Rekenkamercommissie Stadskanaal

Iedere gemeente is verplicht een rekenkamerfunctie te hebben.  De gemeente Stadskanaal heeft een rekenkamercommissie (RKC). De RKC heeft als doelstelling om de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. De RKC voert onderzoek uit naar de doelmatigheid (tegen niet te hoge kosten?), doeltreffendheid (haalt de gemeente haar doelen?)  en rechtmatigheid ( Is het volgens de regels gegaan?) van het door de gemeente gevoerde bestuur. Dat doet de RKC door onderzoek uit te voeren naar het gevoerde beleid van de gemeente.

Op deze wijze levert de rekenkamercommissie een bijdrage aan het afleggen van verantwoordelijkheid, door het gemeentebestuur, aan de inwoners. Door middel van onderzoek kan tevens inzicht worden verkregen in de vraag wat goed gaat, wat beter kan en wat eventueel beter zou moeten. Op basis van onderzoek kunnen aanbevelingen worden gedaan voor verbeteringen. Het laatste woord is aan de gemeenteraad om vast te stellen wat met de uitkomsten en aanbevelingen van een onderzoek van de RKC gebeurt.

Dit is de digitale omgeving van de RKC Stadskanaal. Langs deze weg wil de RKC belangstellenden op verschillende manieren informeren over ons doel en onze werkwijze en u in de gelegenheid stellen met ons in contact te komen.

De Rekenkamercommissie is met ingang van 01-07-2019 door de gemeenteraad van Stadskanaal geïnstalleerd. De rekenkamercommissie is niet specifiek gericht op het vaststellen van ‘wat is fout gegaan’. Het belangrijkste is, dat met de resultaten van de onderzoeken een daadwerkelijke verbetering van de gemeentelijke organisatie kan worden bereikt. (Welke leerpunten zijn er uit het onderzoek te halen?) 

De RKC is onafhankelijk, en kan zelf bepalen welke onderzoeken worden gedaan en hoe dat wordt aangepakt. De RKC  is een instrument van de gemeenteraad en dat is dan ook het orgaan waaraan de rekenkamercommissie rapporteert.

De leden van de commissie stellen zich graag aan u voor.