zoals u ook in uw antwoord schrijft dat er al geld van de minister ontvangen is, maar dat er 350 miljoen is dat dat eigenlijk nog te weinig is, daar gaan we mee door, maar kunt u nu al aan de voorkant aangegeven hoe u denkt in het vervolg het bij het nieuwe traject vanaf 2020 hoe u daarmee om kunt gaan. Is daar al meer duidelijkheid over of kunt u eigenlijk niet meer aangeven dan dat u bezig bent het rijk te bewegen tot meer financiële middelen over te dragen aan de gemeenten.

3:35Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Dank u wel voorzitter. Ik zit even te zoeken hoe ik uw vragen moet duiden. In hoeverre ze sec het dossier welke Het Poortje betreffen en in hoeverre we het hier hebben over de aanbesteding van de jeugdhulp in onze regio en ten derde hoe we het hebben over de financiering van gemeenten voor de brede taak van de jeugdhulp. Als ik hem op drie niveaus toch maar probeer af te pellen, ik krijg op geen van drie een knikje van de heer Hofstra, daar heb ik het precies over, met Elker en Poortje zijn we nog in gesprek, dat gaat over 2019 en verder en daar moet ik het nu even bij laten. Als we het hebben over de bekostiging van deze taak, nee voor de tijd na 2020, dan hebben we het ook over verschillende niveaus, dan heb je het over samenwerking in de jeugdhulp regio op inkoop en transformatie. Volgens mij heb ik daarin een toezegging gedaan dat we na de zomer u daarover informeren hoe die gesprekken lopen en wat de visie van het college daarin is en hoe de andere 11 gemeenten daarin staan dus dat we hopelijk gezamenlijk komen tot een goeie vormgeving van de inkooptaak en de transformatietaak die we met zijn allen hebben. Tot slot de tekorten vers van de pers. Vandaag is er door het ministerie bericht uitgegaan door de minister dat er voor de komende jaren extra geld komt. Dat wil zeggen uit mijn hoofd 490 miljoen 2019, 300 miljoen 2020, 300 miljoen 2021. Even meteen de schatting daarbij makend dat is voor de regio Groningen ongeveer de helft van het tekort voor dit jaar en bij gelijkblijvende tekorten een derde voor de komende twee jaar. Kunt u dus ook aan de ene kant tevredenheid van mij horen dat er geld komt, aan de andere kant ook weer de constatering dat het lang niet genoeg is. we hebben ook geen middelen toegezegd gekregen voor de aanloop verliezen van de eerste vier jaar 15 t/m 18, met name vorig jaar en het jaar daarvoor hebben wij al fors bij moeten dragen, er is wel ook een structurele afspraak gemaakt, namelijk dat er arbitrage plaats zal vinden door een club van wijze mannen die de opdracht daartoe krijgen van het ministerie en VNG. En dat moet dan leiden tot een structurele bijdrage en ook al een novum de provincie mag ons niet afrekenen op het tekort meerjarig op de jeugdhulp voor '20-'22. En hoe dat uitgewerkt wordt moet allemaal nog duidelijk worden, maar dat is het laatste nieuws. Dus zijn we ermee bezig? Ja zijn ermee bezig. Vanuit alle netwerk contacten die ik inmiddels heb wordt er verschillend op gereageerd. Een aantal gemeenten zijn blij dat er wat gebeurd. Hier in de regio hoor ik vooral van je het is nog lang niet genoeg, er ligt nog een beste opdracht. Dus dat gesprek gaat door. En het eerste voor onze logische gesprek het moment om daarover te hebben is het VNG congres, waar dan ongetwijfeld talloze moties voorbij gaan komen die een waardeoordeel geven over dit onderhandelingsresultaat en ik, ????? nog niet vaak gedaan, maar ik zou toch vooral ook uw allen willen oproepen op de congressen die u ongetwijfeld gaat bezoeken de komende tijd uw landelijk vertegenwoordigers al dan niet met moties op te roepen hier in te bewegen en dan ga ik één partij bij name noemen, de crux ligt hem bij het CDA. Dus ik zou zeggen aan u allen, naast dat wij dat doen, kom in actie voor die twee derde van de middelen die we nog niet hebben.

0:36Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Voorzitter wij kunnen u meedelen dat wij het grootste deel van onze fractie naar onze fractiegenoten zijn geweest in de Tweede Kamer voor 14 dagen terug en dat hebben wij nog net niet met de vuist van ons afgeslagen, maar wel even op de tafel. en we hebben heel nadrukkelijk gezegd wat hier speelt, maar, dus u kunt daarover gerust zijn en we zullen overal waar het kan zullen wij dat zeggen en wij hebben ook al gezegd, maar dat is op persoonlijke titel en als het niet snel veranderd besteden wij niet meer geld dan wij krijgen.

0:16Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Voorzitter, ik heb nog een nadere vraag aan de portefeuillehouder.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Wacht even dit loopt helemaal uit de hand. Ik wou nog weten over die commissie van wijze mannen. Of daar ook, we hebben ook hele wijze vrouwen. De heer Hofstra.

0:29Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, misschien moet dat ook precies fiftyfifty verdeelt zijn in de commissie van wijze personen. Ik heb nog een kleine vraag naar aanleiding van het stukje wat u zei wat vers van de pers was. U zei de provincie mag ons niet afrekenen op jeugdzorg tekorten. Ik neem aan dat u daar als, niet als wethouder van financiën sprak, in de zin van toezicht of preventief toezicht, ja precies dank u wel heb ik het correct begrepen.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij zag ik ook de heer Klopstra, VVD.

0:22Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Voorzitter dank u wel. Ja meneer Maarsingh, ik zou meneer Maarsingh maar ook de raad willen adresseren voorzitter, het verheugd ons te horen dat de motie die ik in voorbereiding heb, die de VVD in voorbereiding heeft, dat die bij de diverse partijen inmiddels geland is en bij het CDA straks op een enthousiasme mag rekenen die zijn weerga niet kent. Met de vuist op tafel, dank u wel.

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, ok. Dan gaan we door

8. Lijst met ingekomen stukken
0:31Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we door met de lijst van ingekomen stukken. Ook daar twee documenten. De eerste betreft een brief betreffende klachten van de omwonenden van de Iepenlaan. Ik begrijp de heer Remmerts dat u hier al dan niet op persoonlijke titel iets over wilt zeggen. De heer Remmerts, CDA.

2:05Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Ja, dank u wel voorzitter. De brief is binnengekomen en wij hebben ons het lot van de bewoners van de Iepenlaan in dezen aangetrokken. We zijn er op bezoek geweest en er zijn een aantal punten die wij graag vanavond onder uw aandacht willen brengen. Dat is ten eerste de groenvoorziening. Wij hebben begrepen dat in het zogenaamde Noorderbos in Stadskanaal Noord in het begin van dit jaar zeer rigoureus aan snoeionderhoud is gedaan. Daar zijn de bewoners niet gelukkig mee want de bio-vergister wat wij daar ook van vinden, die was mooi uit het zicht en ze mogen nu weer genieten van het volle uitzicht op de bio-vergister. Dus de bewoners vragen zich af wat daar de reden van was dat er zo rigoureus daar in het Noorderbos gesnoeid moest worden. Aan de andere kant zijn daar sloten en is er een hele mooie vijver die langzamerhand helemaal dichtgroeit, waar dus helemaal niets aan gebeurd. En de bewoners vragen zich af van hé is dat een bewuste keus want waarom gebeurd daar niks aan. En dan is er nog een derde punt, dat wil ik toch ook maar even aantippen, dat is ons ook gezegd, er is een parkeerprobleem in de Iepenlaan. Het aantal autobezitters dat stijgt daar gestaag en vroeger, en dan hebben we het al over 40 jaar geleden geloof ik toen de Iepenlaan ooit is aangelegd, toen was daar aan het eind van de Iepenlaan was ruimte genoeg om te parkeren, dat is allemaal weggehaald tot grote treurnis van de bewoners daar. En zij vragen kan dat nou niet weer in ere hersteld worden. Dus mijn vraag is eigenlijk zijn deze problemen het college bekend en hoe verhoudt zich het aan de ene kant zeer rigoureus snoeien van het laaggeboomte en het struikgewas en aan de andere kant het al dan niet bewust dicht laten groeien van de sloten daar en de vijver in het Noorderbos zich met het beleid inzake het groenonderhoud van de gemeente. En mijn vraag is; zijn de feiten die ik genoemd heb bij u bekend en zo ja kunt u in deze wat voor de bewoners van de Iepenlaan betekenen.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Portefeuillehouder, mevrouw Brongers.

1:58Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja, dank u wel voorzitter. Om maar even met de laatste vraag te beginnen; zijn deze feiten u bekend? Jazeker, want de brief hebben wij als college ook ontvangen. Dus wij zijn daarvan op de hoogte. Ik wil graag in algemene zin even ingaan op de vragen. U noemt het snoeionderhoud. Van oorsprong hebben wij hier te maken met een Noorderbos en dus niet met een aangelegde tuin of lichtelijk groei groengebied. In ieder geval geen park. Dat betekend dat er in principe ook geen onderhoud plaatsvindt en dat de natuur daar zijn gang moet gaan, dat is misschien goed voor de beeldvorming om dat te weten. De vijver die dichtgroeit heeft daar enigszins ook mee te maken, dus de natuur moet zijn gang gaan, aan de ene kant is het zo dat de landbouwers die daar in de omgeving wonen de walkanten wel zelf bewerken zeg maar, maar die hebben wellicht ook wat andere belangen. Voor wat betreft het snoeien daar kom ik nog even op terug, dat is laatste tijd inderdaad weggehaald om ook jonge aanplanting daar weer te laten groeien en dat wordt ook teruggezet, is teruggezet, en daar heeft weer een periode van twee/drie jaar voor de groei mee te make en dat ja dan hebben we het ook over zicht op de bio-vergister eventueel, maar dat is dan in het belang van de natuur. Het parkeren noemt u nog. Het was van oorsprong ook niet de bedoeling dat daar een privé parkeerterrein zou komen, dat even genoemd hebbende. Er is ook nu nog wel ruimte voor vrachtverkeer om daar auto's te keren enzovoort. Tot zover.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Remmerts

0:10Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Ja nog één vraag over het bos. Als ik het goed begrijp zegt u ja het is een Noorderbos dus daar moeten we de natuur zijn gang laten gaan. Dan snap ik de snoeiwerkzaamheden niet helemaal.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

portefeuillehouder

0:41Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Dit gaat dan om herstel van de natuur of groei die niet helemaal zo uitgepakt is als de wens was, dus dat wordt dan opgeruimd zeg maar, ja de natuur doet niet altijd de dingen die goed zijn misschien voor de eigen natuur, maar ik kan het ook niet anders verwoorden. In dit geval ging het om jonge heesters, die worden als die groter worden aan de, het lijkt wel of ik hier een college moet geven over groen en bomen, zover reikt mijn kennis niet echt, maar het gaat in dit geval om heesters die aan de onderkant dan niet meer groeien en die zijn weggehaald en daar zijn nieuwe voor in de plaats gekomen.

0:16Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou dit lijkt mij een verpletterd compleet antwoord. Toch niet, de heer Mellies LB.

0:28Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank u wel voorzitter. Ja, onlangs een aantal maanden geleden hebben wij ook aandacht gevraagd hier in de rondvraag over hetzelfde bos. En toen was er sprake van schaapjes en een herder. Ik kreeg onlangs een brief van een omwonende dat hij al twee maanden niet geslapen en ik had gezegd toen moet je schaapjes gaan tellen, maar die schaapjes zijn inmiddels nog niet geweest dus vandaar dat die man de slaap niet kon vatten. Maar is die herder met die schapen nog steeds in beeld om dat onderhoud een beetje te doen daar in dat bos.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik zag, ook mevrouw Schipper nog een vraag? Mevrouw Schipper, PvdA.

0:21Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja, dank u wel. ik laat me de kans natuurlijk niet voorbijgaan om nog eens een keertje te beginnen over de bio-vergister, die stank. Ik heb het er al zo vaak over gehad en dat blijft stinken dus ik denk van misschien kunnen we dat ook nog even meenemen bij deze Iepenlaan klachten.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

mevrouw Brongers?

0:30Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Het antwoord op de schaapjes zou zijn, de schaapjes ben ik even kwijt, ik heb op dit moment daar niet een actuele situatie van en ten aanzien van de bio-vergister, volgens mij schrijft de briefschrijver daar niet echt vragen over, maar die meld dat er meldingen gemaakt worden als het gaat om klachten en dat daar adequaat op gereageerd wordt, maar nu zit ik even op de stoel van mijn collega, maar dit is het antwoord volgens mij.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, is dit voldoende?

0:11Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja het is een antwoord, maar lost het probleem niet op. En dat blijft en dat is dus best wel een bezwaarlijke vind ik, want ik heb er zelf ook last van, laat ik het ook zeggen en ik woon een eindje verder weg. Dank u.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, naar aanleiding van deze vraag kunnen we er alleen maar kennis van nemen denk ik op dit moment. Meneer Remmerts.

0:17Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Nog één verduidelijkende vraag voorzitter. Ik neem aan dat de gemeente de eigenaar is van de sloten en van de vijver. En als dat zo is heeft de gemeente dan niet de plicht om dat te onderhouden. Of is het een bewuste keus dat u zegt van we laten de natuur zijn gang gaan, we laten het dicht groeien.

0:21Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

De gemeente is eigenaar van dat deel, dus niet het Waterschap in dit geval. En ik heb u uitgelegd dat het hier gaat om een natuur bos dus dat de natuur vooral zijn gang gaat en dat hier geen sprake is van regulier onderhoud.

0:19Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we naar de tweede brief en dat is de brief waarin de gevaarlijke verkeerssituatie bij het kruispunt aan de orde wordt gesteld. De heer Wiersema, CDA.

2:52Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Ja, de situatie die gaat dus over de kruising bij de Boerendiep en de Bevrijdingslaan en ik ben er even een kijkje gaan nemen en het klopt inderdaad doordat ze werken aan het vernieuwen van het centrum heb je inderdaad last van grote verkeersdrukte bij verschillende punten in Stadskanaal. Het vervelende is dat op sommige punten moeten scholieren of zelfs basisschoolleerlingen die moeten oversteken. En het lag bij ons als CDA niet helemaal lekker in de maag dat er zo grote verkeersdrukte is en dat die zeg maar kleine kinderen, scholieren daar over moeten steken en nu heeft de gemeente proberen rekening te houden door een bord neer te zetten tussen de bomen waar staat; pas op scholieren. Maar ik weet dat als raad stellen wij kaders, maar ik vind dat wel een beetje summier. En ik zou ook graag een beetje als raadslid, namens de gehele raad, willen vragen of we samen het college opdracht kunnen geven om hier eens naar te gaan kijken. Ik had zelf even wat opgezocht en dan kom je al gauw bij een paar goedkope tijdelijke oplossingen want het gaat natuurlijk ook om tijdelijk want de verkeersdrukte dat is dan vanzelfsprekend afgelopen als het centrum helemaal klaar is. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan dynamische snelheidsdisplays, dat zijn van die leuke borden dat als jij te hard rijd dan krijg je een boze smiley en als je juist rijd of zachter dan krijg je juist een happy smiley. Je hebt bijvoorbeeld ook de Victor veiligheidspop, de Victor veiligheidspop dat is zo'n groen mannetje met zo'n vlaggetje, die zie je wel eens, vooral bij basisscholen zie je die staan. En het voordeel van dat soort dingen is, het Victor veiligheidspop, die zorgt ervoor, die lijkt op een zeg maar een klein kind, en bewust ga je dan rekening houden met dat daar kleine kinderen of scholieren oversteken. Dynamische snelheidsdisplays, we hebben het al laatst in de raadscommissie gehad over dat overal eigenlijk in Stadskanaal te hard gereden wordt. mensen zijn toch altijd bewust als ze zien als zij een boze smiley krijgen dan voelen ze zich eigenlijk ook ja zijn ze teleurgesteld, dan worden ze bewust van hun gedrag. Als het een positief gedrag is, dus je krijgt een happy smiley, daar worden ze blij van. Dus ik zou graag ook een beetje willen peilen hier bij de gehele raad of zij hier met het CDA kunnen vinden omdat wij als Christen Democraten het heel belangrijk vinden dat vooral de fietsveiligheid, maar ook het overige verkeer, ja gewoon veilig is. En dat zou ik dan graag gewoon een beetje willen peilen voorzitter.

0:16Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Maar dat is niet een vraag aan de portefeuillehouder, dit is een vraag aan uw mederaadsleden. Hoe wilt u die peiling, zullen we eerste even de heer Hofstra het woord geven, want die heeft ook , hebt u een stukje van de raad. De heer Hofstra.

0:28Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, ik zit even over na te denken welke smiley ik moet opzetten, maar wij zijn het eigenlijk helemaal eens met meneer Wiersema, het gaat hier om een tijdelijke situatie en roep het college op, want kijk als het college dat zelf al doet hoeven wij dat niet meer te doen, om daar, nou bijvoorbeeld de Viktor veiligheidspop, maar bijvoorbeeld ook tijdelijke bloembakken of betonblokken kan natuurlijk ook. Dank u wel voorzitter. Ondersteuning voor het betoog van meneer Wiersema.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

de heer Van der Heide, CU.

0:07Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Ja, ik, sympathiek dat dit onder de aandacht gebracht wordt. ons was het zo niet bekend, ik ben wel benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder hierop.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou dat wou ik net vragen, mevrouw Brongers.

1:13Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja, dank u wel voorzitter, maar ook u als raad, in ieder geval een enthousiaste bijdrage van meneer Wiersema van het CDA. De veiligheidssituatie op het genoemde kruispunt i.v.m. de wegwerkzaamheden die plaatsvinden op de voormalig viertonde. Wij hebben dat uiteraard al opgepakt want ook het college hebben deze brief ontvangen en zo als te doen gebruikelijk zeg maar gaan wij daar serieus mee aan de slag. Het fietspad is inmiddels verhoogd en er zijn inderdaad borden geplaatst. Ons zijn nadien nog geen zeg maar meldingen ter ore gekomen, maar dit soort opmerkingen nemen wij graag serieus en moet ik er wel bij zeggen dat over de concrete maatregelen die genoemd worden als zijnde een Viktor pop en displays dat het voor mij wenselijk is om dat met zeg maar deskundigen te bespreken wat de effecten daar eventueel van zijn want er zijn altijd voor en tegens en die afweging wil ik op voorhand graag blijven maken in ons aller belang.

0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Is dit voor u voldoende of wilt u dit in zijn uitwerking terug horen komen, wilt u een toezegging.

0:26Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Nee, ik wil alleen van dus ook nadat ik dank voor het antwoord dat u daar ook echt serieus mee aan de slag gaat, maar het zal misschien wel een keer handig zijn, hoeven van mij geen vaste datums zijn, maar dat er gewoon halverwege tijdens het centrum ontwikkelplan even een ja een momentje dat wij zeg maar dat wij geïnformeerd worden nou wat er uiteindelijk mee gedaan is. Ook al wordt er niks mee gedaan dan zou ik dat wel graag willen weten.

0:16Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Mag ik dan het voorstel doen voorzitter om dat via de nieuwsbrief in de centrumontwikkeling aan u te melden zodat het ook onmiddellijk bij onze overige burgers bekend is.

0:04Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Helemaal goed mevrouw de voorzitter.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

de heer Pals, D66.

0:45Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter, ik zit met verbazing deze discussie aan te horen want ik begrijp het nou echt niet. twee fracties hebben aandacht gevraagd voor onveiligheid en de antwoord van de portefeuillehouder is; wij gaan dat in een brief omzetten, u wordt ook schriftelijk op de hoogte gesteld en we gaan het aan deskundigen voorleggen. Mijn ervaring met deskundigen is; dat duurt weken. En dat hele onveiligheidssituatie, ik vind als dat acuut is, en het is echt serieus bedoelt neem ik aan van het CDA en van de PvdA, dan vind ik dat je daar morgen even moet staan om te kijken wat je direct kunt oplossen. Zo'n poppetje is toch niet zo, is toch zo van stal gehaald. Ik bedoel hoeft je toch geen deskundige voor te raadplegen. Dus ik wou eigenlijk aandringen op snelheid en niet op deskundigen en rapportages.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Misschien, ja ik ben niet deskundig op dit terrein, misschien wil de

0:05Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Voorzitter, mag ik daar misschien even een vraag op aanhaken.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja. Ja.

0:20Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Ik onderschrijf wel wat meneer Pals zegt van wij hebben tenslotte in dit huis ook genoeg deskundigheid hier aanwezig lijkt mij, inderdaad wat meneer Pals zegt van het is een kleine moeite ga even kijken inderdaad. en dan kun je inderdaad ook hier ter plekke best inderdaad goede dingen bedenken, daar ben ik echt van overtuigd.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

mevrouw Brongers.

1:06Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Voorzitter ik heb, ik begrijp uw urgentie en op zich is daar uiteraard helemaal niks mis mee. Ik heb aangegeven dat wij de situatie hebben aangepast en dat nadien geen meldingen meer zijn gekomen en die situatie is aangepast nadat wij de brief als college ook, evenzogoed als u, hebben ontvangen. dus ik zou willen onderstrepen sneller kan het haast niet. Als wij middelen in gang zetten zeg maar of kiezen om de veiligheid te bevorderen dan is het naar mijn idee zorgvuldig dat een iedere verkeersgebruiker daar zijn mening over geeft. Want alle middelen hebben voor en tegens. Dat is wat ik probeer te zeggen. dus niet de snelheid er af, ook niet ten koste van de veiligheid, maar in het belang van zorgvuldigheid onze juiste middelen kiezen om de verkeersveiligheid te vergroten. Dat was mijn betoog voorzitter.

0:21Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dus in feite is er al gereageerd op de brief. Iedereen dan onder de indruk van de snelheid? Oh, nee. De heer Tamsma, CU. Ik denk dat we langzaam concreet moeten worden wat we nu willen van de portefeuillehouder.

0:19Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Die snelheid is inderdaad best goed geweest, laat ik dat voorop stellen. Alleen het lijkt me ook vrij vanzelfsprekend dat we ook kijken van heeft het het gewenste effect en dan is inderdaad een half uurtje even in de tijd dat de kinderen naar school gaan is eigenlijk voldoende om dat in ieder geval eens een keer een steekproef te doen.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Klopstra, zo concreet mogelijk alstublieft.

0:22Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Heel concreet mevrouw de voorzitter, ik probeer een beetje te wennen aan het idee dat hier een vraag ligt over snelsheidsbeperkende maatregelen, waarop de wethouder antwoord geeft wat snelheidbeperkend wordt ervaren waar vervolgens wordt gezegd er moet meer snelheid komen. maar ik denk dat ik eruit ben, volgens mij doet de wethouder wat ze moet doen. Dank u wel.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

de heer Pals.

0:31Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja, kijk voorzitter als ik hoor dat het woord kinderen hoor dat zijn ongeleide projectielen in het verkeer. En ik zou willen oproepen, ik zou meneer Hofstra en meneer Wiersema willen oproepen om samen even met de wethouder of een ambtenaar deze week een schouw te organiseren en daar concreet te zijn van wat nou de oplossing en wat nou het plan is. Ik bedoel het lijkt mij voor de rest ik ben niet zo bekend met de situatie, maar ik verbaas me de situatie.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

ik geef de wethouder

0:03Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Voorzitter? Meneer Hofstra

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, meneer Hofstra, sorry.

0:56Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja dank u wel voorzitter. ja nadat ik gezegd had dat ik het betoog van meneer Wiersema volledig ondersteund heb is het debat een beetje een andere kant opgegaan. Ik wil eigenlijk een beetje terug naar de originele vraag van mevrouw Wiersema en dat was dat ie aan zijn, meneer Wiersema, sorry, dat hij aan zijn collega's vroeg wat vinden jullie ervan. En ik heb daarbij aangegeven dat ik zijn betoog ondersteun en het lijkt mij gezien de korte termijn waarop deze situatie duurt en nog duurt dat daar gewoon op korte termijn naar gekeken moet worden en dan, zoals meneer Tamsma ook aangeeft, kijken of dat inderdaad effect heeft. Dus volgens mij moeten we niet beginnen met het kijken wat elke weggebruiker ervan vindt want dan is het centrum klaar en dan is de situatie al over.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. mevrouw Luijken, SP. dan wou ik even nog kort het woord geven aan de portefeuillehouder.

0:14Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Volgens mij had de portefeuillehouder gezegd dat er al gehandeld is. er zijn nog heel veel onveilige plekken waar ik niemand over hoor. De Lindenborgschool ligt aan een hele drukke weg, al 100 jaar geloof ik, ik denk niet dat het een discussie is voor nu.

0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik geen de portefeuillehouder nog even het laatste woord. Ik wijs er wel op dat we over vier weken weer een vergadering hebben waar ongetwijfeld in het verslag hiervan melding zal worden gemaakt wat een prachtig haakje is om te vragen wat de stand van zaken is. Mevrouw Brongers.

1:26Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ik probeer voorzitter even terug te gaan naar de hoofdlijn en naar het hoofdpunt van dit onderwerp. Als college hebben wij maatregelen genomen voor de tijdelijke situatie op betreffend kruispunt. Dat waren wij uiteraard al van plan want dat zijn onze reguliere werkzaamheden, business als usual zal ik het maar even zeggen. Daar communiceren wij over, wij hebben een brief ontvangen evengoed als u waarin aandacht gevraagd wordt voor dit kruispunt, ik heb u dus gezegd dat er maatregelen genomen zijn, nadat de maatregelen genomen zijn, zijn bij ons nog geen meldingen weer binnen gekomen. U heeft vanavond aangegeven dat u daar iets van vindt van de huidige situatie. De oproep wordt gedaan; gaat u daar eens kijken. Ik ben er inderdaad ook wezen kijken. De beoordeling of het onveilig is of niet vind ik op dit moment strikt genomen wat lastig. Hebben wij er aandacht voor? Ja uiteraard hebben wij er aandacht voor, zeker als het gaat om gewijzigde situaties. Uw oproep is dus; ga, geacht college, daar eens kijken of er echt dringende maatregelen nodig zijn. Dat kan ik u wel toezeggen, maar dat is onze gebruikelijke werkwijze.

0:16Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, maar dan zegt u nu toe dat u daar conform de gebruikelijke werkwijze op korte termijn nog gaat kijken of de genomen maatregelen toereikend zijn.

0:07Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Dat is een juiste conclusie wat ik gezegd heb op basis van de discussie die nu in de raad heeft plaatsgevonden.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

de heer Wiersema, CDA.

0:16Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Ik had dat ook zeg maar gevraagd voor zeg maar alle want tijdens het ontwikkeling van het centrum zijn er komen er en zijn er meerdere wegen die nu last hebben van hogere verkeersdrukte. Geeft u dan ook toe dat u daar ook gaat kijken?

0:21Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Dat doen wij evenzogoed in ons gebruikelijk werk op voorhand als er een andere situatie in de verkeersinfrastructuur wordt aangepast, kijken wij over welke bewegwijzering of aangepaste middelen eventueel nodig zijn in het belang van de veiligheid.

0:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Maar de ene toezegging is smart en heeft betrekking op één situatie en de andere toezegging heeft betrekking op een voortrollende situatie gedurende langere tijd. Dus volgens mij kan dat laatste geen toezegging zijn, het eerste wel.

9. Lijst met openstaande toezeggingen en moties
1:19Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Over toezeggingen gesproken, de lijst van openstaande toezeggingen en moties. Daarbij heb ik namens mevrouw Schipper, mevrouw Huizing en de heer Van der Heide en mezelf het verzoek om de toezegging rond de ingetrokken motie regenboogvlag om die toezegging eraf te halen. De toezegging was namelijk dat we samen met een vertegenwoordiging van de raad de uitwerking van het "regenboogconvenant" ter hand zouden nemen. Daar hebben we een start mee gemaakt en afspraken gemaakt en ik stel voor dat we dit van de lijst van toezeggingen afhalen, maar dat wij u wel schriftelijk informeren over wat daar uitkomt. Bent u het daar mee eens. Ja. Dan hebben we volgens mij de lijst van openstaande toezeggingen en moties hierbij gehad.

10. Vragenuur
0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Er waren geen punten voor vragenuur

11. Interpellaties
0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

en interpellaties

12. Rondvraag
0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we naar de rondvraag. Ik begin even aan die kant. De heer Remmerts, CDA.

1:29Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Ja, voorzitter ik heb een vraag over de bomen aan de Hoofdstraat hier in Stadskanaal. We zeggen wel eens van aan de vruchten kent men de boon, nou de ondernemers aan de Hoofdstraat die weten daar alles van, die bomen, en ik heb begrepen dat het Platanen zijn, die hebben een vrucht wat naar beneden valt, dat zijn stekelige bolletjes. Daar hebben de ondernemers, de winkeliers eigenlijk vanaf de Beneluxlaan tot aan het Drouwenermond ontzettend veel last van. Ten eerste waait het allemaal de winkels in en ik heb het gehoord onze banketbakker die er zit, de slager ben ik geweest, nou we hebben kip met bolletjes tegenwoordig, dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Maar de mensen die daar werken, daar schijnt kennelijk een stof aan te zitten, waar mensen dus allergische reacties van krijgen dusdanig dat mensen daar gewoon ziek van worden. Ik heb begrepen dat er een aantal ondernemers zijn geweest die dit probleem hebben aangekaart bij de gemeente. nou de gemeente is voortvarend te werk gegaan en die heeft een aantal medewerkers gestuurd met bladblazers en voor de winkels van de klagers zijn die bladeren met de bolletjes daar weggehaald, maar de rest van de Hoofdstraat bleef gewoon vol liggen. Tot groot verdriet van eigenlijk meerdere ondernemers. Dus de vraag is eigenlijk, is het college deze problematiek bekend en kunt u in goed overleg met de betrokken ondernemers aan de Hoofdstraat hiervoor maatregelen nemen zodat deze ellende tot het verleden behoort.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

mevrouw Wubs, CDA.

0:22Mevr. A. Wubs-Kramerraadslid CDAPortret van Agnes Wubs, lid van de gemeenteraad van Stadskanaal voor het CDA

Ja dank u wel voorzitter. Afgelopen week hebben we gehoord van de kapotte motor van de Jatri. Als CDA fractie hechten wij waarde aan cultureel erfgoed daarom hebben wij de vraag of de stichting van de Jatri al contact heeft opgenomen met het college. En ook of het college eventueel bereid is om binnen de mogelijkheden van de raad, een bijdrage in herstel in overweging te nemen om het schip toch in de vaart te krijgen.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, de heer Pals, D66.

2:47Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter ik heb twee vragen. En eerst nog even een complimentje want ik ben het vergeten, maar dat brugwachtershuisje of het sluiswachtershuisje is ten volle tevredenheid weer in alle ere herstelt, dus dank daarvoor. Het kon niet sneller, volgens mij is de wethouder zelf met de hamer bijna want het is prima gegaan. Onze eerste vraag is; dat wij deze week lazen wij het bericht dat Albert Thalen, onze beroemde afvalverwerker die ons in november 2017 onze wethouder meneer Hamster nogal wakker heeft gehouden vanwege een enorme brand, ik heb gelezen dat firma Thalen, in Staphorst althans, failliet is verklaard en ik weet ook, tenminste volgens wat ik nu weet er ligt nu nog steeds een aanvraag in een beoordelingen een MER beoordeling bij de omgevingsdienst in Groningen voor het wel of niet door laten gaan van een nieuwe afvalbult en onze vraag is in hoeverre kan dit, dit faillissement, in hoeverre gaat dat effectueren ten aanzien van de afvalverwerking in Stadskanaal. Want ik denk dat we daar extra op moeten letten omdat de provincie toen al heeft gezegd het blijft de verantwoording van de gemeente en de provincie trekt zijn handen ervan af. Dus een tweede ramp in november 2017 willen we niet weer. Dat is de eerste vraag. Onze tweede vraag is; ja ik kijk eigenlijk nu met andere ogen naar onze plezierboten, die door de kanalen varen, het is een prachtig gezicht, alleen ik heb me never nooit gerealiseerd, maar daar is heel veel aandacht voor geweest de afgelopen weken, is dat er is al een verbod in 2019, dat al die plezierboten ongezuiverd toiletwater lozen op het kanaal. En ik vind dat nogal een vrij ernstige zaak. Wij willen alleen maar meer boten, maar we willen natuurlijk ook wel meer frisse boten. En ik kijk nu een beetje met andere ogen als er een boot door het kanaal vaart. Als ze het kunnen lozen dan kunnen ze het lozen. U kunt het zelf invullen. Mijn vraag hierop is; wordt hierop gehandhaafd want als een lozing plaatsvindt dan kunnen ze altijd nog een behoorlijke boete van €160,- tegemoetkomen. Wat kan de gemeente doen en laatste vraag is; geen kun je ook een regel als je geen installatie aan boord hebt ga je gewoon niet in onze schone kanalen. En vierde vraag is; zijn wij genoeg faciliterend om dat probleem ook voor die pleziervaarten op te lossen. Dat ze wel op een adequate manier hun toilet lozen en niet op ons afvalwater. Tot zover de vraag.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Bieze, GBS.

1:56Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja, dank u wel voorzitter. Afgelopen vrijdag stond er een stuk in het Dagblad van het Noorden met als kop titel; geef ons werkzoekenden. En dit is een ondersteuningsverklaring richting de wethouder want er blijken bedrijven te zijn die mensen nodig hebben en die Wedeka hebben gevraagd om die mensen te gaan begeleiden. En terecht zegt de wethouder, en ik wil dat ook even als raadslid en als raadsfractie benadrukken, terecht zegt de wethouder in datzelfde stuk dat er dan wel sprake moet zijn van regulier werk. Dus dat we geen situaties krijgen dat bedrijven tekort hebben aan mensen en die worden vervolgens rondgepompt in de subsidiebodem om het zo maar even te zeggen. Dus geen vraag, maar wel ondersteuning van het beleid zoals die door het college en de wethouder worden gevoerd. De tweede is wel een vraag voorzitter. En dat gaat al vanaf juli 2017 waarin wij een project schilders hebben lopen en waarin wij als gemeente €25.000,- per jaar aan ondersteuning richting bedrijven geven. En in een bericht van 2017 juli wordt al gesproken over het verven van de Rode Loper. Het is inmiddels mei, bijna juni 2019, en die Rode Loper, en we hebben het er al vaker over gehad, wordt steeds rozer. Onze vraag is; wanneer wordt die Rode Loper nou weer eens rood, want volgens mij heeft de wethouder vorig jaar mij aangegeven dat er gestart zou worden, maar ik zie het in ieder geval aan de buitenkant niet. Dus graag antwoord op de vraag; wanneer is onze Rode Loper, een Merkmahl zoals Duitsers noemen voor Stadskanaal, nou weer eens rood. Dank u.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

dank u wel.

0:10Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Mag ik even reageren? De heer Bieze brengt ons wel op een idee, als hij het heeft over de roze Loper, met het oog op onze commissie van de comming out day.

0:21Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Niet verklappen mevrouw Schipper, niet verklappen. Maar ik heb wel respect voor de manier waarop u actualiteit brengt in een vraag in een dossier wat al jaren loopt, dat vind ik wel, ja dat is goed. De heer Mellies, LB.

0:53Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja voorzitter, onlangs lazen we in de besluitenlijst van het college dat de subsidie was stopgezet van de stichting Gehandicapten Platform. De reden daarvan was dat ze inmiddels zijn opgeheven sinds oktober vorig jaar. Dat triggerde mij even want wat blijft er dan nog over? goed we hebben dan de participatieraad natuurlijk dan nog en een onafhankelijke cliëntenondersteuning mee, via Welstad, maar een aantal, nou misschien wel een jaar geleden, heb ik ook gevraagd over de stand van zaken rondom het kernteam toegankelijkheid. Toen bleek er nogal wat ??????? te zijn ambtelijk en dat kwam niet echt van de grond en navraag uit navraag blijkt nu dat het nog steeds niet van de grond is en wij hechten daar toch wel behoorlijk veel waarde aan dus graag de stand van zaken rondom het kernteam toegankelijkheid. Dank u wel.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, de heer Klopstra, VVD.

0:53Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Ja voorzitter dank u wel. Ja ook aansluitend op de vragen van meneer Pals over de firma Thalen want wat ons opvalt is dat meneer Thalen in persoon failliet is en zijn onderneming ook, maar op het adres Wagenmaker nog steeds het bedrijf Thalen bandenrecycling is gevestigd. En dat wordt gerund door een mevrouw Thalen-Thalen, dat zal vergelijkbaar zijn met Urk vermoed ik, waar vaker één naam in een huwelijk terugkeert, maar wat er ook ???????? de vraag die wij hebben is eigenlijk; wat voor financiële consequenties kan dit faillissement van meneer Thalen hebben voor de gemeente, zijn daar financiële consequenties aan en wat is op dit moment de zorg vanuit de gemeente voor, inderdaad wat meneer Pals ook vraagt, de stand van zaken rondom de milieu nakomingen, heffingen, althans vergunningen en dergelijke, wat zijn de risico's voor ons daar op dit moment.

0:25Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Nee, dat waren de rondvraag vragen. Even kijken, ik denk dat we even beginnen met de vragen rond Thalen. Wat zijn de consequenties van het faillissement en wat is de consequentie voor de MER vragen van de heer Pals en van de heer Klopstra. De heer Borgesius.

2:59Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja, dank u wel voorzitter. Ik begin maar even in dit geval ook met degene die als eerste hierover een vraag stelde, in dit geval de heer Pals. U refereerde inderdaad aan een MER aanvraag van, op de datum ik dacht 31 oktober van 2018, en die is inderdaad moet die worden afgewerkt door onze gemeente. Die is op dit moment in behandeling, is nog niet in het college geweest, staat wel op het punt om in het college te komen, maar vanwege de ontwikkelingen die u daar ook schetste kunt u zich natuurlijk ongetwijfeld voorstellen dat hier uitermate scherp naar wordt gekeken. Maar vanwege de aanvraag voor wat betreft de hoeveelheden, want dat is eigenlijk de limiterende factor, ga je voor een bepaalde opslag van een bepaalde restproduct boven een bepaalt tonnage dan valt het onder de provincie, blijft ie daaronder dan valt het dus onder de gemeente. Die aanvraag ligt hier, maar de beoordeling is nog niet beëindigd, MER, de milieu effect rapportage. En wanneer, en dat weet u als geen ander, die wordt verschaft dat kan de desbetreffende aanvrager overgaan tot het aanvragen van een ontwerpvergunning. En dan komen er heel andere aspecten aan de orde. Dat is denk ik voor wat betreft uw eerste vraag. U verzocht Thalen in een keer mee te nemen, kijk ik weer richting de heer Klopstra. Wij hebben dat vanzelfsprekend ook afgelopen week woensdag meegekregen toen bekend werd dat er vier B.V.'s failliet gingen van de heer A. Thalen uit Staphorst. Daarop zijn wij hier in dit huis natuurlijk actief geworden, niet dat we anders niet actief zijn, laat dat ook duidelijk zijn, maar vooral voor wat betreft dit aspect, voor wat betreft onze financiële vorderingen op A. Thalen, daar vroeg u naar, die zijn zeer beperkt en die beperken zich over, laat ik het maar in zijn algemeenheid formuleren, een gemeentelijke belasting die op de Wagenmaker rust over het jaar 2018 en 2019. En dat zijn onze financiële vorderingen op A. Thalen. En wat de heer Hofstra noemde dat dus Thalen recycling een andere d.g.a directeur groot aandeelhouder heeft inderdaad dat is bij ons bekend. Dus wij zullen dit heel specifiek moeten gaan onderzoeken alvorens wij überhaupt tot het verlenen gaan of het overgaan van een ontwerpvergunning, ontwerpvergunning die vraag je aan maar die zullen wij uitermate kritisch gaan beoordelen. Dat voor wat betreft Thalen voorzitter.

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Voor de volledigheid, ik denk dat het lozen van toiletwater dat lijkt me ook iets voor jou, is voor u. De heer Borgesius.

1:41Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Tja ik had bijna gezegd mevrouw de voorzitter als je over restproducten spreekt, ja dan moet je bij mij zijn geloof ik. Sommige noemen dat ook circulaire economie. Maar goed los daarvan, inderdaad ook met die verordening heer Pals daar zijn wij vanzelfsprekend mee op de hoogte. De moeilijkheid van dit probleem ligt gewoon in het feit dat je kunt een boot die nog niet goed niet zo is voorzien waar u dan over sprak kun je nog geen vaarverbod op leggen. U vroeg ook naar voorzieningen voor eventueel waar mensen dat zouden achter kunnen laten, om het zo maar even te formuleren, en wat ik uit mijn hoofd weet, aan het Spoordok in Musselkanaal is een voorziening waarmee men hun tank kan leegzuigen, die is daar aanwezig, ik weet niet uit mijn hoofd of die hier ook aan de steigers hier bij de Hoofdstraat ook aanwezig is, dat durf ik u niet te zeggen, maar in Musselkanaal Spoordok is daar een voorziening voor. En wanneer er wel geloosd wordt en je wilt beboeten, en u voelt hem denk ik wel al aankomen, dat bepaalt juist de moeilijkheid, dat kun je alleen maar doen dat beboeten wanneer je dat op heterdaad betrapt. En dat is eigenlijk hier het grootste probleem, maar dat dit aandacht heeft dat mag u vanzelfsprekend vanuit gaan. En ik wil ook wel even vragen hier tegenover, maar u woont er denk ik nog dichterbij dan ik, dus uw afstand tot de Hoofdstraat is denk ik nog korter. Maar Musselkanaal is een voorziening.

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Zullen we eerst even de hele beantwoording afmaken? Want voor mevrouw Brongers zijn denk ik de vragen rond de platanen en de Jatri. Mevrouw Brongers.

1:18Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja, dank u wel voorzitter. Begin maar even bij de tweede vraag, betreft de Jatri. Inderdaad spijtig te horen, de motor is defect, voor zover ik het goed begrepen heb, en ook wij hebben dat uit de pers vernomen. Het bestuur van de stichting heeft nog geen contact met ons opgenomen, dat zullen we zien of dat volgt. De vraag is kunnen wij binnen de mogelijkheden van de raad eventueel faciliteren, dat zal dan moeten blijken en als het nodig is dan kom ik bij u als raad. Betreffende de vraag van de Hoofdstraat, volgens mij is al in de planning opgenomen dat betreffend de bomen de platanen inderdaad gesnoeid worden de komende winter. Er is bekend dat er extra overlast is geweest, heeft ook met de droogte te maken, dat heeft dus inderdaad de aandacht en ook ertoe geleid dat wij dat al zeg maar in de komende planning hebben opgenomen om dat wat sterker zeg maar te snoeien om de overlast volgend voorjaar te beperken.

0:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan hebben we nog twee vragen open staan voor de heer Hamster, betreffend het schilders project Rode Loper, of Roze Loper, en de stand van zaken kern team toegankelijkheid.

1:16Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Dank u wel voorzitter. Allereerst de vragen van de heer Bieze van GBS, dank voor de ondersteuning op het beleid. Dan wat betreft het schilders project, inderdaad succesvol project, inmiddels drie series gehad, veel kandidaten uitgestroomd met een mooi principe, 50% wordt van de opleiding wordt door ons betaald en 50% door de werkgever met een baangarantie en mensen stromen duurzaam uit. Dus dat is mooi. Maar nu uw vraag; hebben wij nu een Rode- of een Roze Loper. Wij hebben het beste van twee werelden, want de binnenkant van de brug is afgelopen jaar geverfd en de buitenkant staat de komende tijd op het programma. Dus daar waar Stadskanaal gisteren al enigszins weer rood kleurde of afgelopen donderdag doet de Rode Loper dat ook binnenkort. En dan de toegankelijkheidsagenda, dat is de portefeuille van collega Veenstra, mag ik even waarnemen, dat heeft inderdaad de nodige vertraging opgelopen door een wat ingewikkelde samenwerking in de stuurgroep en langdurig uitvallen van een ambtelijk collega. Als ik goed geïnformeerd ben staat het in het najaar op uw agenda om het daar verder over te gaan hebben. En als u dat nog niet wist, het staat voor het najaar gepland om het er verder over te gaan hebben.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Geeft de beantwoording nog een reden voor nadere vragen? De heer Pals, D66.

0:44Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter nog even over dat toiletwater van die plezierboten. Ik kan me voorstellen dat handhaven hartstikke moeilijk is want je moet ze eigenlijk betrappen dat ze het doen. Ik zie het wel regelmatig moet ik zeggen, maar ik ben geen handhaver, maar zou u niet de brugwachters die taak kunnen toe dat die brugwachters eigenlijk de gemeente Stadskanaal onze pleziervaart welkom heet, maar dat ze er toch ernstig op wijzen dat ze ergens hun afvalwater kunnen lozen want ik denk toch een gewaarschuwd mens telt tot twee en ik vind het toch een ergernis dat we tonnen, tonnen en tonnen aan geld hebben geïnvesteerd en allemaal gratis voor die pleziervaart en ik vind wel dat ze het wel ons verplicht zijn om ons ook een gunst terug te doen. Tot zover.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ondersteunende suggestie aan de heer Borgesius.

0:03Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ik neem dat advies ter harte mevrouw de voorzitter.

0:21Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok. Tot zover de rondvraag. Ik stel u voor om even pauze te houden, een korte pauze, zullen we zeggen maximaal een kwartier. Tien minuten. Dan gaan we daarna verder met het zonnepark Alteveer.

0:04schorsing

13. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen "Onstwedde, Alteveer en Mussel, Barkelazwet, Zonnepark Alteveer
1:19Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heropen de vergadering en we gaan over naar de stukken die met al dan niet debat ter besluitvorming voorleggen. En de eerste is het onderwerp waarover we twee insprekers hebben gehad. Het zonnepark Alteveer. Er ligt het voorstel voor van het college om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het project zonnepark en u wordt voorgesteld, in beslispunt twee, om dat ontwerp die ontwerpverklaring tevens als definitieve te beschouwen als er geen zienswijze zouden worden ingediend. We hebben er volgens mij vandaag al één aangekondigd gehoord. Wie mag ik hierover het woord geven. De heer Pals niet? nou dan onthoud ik dat. Ik begin even aan die kant. Mevrouw Sterenborg, CU.

2:54Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Ja, dank u wel voorzitter. U zei het al, vanavond worden wij als raad gevraagd een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het project Onstwedde, Alteveer en Mussel, Barkela's wet zonnepark Alteveer. Ruim een jaar geleden hebben we de gebiedsvisie Stadskanaal op zon vastgesteld en deze visie maakt het mogelijk om onder voorwaarden in het landschappelijke zone zonneparken te realiseren. We hebben kennis genomen van de onderliggende stukken en we zijn in gesprek gegaan met zowel de buurtbewoners als de aanvrager. Ook zijn we op een van de inloopavonden geweest waar de plannen werden gepresenteerd om zo tot een goede afweging te komen. Zoals u weet zijn wij een voorstander van alternatieve energiebronnen. Maar hebben onze vraagtekens of goede landbouwgronden de juiste locatie is. En vandaar dat wij ook meerdere malen de zonneladder onder uw aandacht hebben gebracht. Eerst daken en onbenutte ruimte en als laatste natuur- en landbouwgronden. Nadat het plan is gepresenteerd zijn naar aanleiding van de gesprekken met dorpsbewoners en omwonenden aanpassingen aan het plan gedaan om hun tegemoet te komen. Dit plan zorgt ervoor dat voor populieren die nu worden gekapt 6,5 hectare nieuwe bomen worden geplant. En als na 30 jaar het zonnepark wordt ontmanteld het teruggebracht wordt naar de bestaande situatie. Dus per saldo komt er dan meer bos of bomen. Wat betreft de voorliggende plannen zal er meer diversiteit in planting komen wat de natuurwaarde vergroot. Wat er nu ligt is een plan waarmee wordt voldaan aan de voorwaarden wat betreft inpassing en dergelijke. Wat voor ons moeilijk is te beoordelen is het draagvlak. we hebben voor- en tegenstanders gesproken. Er liggen nu enkele contracten waarin een geldbedrag wordt geboden en waardoor het voor ons als raad lastig is te beoordelen hoe het draagvlak nu is. Daarom is ons voorstel een voorlopige verklaring van geen bedenkingen af te geven zodat de procedure verder doorgang kan vinden en mochten er zienswijzen zijn, en als ik de inspreker gehoord hebt dan zal dat waarschijnlijk gebeuren, mochten die er zijn dan kunnen die in de hoorcommissie gehoord worden. Wat betreft de lokale energiecorporatie Alteveer is nog in ontwikkeling, ook hierover verwachte we in september waarschijnlijk meer duidelijkheid. Samenvattend; we geven nu een voorlopige verklaring van geen bedenkingen zodat het proces door kan gaan en dan in september het opnieuw in de raad hebben als de hoorcommissie eventuele zienswijzen heeft gehoord en er misschien meer duidelijk is over hoe de energie commissie corporatie in Alteveer eruitziet zodat wij dan een goed afgewogen besluit kunnen nemen. Dank u wel.

0:20Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. U neemt in uw bijdrage ook gelijk het standpunt van de fractie mee over het extra besluit rondom de hoorcommissie, dat is heel prettig, dus misschien kunnen de andere partijen dat ook doen. De heer Klopstra.

2:03Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Dank u wel voorzitter. Ja ook wij hebben gesproken met omwonenden, gemaild met omwonenden er zijn diverse conceptcontracten en definitieve contracten bij ons de revue gepasseerd die ons zijn toegezonden, nog vanmiddag ben ik eens ter plekke wezen kijken. De objectieve criteria die mevrouw Sterenborg al benoemde daaraan wordt wel voldaan, plan op zon, Stadskanaal op zon is een plan een uitgangspunt een filosofie met wat concrete handvaten op basis waarvan zonneparken in onze gemeente tot de mogelijkheden worden toegelaten. Dit wijkt daar wat van af, is zo'n ja zo'n visie zoals die daarin ??????????? is dat nou een wetmatigheid waar je nooit meer van af kunt wijken. Nou nee dat is natuurlijk niet zo, het is een uitgangspunt waarin een aantal criteria worden geformuleerd maar je in de loop der jaren natuurlijk best hele goede ideeën kunt laten inbedden. Wat wij heel belangrijk vinden is inderdaad draagvlak. en draagvlak is een term die we in die visie Stadskanaal op zon regelmatig terugzien, maar wat nou precies wordt bedoelt met draagvlak dat zien we er eigenlijk niet in terug en daar hebben we het eigenlijk niet eens goed over gehad hier in deze raad. En is draagvlak te koop? Want dat is natuurlijk ook een beetje de kern van de vraag, nou kennelijk wel. want als mensen hun zorgen uiten over het gegeven dat hun woning of hun eigendommen minder waard worden omdat er ergens om de hoek een zonnepark komt en ze worden daar voldoende in tegemoet getreden dan zijn er kennelijk geen principiële inhoudelijke bezwaren, maar slechts bezwaren van waarde vermindering en die worden gecompenseerd. Is dat gebruikelijk? Ja, dat is gebruikelijk, dat is heel gewoon. Een aantal jaren geleden is er een wet met spoed door de Tweede- en de Eerste Kamer geleid omdat op dat moment de Raad van State zei dat planschade niet op de projectontwikkelaar kon worden verhaald door de gemeentes. Met andere woorden de gemeentes moesten dat allemaal betalen.

3:05Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Met die nieuwe wet is dat mogelijk gemaakt en projectontwikkelaars lopen daar op vooruit want die willen in hun begroting die bedragen kunnen meewegen en daarop vooruit kunnen lopen. Kun je dan ook afspreken dat een grondrecht, namelijk dat je voor alles naar de rechter kunt, dat je dat uitsluit, ja want je maakt een deal. Je enige bezwaar is je waardevermindering, kennelijk, je krijgt daar de compensatie voor dat vind je voldoende en dan moet je er ook over ophouden. Tenzij er nieuwe dingen aan de orde zijn op grond waarvan je vind dat als je dat meteen had geweten dat je dan niet akkoord was gegaan. Daar is niks mis mee. Boeteclausules, we zien ze hier niet, ze zaten in eerste instantie in de concept er wel in, kunnen die formeel wel, kunnen ze met kettingbeding? Nee. speelt dat hier? nee, want de boetebedingen zijn er voor zover ik nu weet uitgehaald en zoals een aantal van ons hebben kunnen zien heb ik een mail van de organisatie gekregen waarin staat dat mocht die nog ergens in zitten zo'n boetebeding dan zullen we hem niet handhaven en kan iedereen zich op die mail die wij hebben beroepen. Dus daarmee zijn al die boetebedingen ook van tafel. Wat wij echter ook zien in uw voorstel mevrouw de voorzitter, voorstel van het college is of wij nu in dit stadium maar willen instemmen met als er geen zienswijzes komen, en dat is natuurlijk in theorie mogelijk, dat we dan onze voorlopige verklaring van geen bedenkingen automatisch laten ombuigen naar een definitieve. En daar ben ik nog niet zo ver. Ik wil dat graag aan de wethouder voorleggen want waarom ben ik nog niet zover. In de aanbiedingsbrief wordt ook vermeld en we hebben meneer Van der Berg zojuist ook horen zeggen, we zijn doende met de coöperatie te vormen daar liggen al stukken bij uw gemeente en dat gaat, laat ik het maar vrij vertalen, vast allemaal goed komen. en ik denk dat wij als raad graag willen zien dat het ook goed komt en welke intenties deze coöperatie heeft en is dat inderdaad een corporatie die ook werkelijk de bedoeling heeft om in serieus opzicht de bewoners van Alteveer tegemoet te treden in dit geheel of is dat een variant die we recentelijk ook wel eens voorbij hebben zien komen waarbij allerlei vrijwillige bestuurders een coöperatie willen oprichten, maar als je er wat doorheen prikt het eigenlijk een coöperatie is die op zijn Gronings gezegd, doende is, hoe, ik zal het eerst eens op zijn Gronings doen ik zal het voor u vertalen mevrouw de voorzitter; hou krieg ik joen centen zo snel mögelijk in mien buutse. Oftewel hoe krijg ik uw geld zo snel mogelijk in mijn portemonnee. Nou die coöperatie moeten we daar niet willen, dus ik zou graag van de wethouder horen of hij met ons van mening is dat het verstandig is dat de mensen rondom dit zonnepark die die ideeën hebben ook hun ideeën over hoe de coöperatie er uit zou moeten zien en welke invloed dat heeft voor de bewoners van Alteveer hoe dat vorm gaat krijgen en als dat in september ook rond is dat wij dan als raad alsnog zeggen onze oorspronkelijke verklaring van geen bedenking mag definitief of niet als wij aan de hand van de zienswijzes vinden als raad dat het zo niet moet zoals het nu wordt voorgelegd. Dank u wel.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

en de suggestie voor een hoorcommissie?

0:05Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Ja, daar staan wij volledig achter.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Hofstra, PvdA.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Mellies, LB.

2:33Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Dank u wel voorzitter. Ja 26 maart vorig jaar hebben wij hier unaniem ingestemd met een visie op zon en diezelfde avond hebben wij ook nog een duurzaamheidsnota vastgesteld, ook unaniem. En de ambitie was duidelijk, 2015 100% energie neutraal. Er waren zelfs fracties, waaronder onze fractie, die uitgesproken had nou het mag ook wel in 2035 en er was nog een fractie, volgens mij de PvdA, die zei van het mag ook wel in 2040, dus het ontbrak ons niet aan ambitie die avond. In die visie op zon hebben wij twee gebieden aangewezen; één oplaadzone, waar ruimte zou zijn voor meer grootschalige parken, industriële parken, min of meer gepositioneerd ???? A.G. Wildervanckkanaal. En de landschappelijke zone waar kleine initiatieven ontplooit konden worden, dit ook met het oog op het landschap en de kwetsbaarheid daarvan. Goed we hebben inmiddels een aantal aanvragen gehad in de oplaadzone, zo'n beetje 300 hectare, niet alles kan er jammer genoeg gerealiseerd worden maar goed wie weet komt het er nog van, qua landschappelijke zone is het zonnepark Alteveer het eerste initiatief. En ook ik heb ter plekke de situatie bekeken en om heel eerlijk te zijn als daar nu al een zonnepark gelegen had, dan had ik nooit geweten dat die er gelegen had. Want zo is ie wel gepositioneerd. Ik moet ook zeggen dat die initiatiefnemer toch ook ja wel enige nou hoe moet ik het zeggen, zoals ze het aangepakt hebben verdient in mijn ogen ook wel lof. Want goed ik heb ook de mensen gehoord die het er niet mee eens waren, ik heb ook de mensen die er wel mee eens waren. En die mensen die waren, nou ik wil niet zeggen het woord lyrisch, maar die waren zeer te spreken over de gang van zaken zoals zij meegenomen zijn in dit plan. Want dit plan was in eerste instantie 10 hectare, gelegen op 1 perceel, na overleg met omwonenden in meerdere rondes is het perceel verdeelt over twee locaties en waarvan dus ook twee omwonenden hebben gezegd nou goed hier gaan we mee akkoord. dus ik denk dat het ook een voorbeeld is voor toekomstige initiatieven.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

de heer Hofstra, PvdA.

0:20Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, ik wil graag even meneer Mellies interrumperen. U noemt het een voorbeeld voor toekomstige initiatieven. wij hebben net de inspreker van LC Energy zelf gehoord, dit is hun eerste en enige keer dat ze aan de voorkant planschade gaan uitkeren. Hoe kunt u dit dan een voorbeeld voor de toekomst noemen.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

de heer Mellies

0:48Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou als u mij nog even mijn betoog laat vervolgen, want ik ga er nu over even over door. want we hebben het hier over dus wat u dan noemt het afkopen van planschade, of het kopen van draagvlak. goed wij hebben natuurlijk ook dat nieuwsartikel gelezen begin van het jaar over wildwest praktijken, ik weet inmiddels dat het verhaal een beetje genuanceerder ligt. Zijn wij daar gelukkig mee? nee, ik denk niet dat het handig is. Mag het? We hebben het net meneer Klopstra horen zeggen; ja het mag. Gaan ze het in de toekomst weer doen, LC Energy, het is maar de vraag, ik hoor ook meneer Van den Berg zeggen dat nou dat dat waarschijnlijk niet het geval is, maar draagvlak gekocht vind ik toch wel een behoorlijke ja behoorlijke strakke term, ik ben er niet voor om dat zo naar voren te brengen.

0:04Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Hoe zou u het dan omschrijven meneer Mellies, wat hier gebeurd?

0:07Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Een overeenkomst tussen omwonenden en de partij, de initiatiefnemer.

0:09Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Waarbij een bedrag van €15.000,- van de ene partij naar de andere wordt overgemaakt. Hoe heet dat? dan koop je iets.

0:07Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou dat zijn uw woorden. Dat zijn uw woorden. Laten we ook niet vergeten

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Wiersema.

0:06Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Ik zal het prettig vinden als het via de voorzitter gaat want ik krijg nu de helft niet mee. Het gaat wel snel achter mekaar door.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel voor deze steun. De heer Mellies, wilt u uw betoog vervolgen.

1:03Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, kijk ik ben ook niet blij met de gang van zaken, maar goed wij dienen ons hier wel even te houden sec naar wat hier voorligt. En wat hier voorligt is of hier sprake is van goede ruimtelijke ordening. Ons wordt hier gevraagd of het initiatief past binnen de kaders van de gebiedsvisie. Of er sprake is van goeie landschappelijke maatschappelijke inpassing of het plan voldoet aan de eisen wat vanuit het bouwbesluit en de bouwverordening. Daar kunnen we niet anders op antwoorden dan; ja. Volmondig ja. Ik zeg het al kunnen we blij zijn met de gang van zaken, het had misschien anders gekund. Maar dat is niet aan ons. Dus wij vinden voorzitter dat wat ons betreft deze conceptverklaring van geen bedenkingen gewoon afgegeven kan worden en ja we zijn natuurlijk nog wel aan de beurt straks. Ik bedoel, als er wel zienswijzen binnenkomt dan moeten we die nog gehoren dus het uiteindelijke besluit is pas 23 september dus wij houden ons ook gewoon voor om dat als datum aan te houden. Dank u wel.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En ik hoor akkoord met voorstel voor een hoorcommissie. Mevrouw Luijken, SP.

0:43Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ja ook wij gaan akkoord met het voorstel voor hoorcommissie. Is natuurlijk al heel veel gezegd, dus ik ga niet alles weer herhalen. Ik had zo'n 27 vragen, maar dat laten we maar zitten. Wat ik wel nieuwsgierig naar ben, dat hoor ik ook iedere keer van andere raadsleden, over die visie die we hebben aangenomen, wil toch graag weten van het college of ze geprobeerd hebben om LC Energy een ander stuk grond te laten nemen, hebben, houden, om daar een zonnepark op te zetten. Is dat duidelijk?

0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, dat was uw bijdrage? Ja. dank u wel. De heer Bieze, GBS.

3:28Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja dank u wel voorzitter. Wat voor ons belangrijk is, is de visie op zon die wij als gemeenteraad hebben vastgesteld. En daar staat letterlijk in; onder voorwaarden voor Alteveer, onder voorwaarden is kleinschalige energieopwekking mogelijk ten behoeve van het eigen gebruik van bewoners en bedrijven. Plaatsing van zonnepanelen gebeurd in eerste instantie op bestaande daken. Pas daarna zijn grondgebonden zonnepanelen mogelijk beperkt tot het bouwvlak zoals vermeld in het fungerend bestemmingsplan. De energieafzet wordt aantoonbaar gebruikt voor het eigen gebruik. Voorzitter en als we dan naar het plan kijken dan zien wij dat er een park wordt gebouwd voor 2400 huishoudens om daar stroom van af te nemen. En volgens mij wonen er in Alteveer geen 2400 huishoudens. Dat zijn er ruim 400 of 500 minder. Nee, veel meer minder. Dat zijn er 490, dus als je dat van die 2400 aftrekt dan kom je beneden de 2000. Dus dat betekend dat hier dus groter gebouwd wordt dan wij in feite zelf hebben vastgesteld in deze raad. Dat is ook één van de grootste bezwaarpunten die onze fractie heeft. We hebben het hier gehad over draagvlak, wordt er nu draagvlak gekocht of niet. U hebt zelf in de brief aangegeven van nou wij hadden dat zelf niet op deze manier gedaan. De heer Klopstra zegt van ja er is sprake van een overeenkomst en dat is natuurlijk ook zo, maar onze vraag is inderdaad is dit nu wel ethisch verantwoord. En hoe gaat die €15.000 nou betaald worden? Gaan wij dat nou gewoon als belastingbetaler betalen omdat dit bedrijf zijn SDE subsidie krijgt als het allemaal doorgaat. Voorzitter en de vraag is ook even aan het college; op basis waarvan het college constateert dat er draagvlak is voor dit plan. Ik lees ook ergens dat er 200 handtekeningen zijn verzameld die tegen dit plan zijn. Dus misschien ook een tip voor de toekomst als we dit nou niet echt goed hebben gemeten om dat draagvlak waarvan wij ook al eerder hebben gezegd dat is zo belangrijk in dit soort plannen, dat draagvlak ook smart wordt gemeten. Dus misschien dat het college daar iets over zou kunnen zeggen. Ja dan nog over het bosperceel voorzitter. Dit is een productiebos geweest, heeft dus nu de status "bos" als bestemming. Kan dat zomaar gekapt worden? Dus daar ook graag wat meer duidelijkheid over. voorzitter dan de hoorcommissie, vraagt u of wij akkoord kunnen gaan, daarmee daar kunnen wij akkoord mee gaan. kijk als dit besluit in meerderheid wordt genomen dan gaan wij daar natuurlijk ook gewoon in mee, maar ons grootste bezwaar is dus inderdaad het niet voldoen in onze ogen aan de visie die wij hebben vastgesteld. Dank u.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Remmerts, CDA.

3:39Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Dank u wel voorzitter. Voorzitter rentmeesterschap is één van de uitgangspunten van de Christen Democratie. En dat betekend dat wij de wereld beter en mooier willen doorgeven aan volgende generaties. Hierbij is het begrip duurzaamheid gedefinieerd dat wij bij de invulling van ons leven nu rekening houden met het leven in de toekomst. en een belangrijk voorbeeld van duurzaamheid is de omslag naar een lager energieverbruik door middel van allerlei energie transities. Voorzitter wij staan in deze doelstelling, deze gedachtegang, niet alleen. In het koersdocument; Stadskanaal koersvast staat dat de gemeente Stadskanaal zich actief opstelt door samen met de provincie mee te doen aan de proeftuin zonneparken mits het resultaat duurzaam is. In het bestuursakkoord 2018-2022 geeft het college aan in 2022 op schema te willen zijn naar een energie neutrale gemeente in 2050. Daartoe worden inwoners en bedrijven gestimuleerd om hun woningen en bedrijven energie neutraal te maken en worden zonneparken toegestaan als dat landschappelijk inpasbaar is en er voldoende draagvlak is. Een goed voorbeeld van dit laatste is naar onze mening het project Onstwedde-Alteveer-Mussel Barkelazwet, zonnepark Alteveer. Zoals we weten het bedrijf LC Energie uit Wageningen is voornemens om een tijdelijk zonnepark te realiseren langs de Barkelazwet in Alteveer. De fractie van het CDA is van mening dat dit initiatief past binnen de koerslijn Stadskanaal werkt duurzaam, zoals dit in de koersdocument Stadskanaal koersvast is vastgelegd en in het bestuursakkoord 2018-2022 verder wordt uitgewerkt. Voorzitter in het voorstel wat vanavond ter bespreking voorligt spreekt het college de wens uit om de realisatie van een tijdelijk zonnepark in Alteveer mogelijk te maken. De argumenten daarvoor zijn uitgebreid in het voorliggende voorstel beschreven. Naar onze mening voldoet het projectplan zonnepark Alteveer aan alle regels en past het binnen de afspraken van het bestuursakkoord. Voorzitter wil de energietransitie in onze gemeente vorm krijgen en willen we onze doelstellingen hieromtrent behalen zoals deze in het bestuursakkoord zijn vastgelegd dan is naar onze mening voortvarendheid in de besluitvorming noodzakelijk. Veel hangt immers af van de toegekende SDE beschikking. Willen we als gemeente Stadskanaal de initiatiefnemer LC Energy nog de gelegenheid geven een aanvraag te doen voor de SDE plusbeschikking dan zullen we hieromtrent uiterlijk in de raadsvergadering van maandag 23 september een positief besluit moeten nemen. voorzitter om het project Onstwedde, Alteveer en Mussel Barkelazwet zonnepark Alteveer mogelijk te maken wordt ons als raad gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven vanwege het wijzigen van de bestemmingsplan groen en bos. Het gaat op dit moment dus niet om de inhoud van het voorliggend plan, maar om het verlenen van toestemming aan het college voor het wijzigen van het bestemmingsplan. De fractie van het CDA is van mening dat het plan wat voorligt voor de aanleg van zonnepark Alteveer zorgvuldig en in samenspraak met de direct betrokkenen is opgesteld. En wij willen dan ook in de richting van het college en ook in de richting van de initiatiefnemer LC Energy onze waardering hierover uitspreken en wij stemmen in met het ontwerp voorstel van verklaringen van geen bedenkingen af te geven en we hebben ook geen probleem met de hoorcommissie indien er zienswijzen zijn.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Hofstra, PvdA.

0:08Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja ik ben heel nieuwsgierig wat meneer Remmerts vindt van €15.000,- die geboden is aan de direct omwonenden. Of hij dat ethisch acht.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Remmerts, CDA.

0:31Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Voorzitter het CDA is van mening dat wij daar niet over gaan, ik heb ook begrepen dat, het is niet geboden de mensen zijn zelf gekomen heb ik begrepen. En ja het is een vergoeding, ik heb begrepen dat het een vergoeding is voor bijvoorbeeld een warmtepomp. Zo heb ik dat in de stukken gelezen. Dat is min of meer een tegemoetkoming in een stuk planschade, maar ik vind, ik vind niet dat dat niet ethisch is. Dus dat wilt u van mij horen, ik vind het niet onethisch.

0:49Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Voorzitter dat is een beetje een ingewikkelde, niet ethisch, ja nou goed, ja wat ik eigenlijk hoor voorzitter en ik hoor wel rentmeester, maar ik hoor tegelijkertijd sijpelt bij mij door het gaat om geld, geld, geld. Wij moeten hier snel zijn want anders kan de initiatiefnemer geen subsidie meer aanvragen, ik hoor hier ter rechter zijde; draagvlak ja hoor dat kan prima worden gekocht. Ik hoor hier ter linker zijde meneer Mellies die het woord draagvlak kopen nog niet eens in de mond wil nemen. Wij zijn hier om de lijnen te bewaken die wij vorig jaar hebben uitgezet met zijn allen en daar staat heel duidelijk de voorwaarden in die voor het gebied Alteveer gelden en voor de landschappelijke zone in het bijzonder.

0:01Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Is dit een interruptie meneer Hofstra?

0:01Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

dit is een interruptie

0:01Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

op wie?

0:26Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Op meneer Remmerts. Dus ik ben heel nieuwsgierig meneer Remmerts waarom u vindt dat u als raad niet erover gaat hoe een bepaalde overeenkomst tot stand gekomen is. en ik ben ook heel nieuwsgierig waarom u vindt dat u verder niet daarin moet treden. Want we hebben toch een visie vastgesteld en dan vraag ik mij heel erg af wat is die visie dan waard.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Remmerts, CDA. En dan wou ik overgaan naar de beantwoording door de portefeuillehouder.

0:49Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Volgens mij praten wij vanavond over het voorstel om een ontwerpverklaring van geen beding, geen bezwaar te bespreken, daar hebben wij het over. en daar zijn wij op ingegaan. En als de heer Hofstra zegt het gaat u hoort alleen maar geld, geld, geld, dat mag u horen, dat hebben wij niet gezegd. Wij zijn nog steeds voor rentmeesterschap in de meest brede zin van het woord. Dat een aantal zaken met geld gepaard gaat dat is niet anders en soms moet je gewoon zeggen wij moeten zorgen dat de subsidies die daarvoor beschikbaar zijn, dat die ook binnen de daartoe bestemde termijn beschikbaar zijn. Anders zijn we een dief van de gemeentelijke portemonnee en dat lijkt ons nou niet wenselijk.

0:08Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, ik heb weer wat erbij geleerd voorzitter over het begrip rentmeesterschap.

0:22Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mooi. Ik wil graag de wethouder het woord geven. De heer Borgesius.

1:16Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja dank u wel voorzitter. Kijk alvorens ik inga op de inbreng van de verschillende partijen en ook de onderlinge discussie die hier zojuist plaatsvond, ethisch, niet ethisch, maar daar kom ik nog wel even op als ik het bij langsga, maar toen dat zo over en weer ging en niet onderdeel van de visie zou zijn, toen vroeg ik mij af, en de heer Mellies heeft dat dacht ik ook juist verwoord, toen u die visie vaststelde, de heer Bieze had het ook over belastinggeld, van SDE legde hij de link, toen hij die toen de visie is vastgesteld met algemene stemmen, weliswaar met twee stemverklaringen, laat ik daar ook duidelijk over zijn, toen heeft u duidelijk ook vastgesteld dat een exploitant een storting doet in een gebiedsfonds. Dus dan werp ik naar u de vraag op; waarom heeft u daaromtrent toentertijd niet aan de bel getrokken. Want ook dat gebiedsfonds wordt gevoed uit de SDE subsidie. En dat is

0:06Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Voorzitter, mag ik even, misschien hebt u het er ook nog opstaan dat ook de OZB betaald wordt.

3:47Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Dat had ik er nog niet eens op staan, maar volgens mij hebben we daar wel eens een keer al over gesproken. Maar dat wil ik toch onder uw aandacht brengen, van toen wij de Van Boekerenweg hebben vastgesteld hebben we ook vastgesteld dat er een storting plaatsvindt van €750.000,-. Ik denk dat u daar de mensen die dan over ethisch is het verantwoord en het wordt betaald uit de SDE subsidie, dat die daar eens over na moeten denken. Nu ga ik even terug naar de partijen, indien u mij dat toestaat voorzitter, even in zijn algemeenheid, en dat werd ook opgemerkt, dit is inderdaad het eerste landschappelijke park wat hier aan de orde is, overal zitten vanzelfsprekend leermomenten. En ik denk dat dit één van de parken is geweest waarvan ook uw college in dit geval, want het lag in onze college al voor en eind januari. Daarom hebben wij als college gezegd; nee we gaan dat niet zo doen. We willen allereerst nogmaals spreken met de exploitant alsook met de corporatie en oprichting. En dat is ook geschiedt. En als ik even terugga in u meeneem in de geschiedenis zoals dit tot stand is gekomen, en daarvan hebben wij u mededeling gedaan in juni afgelopen jaar, toen spraken wij over die 300 hectare en daarin zat Alteveer met 11 hectare. Nu spreken we inmiddels, en u mag dat briefje hier zien, alle overlegdata die hier op staan, het is een complete A4, met als gevolg dat dit park gereduceerd is op inspraak van met name aanwoners uit de Beumeesweg, van 11 naar 7,5. En als laatste stap, van dat heb ik ook gehoord, het paste niet in dit blok, toen kwam aan de orde dat wij daar altijd nog een stuk grond hebben, en oudere raadsleden die weten dat, behorende aan de zandzuigfirma, en dat daar altijd nog een stukje ligt waarop een verplichting ligt tot bosaanplant. En zodoende zijn we nogmaals weer met de exploitant in overleg gegaan en is een derde daar geprojecteerd en twee derde op het oorspronkelijk plan. Dat als inleiding voorzitter. Nou ja de CU hielt denk ik wel een positief betoog wees, terecht, en dat hebben ze hier al vaker gedaan, op het dakenprincipe. U wees ook nog op de goede landbouwgronden. Nou in onze beleving, ik ga er zondermeer vanuit dat u weet waar het is. ik denk dat over landbouwgronden op deze locatie is denk ik geen spraken. De heer Klopstra in zijn betoog was duidelijk en dat heeft denk ik meer betrekking op punt twee van de beslispunten, daar kom ik aan het einde wel even op terug, als u mij dat toestaat. Ja dan kom ik ook bij u vanzelfsprekend heer Hofstra. U heeft het in een paar keer richtte u dat op de andere fracties, is dat ethisch, u haalde het antwoord ook nog aan wat wij aan u hebben gegeven, en inderdaad hier staat letterlijk het is aan de initiatiefnemer om in de sfeer van nadeelcompensatie eventueel voorstellen te doen over een financiële tegemoetkoming. U zei daar ook bij het was u om het even of het nou van de ene kant of van de andere kant kwam.

2:41Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Daarachteraan hebben wij gezegd; wij achten het niet ethisch wanneer er sprake is van boeteclausules. Dus het ethisch heeft uw college uitsluitend van toepassing laten doen op de boeteclausule. En daar is hier geen sprake van. Dan even kijken, nou heer Mellies, ik denk dat dat misschien wel de beste typering was wat hij zei; als ie er wel gelegen had dan had ik hem niet gezien. Zei u, dacht ik. dus ik denk dat daar ook alles mee is gezegd. Mevrouw Luijken kwam met andere grond. Ja kijk de initiatiefnemer komt tot ons en dan heeft hij reeds met de grondbezitter gesproken en die stelt dan aan uw college een vraag van is het mogelijk om daar wel of niet een zonnepark te kunnen ontwikkelen. Dus dan is het denk ik niet aan ons, tenzij het natuurlijk helemaal op een locatie is wat volgens ons niet kan. Nou dan wijzen wij de grond af. Zo simpel is het. Maar omdat het hier deze locatie betrof hebben we dat niet gedaan. De heer Bieze sprak over 200 handtekeningen die zijn mij niet bekend. Wat ik u wel kan zeggen, toen in het college het voorlopige besluit is genomen om dit aan u voor te leggen, dat wij gelijk de dag erna, en die brief is volgens mij ook in uw bezit, 146 brieven in de directe omgeving hebben verspreid aan de mensen, de omwonenden, en wijzend op de procedure die na vanavond in werking gaat treden. Dat ze dus een zienswijze kunnen indienen en de rest van het verhaal staat allemaal keurig in die brief vermeld. Een brief van 24 april trouwens. Nou ja voor wat betreft de inbreng van het CDA die was ook duidelijk. En dan even terugkomend op datgene wat ik zei, ik bespeur mevrouw de voorzitter dat toch heel veel fracties zeggen van; punt 1 akkoord, punt 2 op dit moment niet. En ik stel dan ook voor dat wij punt 2 laten vervallen en daarvoor in de plaats het advies van de raadscommissie, en die betitel ik dan in dit geval, voor wat betreft de hoorcommissie, maar even op punt 3 om die voor te stellen en daarmee akkoord te gaan. Dat is denk ik in grote lijnen mevrouw de voorzitter wat mij is gevraagd.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En dan zou het stuk terugkomen in zijn definitieve vorm in september.

1:03Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Dan is, het voordeel van een hoorcommissie wil ik hier nog wel even toelichten. Stel dat de meerderheid van de raad daarmee akkoord zou gaan en dat beproef ik toch dat de meerderheid van de raad dat graag wil, dan kunnen wij in de loop van deze week c.q. begin volgende week een datum reeds gaan plannen voor een zitting, dan kunnen wij ook eventueel mensen die een zienswijze indienen kunnen we gelijk op de hoogte stellen van de datum waarop ze hun zienswijze kunnen verdedigen en het grootste voordeel van een hoorcommissie vergeleken met een spreekrecht hier vinden wij toch als college dat bij een hoorcommissie is sprake van hoor en wederhoor. En wanneer je hier inspreekt om een zienswijze toe te lichten dan mag je nog antwoorden op een verduidelijkende vraag, maar daar houdt het ook mee op. Dus vandaar dat we dat advies van harte overnemen voor het dat te laten lopen via de hoorcommissie. Dat was denk ik op dit moment mijn inbreng mevrouw de voorzitter.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En dan komt die dus terug nadat we hoorzitting gehouden hebben in de vergadering van september.

0:06Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Dan komt ie inderdaad dan geeft de hoorcommissie die geeft een advies aan de raad en dan komt ie inderdaad weer terug in de laatste september vergadering dit jaar.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, duidelijk. Zijn er nog onbeantwoorde vragen? mevrouw Sterenborg.

0:10Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Even ter verduidelijking. Of beslispunt 2 dan in feite komt te vervallen, dat het een definitieve verklaring van geen bedenkingen wordt. Heb ik dat goed?

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Zo heb ik het begrepen.

0:07Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

En dan gaan we in september eventueel de definitieve verklaring van geen bedenking afgeven. Kunt u dat misschien iets verduidelijken.

0:04Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Volgens mij vragen wij nu om een voorlopige verklaring van geen bedenking.

0:10Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Maar bij de beslispunten staat ook dat wij een te bepalen omdat dit besluit moet worden beschouwd als een definitieve verlening.

0:02Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Dat staat onder, ik dacht bij beslispunt 2.

0:01Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Ja, klopt.

0:31Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Nee, ik dacht zojuist te hebben gezegd dat we hier dan een besluit nemen over beslispunt 1, beslispunt 2 laten we vervallen en daarvoor beslispunt 3, als ik het zo zou willen, dat is toegevoegd op verzoek dacht ik van de agendacommissie, en dat betreft de hoorcommissie. Dus in mijn beleving, of namens het college, zou ik dat willen voorstellen. Beslispunt 1 over beslissen, beslispunt 2 laten vervallen en daarvoor in de plaats bij de hoorcommissie.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Ja, nee, duidelijk. Ik wou het gewoon voor de duidelijkheid even horen.

0:07Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Volgens mij is daarvoor wel nodig dat uw raad beslist dat het komt te vervallen.

0:03Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Voorzitter.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Hofstra.

0:47Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, enige vragen van mij zijn niet beantwoord. Ik heb aan de portefeuillehouder gevraagd op welke manier hij het verklaard dat in het antwoord van het college staat, richting ons, dat het college geen inzicht heeft in de precieze inhoud van de overeenkomsten en dat het college de inhoudelijke afspraken niet kent, maar dat de inspreker hier zei dat die stukken allemaal richting de ambtenaar gegaan is. Dat was een vraag die nog niet beantwoord is en de tweede vraag die ik graag zou willen stellen aan het college is; waarom vindt u het zonder een boetebeding wel ethisch handelen en zonder een boete beding niet.

0:16Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Zijn er nog meer mensen voor de tweede ronde. De heer Klopstra, VVD, de heer Bieze heb ik gezien en de heer Remmerts. De heer Klopstra.

2:02Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Mevrouw de voorzitter, ja. Ik begrijp de PvdA als principieel hoeder van allerlei broeders wel, maar ik begrijp niet wat het probleem is op het moment dat daar twee partijen een afspraak maken over waardevermindering en compensatie daarvoor. En met veel verve wordt dat gekocht draagvlak genoemd, maar we leven in een vrij land. En als er principiële bezwaren zijn tegen een zonnepark in je omgeving dan laat je je daarvoor ook niet betalen om hem wel te laten komen. als het enige bezwaar wat je hebt is; compensatie van waardevermindering van je eigendommen. Dan wordt je dus niet afgekocht, maar dan wordt je daarin gewoon tegemoet gekomen. Ja en dat de PvdA het liefst ook nog vindt dat die overeenkomsten door onze gemeente moeten worden beoordeelt zodat wij als gemeente onze broeders hoeder kunnen gaan spelen ja dan ga je toch echt volstrekt voorbij aan de contractsvrijheid die partijen hebben. dat is niet alleen een liberale gedachte dat is ook een sociaal democratische gedachte weet ik uit eigen ervaring. Ik wil wat dat betreft toch ook even citeren uit een mail die ik van één van de contract sluitende partijen heb gekregen, een van de omwonenden die mij wat informatie geeft. En dan zegt ie aan het eind van die mail het volgende; verder hoop ik dat maandag beoordeeld wordt of het een goed idee is om een zonnepark te verwezenlijken of niet. En niet of mijn contract goed is of niet, deze is met wederzijds respect opgebouwd tot wat het nu is. Groeten. En ik vind dat we dat moeten respecteren als raad, daar gaan we als gemeente niet over. Ook de PvdA niet. Dank u wel.

1:16Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, voorzitter meneer Klopstra spreekt natuurlijk mijn partij aan, zijn voormalige partij inderdaad zoals hij zelf ook weet. Ja meneer Klopstra we hebben vorig jaar een stuk vastgesteld waarin heel veel gewag wordt gemaakt van draagvlak. en dan komt het op mij heel vreemd over dat wij hier geen oordeel zouden mogen hebben over de manier waarop dat draagvlak verkregen is. Ik vind dat dat wel mag en ik vind, en mijn fractie vind dat deze gang van zaken niet wenselijk is, sterker nog, het veroorzaakt tweespalt in het dorp, het veroorzaakt nu al tweespalt tussen buren, het veroorzaakt tweespalt in de maatschappij. We zien dat de lusten en lasten van duurzame energie in brede zins des woords, dan heb ik het ook over bijvoorbeeld windmolens hier vlak aan de grens, dat die niet goed verdeelt zijn. we hebben hier wel wat geleerd op dit vlak de afgelopen 8-9 jaar hier vlak over de grens, dus ik denk dat wij zeker wel als raad hier wat van mogen vinden. Sterker nog ik vind dat wij daar als raad iets van moeten vinden. En daar laat ik het bij.

0:39Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Ja, op dat punt kunnen we het ook wel eens zijn want als het goed is komen er zienswijzen. Zienswijzen over waarom het naast het al dan niet voldoende compenseren van waardevermindering, al dan niet een zonnepark daar in Alteveer zoals nu voorgenomen is zou moeten komen. En dat zijn de inhoudelijke argumenten die we graag in die zienswijze periode horen en daar gaan wij als raad over. Maar als het enige bezwaar is; mijn huis wordt minder waard dat wil ik graag gecompenseerd zien, dan vind ik dat dat moet kunnen. Als dat het enige bezwaar is. Al het andere daar gaan we over en dat horen we graag in die commissie. Dank u wel.

0:31Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja voorzitter, twee dingen. Ten eerste is het feit dat hier draagvlak gekocht is, u beaamd het zelf ook, niet ons enige argument om tegen dit voorstel te zijn, we vinden ook als we de letterlijke tekst en de geest van de tekst nemen van de passages over Alteveer in onze vastgestelde visie en als we de bijgevoegde kaarten daarbij zien dat dit initiatief daar niet in past. Daar laat ik het even bij.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Bieze, GBS.

1:07Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja dank u wel voorzitter. Dank voor de beantwoording van de vragen en de opmerkingen die wij hebben gemaakt. Wij blijven bij het standpunt dat wij de visie leidend vinden in deze besluitvorming. Ja die visie zegt iets anders dan wat hier nu besloten wordt. Over draagvlak daar kun je over discussiëren, daar heb ik iets over gezegd. Ik heb met een ondernemer gesproken in Alteveer die nu dus al met dat er spanning is in het dorp en dat hij minder klandizie krijgt, dus er is zeker wel sprake van invloed van het doen van dit soort transacties. Je zou je ook als bedrijf kunnen aanvragen, ik hoor het meneer het ook zeggen, de heer Hofstra zegt het ook al, je zou je als bedrijf moeten afvragen of je dit soort bedragen wel moet gaan uitkeren of dat je als bedrijf gewoon zegt wij betalen gewoon niet, punt uit. Dank u wel voorzitter.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Remmerts, CDA.

0:12Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Ja wij hebben met interesse naar de uitleg van de portefeuillehouder geluisterd. Dat is voor ons de op bepaalde punten nog wat meer verhelderend, wij danken u voor uw uitleg en gaan graag akkoord met voorstel.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder.

2:30Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja dank u wel mevrouw de voorzitter. Ik denk van de laatste twee insprekers, de heer Remmerts en de heer Bieze, ja dat waren geen inhoudelijke vragen. De eerste was een steunbetuiging, van de heer Bieze was dacht ik meer een mening die hij hier gaf en daar zat in mijn beleving althans geen vraag achter. Richting de heer Hofstra, u eerste vraag ging over een beleidsmedewerker van dit huis. Laat ik het zo formuleren; kijk ik kan me zeer wel voorstellen in een situatie wanneer een inloopavond wordt georganiseerd en waarbij aanwonenden aanwezig zijn en als er dan gesproken wordt over contracten dat een beleidsambtenaar die hier actief is dat die dan misschien als een soort service gezegd zou hebben, en misschien ook wel gezegd heeft, wij zijn misschien best bereid om even dat contract waarover u naar vraagt om die juridisch te toetsen. Kan ik mij zeer wel voorstellen. Of dat de functie is van onze beleidsambtenaar daar kunnen we over redetwisten alleen anderzijds moet u zich ook voorstellen wanneer zo'n vraag op zo'n avond aan een beleidsmedewerker van ons huis wordt gesteld en hij zou abrupt zeggen nee dat doe ik niet, ja dan vraag ik mij af wat voor reactie krijgen we dan weer. Dus puur uit service oogpunt kan ik mij dit zeer goed voorstellen. Maar inhoudelijk, en daar gaat het denk ik hier om, inhoudelijk bemoeien wij ons niet met de inhoud van het contract, maar dat er een toetsing als service verlening dat kan ik mij best voorstellen. Heb ik op zich ook niet zo'n probleem mee. als het maar niet om de inhoud gaat. En voor wat betreft ethisch. Ja ik kan daar nog allerlei dingen aan toevoegen, één ding wil ik er misschien nog wel aan toevoegen mevrouw de voorzitter, de heer Hofstra weet dat ook, hij weet ook waar ik heb gewerkt, ik heb tig overeenkomsten afgesloten in mijn leven en een overeenkomst behelst niet anders dan je spreekt iets af, je legt het vast op papier en je komt het na. En op het moment dat een van de beide partijen het niet nakomt kun je erover gaan redetwisten gaan we nu er een boeteclausule inleggen de ja of de nee. En zo werkt het volgens mij in de maatschappij. Tot zover.

0:03Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

voorzitter

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

dank u wel

0:04Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Kan ook in de tweede termijn wat mij betreft.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou die hebben we net gehad, dus dat gaan we niet nog een keer doen.

0:01Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Derde termijn.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik aarzel, geen herhaling van zetten.

0:37Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Het punt wat ik probeerde aan te stippen was niet zozeer dat een ambtenaar dat niet mag doen want wij gaan niet daar treed ik niet in, het feit is dat het college heeft opgeschreven in de antwoorden richting ons dat het college er niets van af wist. En volgens mij is dat iets want als u het niet heeft geweten had u het toch moeten weten gezien de regiefunctie die de gemeente hierin vervult. We weten ook dat het verder is gegaan dan alleen maar een vraag beantwoorden op een informatie avond.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

portefeuillehouder

1:01Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Kijk wij als college, en ik denk dat de heer Hofstra dat ook weet, die bemoeien zich denk ik niet, laat ik het maar zo zeggen zoals het is bij wijze van, die bemoeien ons zo weinig mogelijk direct met die hele zonnepark visies, of ontwikkeling daarvan, dat gaat via onze beleidsmedewerkers. En dat heb ik u trachten duidelijk te maken. En wanneer het op de inhoudelijke zaken aankomt dan komen vanzelfsprekend colleges in beeld. Laat daar alsjeblieft ook geen misverstand over bestaan. Maar in de voorbereidende fase en op het moment dat toen u zeg maar als PvdA de schriftelijke vragen heeft gesteld, op dat moment was het mij althans nog niet bekend dat dit hier mogelijkerwijze gebeurd zou zijn. Nou naarmate dit onderwerp op de agenda kwam ben ik ook inderdaad van op de hoogte dat daarover wat is uitgewisseld. Dat is mijn antwoord richting u meneer Hofstra.

0:02Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

voorzitter

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

ja

0:13Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Wanneer was meneer Borgesius daarvan wel op de hoogte en waarom heeft meneer Borgesius op dat moment niet richting onze fractie een mail gestuurd of een ander communicatie dingetje van dit is er gebeurd.

0:13Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ik denk dat het antwoord heel eenvoudig is, dat is datgene wat ik u heb gezegd, ik kan me zeer wel een situatie voorstellen dat de beleidsmedewerker van dit huis dit even doet, punt. En daar hoef ik niet alle details van te weten.

0:31Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Voorzitter, meneer Borgesius zei net dat hij lopende het proces informatie kreeg over de inhoud van deze overeenkomsten. De vraag van mij is; waarom heeft Borgesius niet op dat moment de PvdA of beter nog de hele raad, ingelicht over het feit dat hij inmiddels wel op de hoogte was daarvan. Want anders kunnen wij niks meer met schriftelijke vragen.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Borgesius.

0:04Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ik denk dat ik hiervan op de hoogte ben ongeveer 2-3 weken terug.

0:11Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Wij willen graag schorsen voorzitter.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Hoelang?

0:02Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

10 minuten.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan schorsen we voor 10 minuten.

0:04schorsing

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Schorsing is gevraagd door de fractie van de PvdA, de heer Hofstra.

1:16Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Dank u wel voorzitter. dat klopt inderdaad. Ja we hebben het antwoord van de wethouder even moeten laten indalen. Ja wij vinden het vreemd dat de wethouder dit pas 2-3 weken geleden wist. Wij denken dat de wethouder dat eerder had moeten weten. Wij hebben, wij vinden ook dat de wethouder op het moment dat hij dat wist, de raad had moeten informeren. Wij hebben overwogen om een motie in te dienen, maar dat doen wij op dit moment niet, maar wij vinden dit geen goede gang van zaken, hoe dit gelopen is. wij willen zoveel mogelijk openheid van de wethouder en dan vinden we het in die zin ook heel een bevreemdende opmerking dat de wethouder zegt; ik wil eigenlijk zo weinig mogelijk informatie dat doen de ambtenaren. Dat kwam op mij heel vreemd over. Volgens mij is het in dit stadium goed om het hierbij te laten en u weet ons antwoord op de beslispunten. Wij zijn niet van plan om hier een voorlopige geen bedenking af te geven.

0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou om dit even gelijk helemaal af te ronden. Nee, ik doe zo even stemmen per punt. Vraag is of u behoefte heeft aan een reactie. Portefeuillehouder

1:13Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja dank u wel mevrouw de voorzitter. Nou in mijn beleving stelt de heer Hofstra geen vragen meer, maar, in de volgorde van wat u zei vreemd 2 à 3 weken eerder had moeten raad informeren, geen goede zaak, die vier punten sprak u over. En dan denk ik bij mezelf het staat ook in de beantwoording in de brief die op de vragen die u heeft ingediend op 20 februari en ons antwoord van 14 maart, dat wij ons inhoudelijk, en dat heb ik ook gezegd dacht ik, dat wij inhoudelijk niet gaan bemoeien met die contracten. En ik heb ook dacht ik richting u gezegd van dat dus eventuele onderhandelingen tussen twee partijen worden gevoerd en dat wij ons daar niet mee bemoeien. Dus dan moet ik mij ook afvragen op het moment wanneer wij ons inhoudelijk niet me de zaak bemoeien waarover moet ik u dan informeren. Wij bemoeien ons daar inhoudelijk verder niet mee. En om dan te zeggen ja dan had u ons moeten informeren 2 à 3 weken, wat ik dan tegen u zei, en toen wist u al dat

0:02Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Voorzitter dit roept om een interruptie

0:01Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Wat zegt u.

0:02Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Dit roept om een interruptie.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dat ben ik wel met u eens.

0:14Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, kijk als de wethouder zegt; wij gaan er niet over dus ik hoef u ook niet te informeren. Wij hebben die vraag hier gesteld, dan had u dat moeten zeggen en dan hadden we een hele andere discussie hier gehad.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij zegt de wethouder; daar heb ik ook op geantwoord. En we hebben het er nu vanavond over.

0:38Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Dat heb ik dacht ik in de beantwoording richting de heer Hofstra gezegd mevrouw de voorzitter. Dat naar mate zeg maar dit onderwerp dichterbij kwam omdat het op de agenda ook deze avond staat vanzelfsprekend en wij vangen ook geluiden op, en dan ga je daar verder in verdiepen, en dat daar een eventuele mail is gewisseld van een ex-beleidsmedewerker, werkt helaas niet meer in dit huis, heeft een andere baan, sinds die periode weet ik dat er eens een keer zo'n mail geweest is en daaromtrent heb ik dacht ik u meer dan voldoende uitleg gegeven.

0:16Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja voorzitter het spijt me zeer, maar het verhaal wordt steeds bijzonderder. Zonet was het serviceverlening op een informele bijeenkomst, nu zijn het mails. Kan de wethouder mij aangeven waarom die dat net niet vertelde.

0:04Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ik denk dat het beter is

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij moeten we overgaan tot stemming

0:07Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Mevrouw de voorzitter dat de heer Hofstra als wij inhoudelijk iets doen over zonneparken dan kan hij het misschien wel het beste naast mij gaan zitten.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik stel voor dat wij deze discussie afronden en dat we overgaan tot stemming van het voorstel wat voorligt.

0:02Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja dat is misschien het beste.

1:40Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dat gaat over de vraag of u een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af wil geven over dit zonnepark. Dat is het eerste voorstel. Het tweede voorstel is om het de definitieve verlening om voorstel nummer 2 te laten vervallen. Het derde voorstel is om de zienswijze bij een hoorcommissie vanuit de raad te bespreken. En terug te laten komen op de vergadering in september, het hele voorstel. Even per onderdeel. Dus eerste; wie van u bij handopsteking is het eens met het eerste besluit wat gevraagd wordt, namelijk in te stemmen met een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Wie is het eens met dit voorstel. Dat zijn op de fracties van GBS en de PvdA na alle andere fracties. Dat klopt? dan is dit voorstel aangenomen. [voorzitter klopt met hamer] Tweede is; het laten vervallen van het voorstel om dit voorlopige besluit gelijk als definitief te beschouwen als er geen zienswijzen komen. Dit willen we laten vervallen. Wie van u is het daar mee eens. Unaniem eens. [voorzitter klopt met hamer] Derde is over te gaan tot de installatie van een hoorcommissie die de zienswijze gaat horen en door begeleid naar de raad in september. Wie is het daarmee eens?

0:09Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Voorzitter, maar mag ik u even vragen. U zegt de installatie van een hoorcommissie. Nee, dè hoorcommissie van onze raad, dat bedoelt u.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

U heeft gelijk, de hoorcommissie van onze raad dat die als zodanig de zienswijze gaat horen. Wie is het daar mee eens? iedereen zag ik net. Ja. [voorzitter klopt met hamer] Aldus besloten. Dank u wel.

14. Vaststellen Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2019
15. 1e Begrotingswijziging 2019 en Algemeen Financieel Kader 2020 en volgende jaren Wedeka Bedrijven
1:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan wij door naar agendapunt 15. Begroting Wedeka. We maken het u niet heel makkelijk want ook hier vier beslispunten. Kennis te nemen van de begrotingswijziging en het algemeen financieel kader begrotingswijziging 2019 en het algemeen financieel kader 2020 en volgend. Geen zienswijze in te dienen, wel kennis te nemen van de brief van het college aan Wedeka waarin ernstige zorgen ten aanzien van het algemeen financiële kader 2020 en volgend worden kenbaar gemaakt en akkoord te gaan met de uitgaande brief aan Wedeka. Wie mag ik hierover het woord geven? Ik begin met de heer Maarsingh, CDA.

4:59Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Dank u wel voorzitter. Wij willen als CDA fractie u allen eerst bedanken voor de uitgebreide leesmap, want daar staat heel wat in. En er staan ook heel wat cijfers in en dan zijn wij allemaal als raad weer goed op de hoogte van het reilen en zijlen. Want laten we eerlijk zijn van dat verwachtte tekort van €6.480.000,- wat overigens wel €99.000,- lager is dan eerder verwacht, daar staan wij voor, voor 42,5%. Dus wij hebben grote belangen en zo zien wij dit ook met het wel en wee van Wedeka. en wij hebben ook een gevoel voor Wedeka. Wij vinden dat het ook zo'n instelling ja vroeger noemden wij het sociale werkplaats, maar vinden dat ook heel goed dat ze er zijn, maar je moet ook overleven. Voorzitter, wij, ja wij waren eigenlijk van plan om al die cijfers nog eens even te noemen, die in de nota staan, maar laten we dat niet doen, ook gezien de tijd. Achter op mijn papier staat het nog allemaal want eerst was er een lager tekort van 99.000, maar als wij al die andere cijfers bekijken is dat allemaal weer veel duurder geworden. €50.000,- ondersteuning van de directie bijvoorbeeld, ik pik er één uit, maar ook die pilots, leerwerkprojecten van €128.000,-, dat is natuurlijk ook niet niks, maar laten we het even, wij willen het graag houden bij €78.000,- want dat zijn uiteindelijk de kosten, de hogere kosten, na alle voordelen en tegenvallers. En dan stelt u voor om die €78.000,- om die niet bij te dragen, dus allereerst zijn wij het eens met uw stelling. Wij gaan geen extra kosten betalen nu, dat hebt u ook in de brief geschreven, als er tegenvallers zijn, wij houden ons even aan de begrotingscijfers. Wij kunnen er natuurlijk niet onder vandaan dat die €78.000,- toch bij Wedeka terechtkomt en u stelt nou voor dan gaan wij dat ten lasten brengen van het groenonderhoud. En in eerste instantie leek ons dat geweldig mooi, maar de vraag stellen wij u nou even; waarom groenonderhoud? Waarom doet u dat gewoon niet uit het sociaal domein. Daar zijn toch ook reserves, wij hebben daar allerlei dingen geoormerkt en zo, want ja dan denk je er even over na, €78.000,- en dan denk je €100,- per grasmaaier en man of vrouw die daar op zit, dat is 780 uur grasmaaien, nou als dat het is dan zien wij heel wat in de gemeente en dan gebeurd er bijna niks meer. Dus wij maken ons een zelf een beetje wij vinden al dat het groenonderhoud er niet keurig uitziet, maar we weten allemaal van die bezuinigingen, zelf afgesproken, maar dat willen wij graag even dat u ons dat uitlegt. En nou nog een vraag: wij hebben, kijk die tekorten op die subsidie voor de mensen die een werkplek hebben gekregen, die vallen tegen omdat de mensen een hogere loonwaarde hebben van 38% in plaats van 30% en dat is alleen maar beter denken wij dan, maar dan wordt die subsidie natuurlijk lager, overigens zijn de subsidies wel hoger geworden. Dus kunt u ons dat nog eens even uitleggen hoe dat zit. En dan vervolgens voorzitter, wij vinden dat, die 42,5% heb ik genoemd, die subsidies heb ik genoemd, wij vinden eigenlijk dat u een goede brief hebt geschreven en wij vinden ook dat Wedeka duidelijkheid moet geven hoe dat nou dat ombouwproject hoe dat loopt en ook financieel. Want het valt op dat er steeds meer management nodig is, dat Wedeka niet uitbreid en ja vinden dat daar maar eens wat duidelijkheid over moet komen en nou we zijn het eigenlijk eens met uw brief inhoudelijk. En dat betekend dus dat wij daarmee akkoord gaan, nog even wel daarbij de vragen graag beantwoorden, maar met die, met uw voorstel gaan wij akkoord.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

dank u wel

0:01Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Behalve dat groenonderhoud hè

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, de vragen waren duidelijk. Mevrouw Luijken zag ik, SP.

1:08Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ja, SP heeft eigenlijk al een keertje eerder gezegd; als de tekorten op Wedeka zo oplopen dan is misschien dan zijn er misschien toch voor Wedeka meerdere mogelijkheden om zelf wat meer geld te verdienen. En wij hebben eerder al een keertje inderdaad Wedeka energie verzonnen, maar we kunnen natuurlijk ook gewoon panelen op je dak leggen om je eigen rekening naar beneden te halen. En daar zat ik nog aan te denken, we hebben ook eerder in de pers al kunnen lezen, vorig jaar of het jaar daarvoor al, dat Wedeka werk moest afstoten omdat ze gewoon geen personeel meer hadden om het te doen. Wij blijven bij het idee waarom maak je niet een andere BV erbij, laat je mensen van het TDC productie draaien tegen een minimum loon, zijn die mensen blij en Wedeka maakt winst. Dus dat wilden wij toch nog eens een keertje herhalen.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Volgens mij kom ik dan bij de heer Tamsma, CU.

1:22Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Dank u wel voorzitter. Wat opvalt, meneer Maarsingh noemde al dat er zoveel cijfers in stonden, nou zoals ik hem lees dan hebben we in feite een begrotingswijziging waar aan de ene kant de opbrengsten van detachering hoger zijn en dat is o.a. de detachering in het groen, vandaar het groenonderhoud wat omhoog gaat en aan de andere kant inderdaad meneer Maarsingh noemde al een aantal posten een stijging op allerlei vlakken waaronder het management en dan past wat ons betreft de kritische houding van het college heel goed. Dus wij stemmen ook in met de brief. Wat ons betreft mag u daar aan toevoegen dat de raad daar volledig mee instemt. En ik denk dat ook mondeling in een overleg met Wedeka nog best een keer aan de orden mag stellen van Wedeka zit in een transitie, maar zij zal ook financieel terdege rekening moeten houden met ja de toekomst zoals die eruitziet en dan is het inderdaad wat meneer Maarsingh ook zei van het kan niet zo zijn dat Wedeka kleiner wordt en tegelijk inderdaad de overhead steeds groter.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Duidelijk. Portefeuillehouder, meneer Hamster.

0:05Mevr. L. Huizingraadslid VVD

Ik had mijn hand ook opgestoken.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Sorry. Mevrouw Huizing, VVD.

0:37Mevr. L. Huizingraadslid VVD

Dank u wel voorzitter. Nou ook de VVD maakt zich ernstige zorgen over de meerjaren perspectief zoals aangegeven in het algemene financiële kader voor 2020 en verder. Maar daarnaast ben ik ook best wel geschrokken van een passage in de stukken, daarin staat namelijk dat er toename van lasten zijn, mede gezien onze gemeentelijke begrotingspositie voor de komende jaren, reden tot ernstige zorg. Zegt u nu dat u zich normaliter geen zorgen maakt om Wedeka, maar nu vanwege onze begrotingspositie wel. Dat was het.

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, ik probeerde deze vraag over te slaan, maar dat is niet gelukt dus. Portefeuillehouder.

2:22Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Voorzitter dank u wel, dank u wel ook voor de reacties en vragen en volgens mij de brede ondersteuning voor de zienswijze zoals wij die in willen dienen. De heer Maarsingh zegt het correct, we hebben grote belangen bij Wedeka, zowel inhoudelijk maar ook financieel en dat geldt niet alleen nu. Zal ik meteen de laatste moeilijke vraag meteen maar mee beginnen, dat geldt natuurlijk altijd, onze belangen in Wedeka zijn groot, dat wij een plek voor die mensen heel belangrijk vinden, maar inderdaad wij hebben 40% van eventuele tekorten bij te dragen dus wij waren en wij zijn en wij zullen scherp blijven op de financiële ontwikkelingen van Wedeka. U spreekt nu vanavond over de begroting 2019 en wij hebben zelf wat geschreven over het meerjaren kader, volgende maand zult u spreken over de jaarrekening en over de begroting 2020, dus dit wordt weer een reeks van financiële documenten en dat wij scherp zullen blijven zult u gaan zien in de begroting die u volgende maand gaat bespreken. Al even een kleine heads-up van wat er dan staat. En als ik nog een heads-up mag geven, mevrouw Luijken zegt van Wedeka heeft wellicht meerdere mogelijkheden om inkomsten te verwerven of kosten terug te brengen en daar heeft u een concreet voorstel over gedaan. Ik ga even niks verklappen, maar hou de kranten even in de gaten binnenkort. En uw voorstel om mensen tegen minimum loon te laten meewerken dat is een ingewikkelde, ook vanwege de rechten de plichten die mensen in de bijstand hebben, wij kunnen met behoud van uitkering de nodige dingen doen. Mensen minimum loon betalen, kan niet uit omdat het in principe geen kostendekkend werk is. Dat is de hele reden dat wij nu zoveel tekorten ook hebben, omdat de opbrengsten van het werk niet opwegen tegen de kosten die we kwijt zijn om die mensen gewoon een goed salaris te geven. Dus dat maakt het heel erg ingewikkeld. Uiteraard blijven we met Wedeka in gesprek van hoe kunnen we nou inderdaad inkomsten vermeerderen, de trajecten zijn er een goed voorbeeld van en dan hebben we onszelf ook een beste opdracht gegeven, dat zult u ook de komende maand zien, en we proberen Wedeka ook steeds meer te gebruiken als plek waar mensen ontwikkelen, dat was de lijn waar de heer Bieze het over had, maar dat is inderdaad wel aan grenzen gebonden zoals het in de wet staat. Ik zal ook

0:01Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

voorzitter

0:04Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

snelheid gaan maken wilde ik net zeggen

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies, LB.

0:14Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, voordat meneer Hamster verder gaat, hij zegt net, ik heb nieuws voor u hou de krant even in de gaten. Maar moet ik nou, is dat de gang van zaken, dat we alles tegenwoordig nu uit de kranten moeten halen of krijgen we voor die tijd ook nog informatie.

1:14Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Dit is de overweging dat ik de directeur van Wedeka graag haar eigen spotlight even wil gunnen. En als ik het nu ga zeggen, want ik weet dat de pers achterin driftig mee schrijft en meeluistert dus, ik kan ze moeilijk vragen de vingers nu in de oren te steken. Nee, we hebben afgesproken dat de directeur van Wedeka u binnenkort mooi nieuws mag brengen. Dus laten we het in die verhouding doen. Dat is de reden. We hebben goeie afspraken gemaakt over hoe we u informeren en daar zullen we ons uiteraard aan houden. Het groenonderhoud, de twee vragen van de heer Maarsingh. Misschien moet ik u zo meteen nog even vragen wat de tweede vraag was, maar de eerste vraag; het groenonderhoud, waarom niet uit het sociaal domein, maar uit het groenonderhoud. Omdat wij nu tarieven voor de detacheringen ophogen, eigenlijk gewoon de kosten die wij kwijt zijn om in dit geval de taak groenonderhoud uit te voeren iets hebben opgehoogd vinden we ook dat daar waar de uitgaven gedaan wordt ook dat die daar mag landen die extra kosten. Dit is niet zozeer het subsidiëren van deze medewerkers waar we tekort voor betalen, dit is het betalen van prijs aan Wedeka, het echte contract wat we hebben met Wedeka voor het onderhouden van ons groen. En dat betalen we uit groenonderhoud. Dus dat is de reden dat wij deze kosten daar laten landen en die vind ik eigenlijk niet meer dan

0:02Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Die vraag, die tweede vraag had daar betrekking op.

0:01Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Maarsingh.

0:49Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Die tweede vraag had daar een beetje betrekking op. Want ik dacht bij mezelf; wij dachten stel nou voor dat de loonwaarde nu 50% is dan mogen we toch blij mee zijn. Dan is de subsidie ook 50% en ik dacht vanavond is het niet aan de orde geweest, lang gepraat over het zonnepark, maar de initiatiefnemer heeft ook gezegd regionale bedrijven kunnen hier het werk doen, dat is een toezegging, er is niemand die er ooit iets over gezegd heeft, maar werkgelegenheid, maar goed dat is toch alleen maar positief, maar dit kost nu geld dus dat moet je ook niet zo inschatten. We gaan niet op uw bestuursstoel zitten, ook niet op de dagelijkse bestuursstoel, u moet uw werk doen en vanuit uw verantwoordelijkheid, maar wij willen u dat graag even meegeven. Dat kun je dan ook niet te laag begroten denken wij.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder.

2:25Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Ik denk dat ik het grotendeels met de heer Maarsingh eens ben, en dank dat u niet op onze stoel gaat zitten, ja wij hebben, onze medewerkers krijgen een mooi salaris, daar krijgen we een gedeelte van gesubsidieerd en een gedeelte proberen we terug te verdienen. We hebben gezegd nou beste directeur, beste directie ga proberen dat kostendekkend in de markt te zetten. Voor heel veel partijen is dat mogelijk, voor heel veel, nee voor een aantal onderdelen is dat mogelijk, voor een aantal niet, maar wij vinden wel als dagelijks bestuur dat wij als gemeenten in ieder geval die kostendekkende prijs zouden moeten betalen om niet onze buurgemeenten op te zadelen met extra tekorten. Als wij nu onder de prijs zouden, een prijs overeenkomen met Wedeka, dan is het tekort dat wij Wedeka me opleveren mogen onze buurgemeenten voor ons gaan betalen. En dat vinden we een bijzondere constructie. Dus we hebben met ons, als DB gezegd; de gemeenten zouden in ieder geval voor de diensten die zij afnemen een kostendekkend tarief moeten betalen. Nou dat is de afspraak zoals die er staat. Ga ik naar de vraag die ook gesteld is over het management, is er nou steeds meer management nodig. De nieuwe directeur is bezig met een verandering van de organisatie, dat komt omdat we Wedeka naar een leer- werkbedrijf toebrengen, dat zorgt ervoor dat er hier en daar posities anders ingevuld worden, dat is één deel van de verklaring. Twee is dat wij zien in de werkleiding veel mensen uitstromen en in het verleden waren heel veel mensen werkleiding met een SW indicatie. Er stroomt zoals u weet heel weinig mensen nog weer in in Wedeka, zeker de SW niet meer en beschut werken is echt een kwetsbare doelgroep die niet makkelijk doorstroomt naar werkleiding daar waar de SW groep dat wel deed, dus voor de werkleiding die nu uitvalt en vervangen moet worden, moet ambtelijk personeel ingehuurd worden. Dus vandaar dat u de ambtelijke doelgroep ten opzichte van de SW of de beschut werken doelgroep ziet groeien en ja dat maakt het wel wat duurder. En dus zo kan het gebeuren, dat is ook de vraag van de heer Tamsma, hoe kan het nou dat Wedeka krimpt maar er wel meer personeel ingehuurd moet worden dat er personeel ingehuurd moet worden. Dat zit hem dus inderdaad op de middelmanagement, is dat een woord, op de werkleiding met name. Volgens mij ben ik erdoorheen voorzitter.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij ook. Hebt u nog behoefte aan een tweede ronde of kunnen we overgaan tot stemming.

0:02Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Heel kort voorzitter, als dat mag.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Maarsingh, CDA.

0:29Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Wij gaan er dus vanuit dat er geen 728 of 72 uur minder gemaaid wordt, wat ons betreft hoeft er geen zienswijze ingediend te worden en wij willen graag nog even de toezegging hebben van u, kijk u moet zeer alert zijn, daar hoeven wij ons niet mee te bemoeien, dat hebben we al eerder gezegd, en dat u ons blijft informeren, ook actueel, hoe de ontwikkelingen zijn. Want dat is toch wel belangrijk dat wij dat ook weten.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

portefeuillehouder

0:42Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Uw eerste vraag; wordt er nu minder groen gemaaid. Het contract is niet veranderd, behalve dan dat wij nu een kostendekkend tarief betalen, dus mijn collega zal er scherp op toezien dat wat in het contract staat nageleefd wordt. Deel twee; wij hebben qua GR een, en daar is Wedeka er één van, volgens mij stevige afspraken over waar u een reactie en een zienswijze op mag geven, zo kan het gebeuren dat u er volgende maand alweer over spreekt en als er anders relevante ontwikkelingen zijn hebben we allereerst de P&C cyclus en mocht daar nog hele dingen heel relevant en actueel zijn dan weten we u te vinden.

1:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we over tot stemming. Ik stel voor dat we de vier onderdelen in één keer doen en bij handopsteking. Wie is het eens met het besluit om kennis te nemen van deze begrotingswijziging en het algemeen financieel kader, geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging, wel een brief te sturen en die ook uit te laten gaan. Mag ik uw hand zien? Wie is het daar mee eens. Dan is dat aldus unaniem besloten. [voorzitter klopt met hamer] Dank u wel. Ik wijs u er even op dat u zelf, toen ik hier nog niet was, besloten heeft dat vergaderingen tot 23.30 uur duren en daarna de volgende dag verder gaan. Ik wijs u erop dat we nog een, pak hem beet, 7 agendapunten hebben. En dat de laatste in ieder geval deze week besloten moet worden, dus dat betekend dan inderdaad als we dit niet af hebben dat we een nieuwe vergadering moeten uitschrijven deze week. Het is aan u.

16. Aanpassing exploitatie Schoolkade Musselkanaal
0:41Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Agendapunt 16, onder 16 wordt voorgesteld om kennis te nemen van de herverkaveling van de Blauwe Kamer in Alteveer. En de verkoopprijs van de bouwkavels aan de Schoolstraat in Musselkanaal vast te stellen op €99.000,- inclusief Btw. Wie wil daarover het woord? De heer Maarsingh en mevrouw Sterenborg. Mevrouw Sterenborg ik geef u als eerste het woord. Mevrouw Sterenborg, CU.

0:49Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Ja, ik dacht zal ik gewoon zeggen; ik ga akkoord. Maar nee toch niet. Eigenlijk dekt de titel de lading niet helemaal. We hebben het niet alleen over Musselkanaal, maar ook over de Blauwe Kamer in Alteveer. Nadat begin 2017 de nota Grondbeleid is vastgesteld is de verkoop van bouwkavels toegenomen. In de woonvisie staat dat grondeigenaren gebruik kunnen maken van de bouwmogelijkheden tot 1 juni 2020. En logischerwijs geldt dit ook voor ons als gemeente. Ons wordt voorgesteld om de kavelprijs in Musselkanaal te verlagen en de kavels in de Blauwe Kamer en Alteveer te verkleinen. Dit om de verkoop van de kavels te stimuleren. Hierin kunnen wij ons vinden en we hopen dan ook dat de kavels voor 1 juni volgend jaar verkocht zijn. Dank u wel.

0:02Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

De heer Maarsingh, CDA.

1:07Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ja, voorzitter alles wat mevrouw Sterenborg heeft gezegd dat willen wij als CDA fractie onderschrijven, maar daar horen dan nog een paar regels achteraan. Want wij vinden eigenlijk dat er in een jaar heel veel kan gebeuren, dat hebben wij ook gezien in huizenmarkten en zo voort en zo voort, dus dit gaat ons wel een beetje snel om nu vast te stellen dat wij het project stoppen op 1-6-2020. Het lijkt ons goed dat wij als raad daar nog even van tevoren over geïnformeerd worden want anders dan zouden wij €500.000,- moeten afschrijven en dat is wel heel veel geld. Dus laten wij verstandig zijn en er nog even weer over praten, want wat gebeurd er dan met die gronden. Dan moeten die grasmaaiers nog meer doen en het levert helemaal niks op. Dus een bezinningsmoment is niet alleen belangrijk voor de gemeente, voor u als college, maar ook voor de andere omwonenden. Dus akkoord met voorstel, maar nog even een bezinningsmoment voordat er gezegd wordt; en nu gaat het stoppen.

0:14Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Voorzitter, ik wou even reageren op de heer Maarsingh, positief, wij ondersteunen dat besluit, of tenminste het voorstel van de heer Maarsingh om even bezinning op dit stuk te hebben.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ik geef het woord even aan de portefeuillehouder mevrouw Brongers.

1:19Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja, dank u wel voorzitter. Ik hoor instemming van twee partijen. Het CDA zegt van; wij willen eigenlijk nu niet besluiten dat wij per 1 juni 2020 de bestemmingscapaciteit er afhalen. Dat heeft u al besloten. Dat besluit ligt vanavond niet voor, maar dat heeft onderdeel uitgemaakt van de woonvisie die u heeft vastgesteld en dat besluit staat dus nog steeds. Ik begrijp in die zin uw punt er gebeurd best veel. Kunnen wij daar nog eens even over nadenken. Het is zo dat wij formeel, als wij formeel de bestemmingscapaciteit zeg maar er afhalen, van de onze huidige locaties, dan komen wij sowieso met een voorstel bij uw raad. Daarnaast is het zo dat wij momenteel bezig zijn om de woonvisie te actualiseren, dat loopt ook richting april 2020 dat wij daar met u over besluiten, dus in die zin loopt dat proces wat mij betreft parallel om dan die herbezinning nog eens te bespreken.

0:05Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Dank u wel met dit antwoord, want ik dacht al wij zijn

0:02Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

voorzitter

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, ik ga even de touwtjes weer in handen nemen. Meneer Maarsingh u wou nog een reactie geven? U was blij.

0:36Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ja, voorzitter ik ben eigenlijk blij met de laatste zinnen van de portefeuillehouder, want wij hebben wel allerlei visies vastgesteld, maar als het licht ons opgaat na 5 jaar, als we hem voor 5 jaar hebben vastgesteld en drie jaar gaat ons het licht op, maar ja we kunnen niks meer veranderen, dat is niet met de tijd meegaan, maar gelukkig zei ze wij behandelen volgend jaar de nieuwe woonvisie. Maar goed wij kunnen natuurlijk nu niet zeggen; je kunt beter nog een beetje goedkoper verkopen dan de zaak stilleggen. Maar dat mag je niet zeggen nu want dan ben je niet goed in de markt. Dus wij gaan ermee akkoord als wij er maar iets over kunnen zeggen.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Klinkhamer, PvdA.

0:02Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

???????????????????

0:01Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Betekend een smiley

0:07Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Betekend een compliment even aan de wethouder, goed voorgesteld dus wij gaan daar zeker mee akkoord die einddatum bezinning in april.

0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we over tot stemming. Neemt u kennis van de herverkaveling Blauwe Kamer in Alteveer en de voorgestelde verkoopprijs. Wie is het daarmee eens. Met handopsteking. Unaniem. [voorzitter klopt met hamer] Mooi,dank u wel.

17. Verklaring van geen bedenkingen, "Landelijk gebied, 1e Barlageweg 13
0:28Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we door naar de verklaring van geen bedenkingen, "Landelijk gebied 1e Barlageweg 13". Wil iemand bespreking? De heer Mellies, LB.

1:07Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja heel kort voorzitter. Ja, we worden zo'n beetje wel een beetje bedreven in die hele verklaringen van geen bedenking gebeuren. Maar hier wordt dus ons gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven en nou ben ik een beetje ingevoerd in de materie, maar nou is het dus zo dat de omgevingsvergunning wordt nu ter inzage gelegd, tenminste als wij nu daarmee instemmen, ook de verklaring wordt ter inzage gelegd en er kunnen dus op deze zienswijze dus ook of op deze op de verklaring van geen bedenking zienswijze binnenkomen. Dus zijn wij weer aan zet als raad, als hoorcommissie van de raad, om hierover dus mensen te horen en te wederhoren, en nou vraag ik mijn toch af, want als ik even kijk naar de juridische consequenties, daar staat; indien geen beroep wordt ingesteld is de omgevingsvergunning daags na verstrijken van de inzagetermijn onherroepelijk. Ja dat wordt wel heel krap tijd willen wij als hoorcommissie nog iets daarvan vinden om dat nog ergens te bespreken in een raadsvergadering. Dus gaarne hier wat uitleg over.

0:01Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder.

0:04Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Volgens mij was er nog iemand.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Maarsingh, CDA.

1:26Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ja, voorzitter. Ik weet dat het laat is, maar het gaat hier natuurlijk wel om verklaring van geen bedenkingen en daar wordt soms lang over gesproken. En het gaat hier over het fokken en houden van 30 paarden, dus dat is ook niet hobbymatig meer, maar dat is echt zeg maar beroepsmatig. En kijk de suggestie van de heer Mellies toch even weer die hoorcommissie in het midden brengt. De hoorcommissie van onze raad heeft eigenlijk de laatste 4 jaar is die nooit bij elkaar geweest en op zich is dat een goed teken want dan wordt er goed werk gedaan door het college en tot tevredenheid van, maar misschien is dit ook wel zo'n punt als daar om gevraagd wordt dan kan dat natuurlijk gerust, maar waar het ons om gaat voorzitter dat is kijk is het milieutechnische mogelijk, voldoet dat aan de landelijke regelgeving en aan de gemeentelijke regelgeving. Dat is allemaal nagezocht en daarvan heeft het college gezegd daar voldoet het aan. De Omgevingsdienst en Waterschap zijn positief, dus die kijken daar ook heel scherp naar. Het enigste puntje zou nog kunnen zijn; het was een agrarische bestemming en nu een woonbestemming. Maar dat hoeft geen probleem te zijn en iedereen die het er niet mee eens is kan altijd nog reageren. Wij zien dit een beetje ook, deze snelheid als een beetje nou ja praktische uitwerking van de komende Omgevingswet

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

U bent het er mee eens dus?

0:08Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Dus wij stellen, wij willen u zeggen dat wij het er mee eens zijn. Maar wij willen ook graag zeggen als we het eens zijn waarom.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, maar ik wil graag eerst even de reactie van de portefeuillehouder op de, eigenlijk de basisvraag van de heer Mellies. Portefeuillehouder, mevrouw Brongers.

0:50Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja, voorzitter. Ik begrijp dat de term en de inhoudsverklaring van geen bedenkingen op dit moment vragen oproept. In deze casus zeg maar, dit ontwerp is een andere procedure gevolgd. Het ontwerp is al ter inzage gelegd en er zijn geen zienswijzes ingediend. Wat de heer Maarsingh ook zei, het Waterschap, de provincie, ???????, alle partners zeg maar die er iets van mogen vinden die zijn al akkoord gegaan met de voorliggende plannen. Het is slechts, maar daarmee wil ik het niet mee bagatelliseren, vanuit de Wabo een verplichting van ons als college, om dat op dit moment aan u voor te leggen. Ik hoop dat ik zo duidelijk de procedure heb uitgelegd.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies.

0:45Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, goed ik hoor het u zeggen, ik ben ook geen jurist, maar ik lees wel eens wat en onlangs werden wij, werd ons een document toegestuurd van een meneer De Zwager. En dat ging over een casus, en daar is ook jurisprudentie van, over een initiatiefnemer die dus ook een plan had en er moest afgeweken worden van het bestemmingsplan. En dan heb je dus een verklaring van geen bedenkingen nodig. Daar is door het college op beslist en toen heeft de initiatiefnemer daar op geantwoord van u mag helemaal niet beslissen college over een verklaring van geen bedenkingen. En die meneer is in het gelijk gesteld. De raad moest beslissen of horen op die verklaring van geen bedenkingen. Maar goed ik ben geen jurist, dus ik laat het voor uw risico.

0:26Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Maar volgens mij wordt nu de mening van de raad gevraagd over deze verklaring van geen bedenkingen dus laten we daar gelijk toe over gaan. Wie is het eens met het voorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor deze schuur. Daar is de voltallige raad, dus een unaniem besluit [voorzitter klopt met hamer] Dank u wel.

18. Zienswijze conceptbegroting 2020 SOZOG
0:29Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we door naar de zienswijze conceptbegroting SOZOG. Dit vond ik nou een overzichtelijk beslispunt, namelijk geen zienswijze indienen op deze conceptbegroting. Wil iemand hiervan bespreking? Is iedereen het hiermee eens? Unaniem? Unaniem, aldus besloten. [voorzitter klopt met hamer]

19. Aanwijzen accountant
0:47Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Aanwijzen accountant. Volgens mij is er eendrachtig samengewerkt tussen raad en raad meer specifiek de rekeningcommissie en dit huis om tot een keuze voor een nieuwe accountant te komen. Het voorstel voor benoeming van BDO ligt hier voor. Wie is het daarmee, heeft iemand behoefte aan bespreking, bent u bij acclamatie akkoord met dit voorstel. Aldus besloten. [voorzitter klopt met hamer]

20. Vaststellen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Stadskanaal 2019
0:32Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De verordening rechtspositie raad en commissieleden Stadskanaal. Ik weet uit eigen ervaring dat dit uit en te na besproken is. Is er toch nog iemand die behoefte heeft aan bespreking in dit gremium? Niemand. Kunnen we dan per acclamatie instemmen met dit voorstel? aldus besloten. [voorzitter klopt met hamer]

21. Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Publiek Vervoer
0:49Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Komen we bij de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 Publiek Vervoer. Ook dit is een gezamenlijke begroting van de samenwerkingsorganisatie. U wordt gevraagd kennis te nemen van zowel de jaarstukken als de ontwerp meerjarenbegroting en ook hier geen zienswijze in te dienen. Wie wil hierover bespreking. Bent u akkoord met deze drie voorstellen? Aldus besloten. [voorzitter klopt met hamer]

22. Wijziging gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer
0:40Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan komen we bij de wijziging gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer. U wordt voorgesteld om het college toestemming te geven om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen overeenkomstig het bijgevoegd voorstel. Wie wil hiervan bespreking? Bent u het eens met dit voorstel? Unaniem. Aldus besloten. [voorzitter klopt met hamer]

23. Sluiting
0:41Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan komen we bij de sluiting. Laten we toch nog heel even teruggaan naar het begin van deze vergadering want eigenlijk is dit toch wel een historische dag, namelijk de dag dat definitief besloten is dat Stadskanaal wordt aangesloten op het spoornet. Dus indachtig de trein die wij hier over een paar jaar gaan krijgen nodig ik u allemaal uit voor borrel en de extra feestelijke bitterballen. En daarmee sluit ik deze vergadering.