Frits van der Heide

Raadslid ChristenUnie
Frits van der Heide

E. frits.vanderheide@stadskanaal.nl

Hoofdfunctie

Generalist Gebiedsgebonden Politiezorg Nationale Politie (bezoldigd)

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Algemene Christelijke Politiebond (bezoldigd)
  • Bestuurslid Landelijk Netwerk Christen Politieambtenaren (onbezoldigd)
  • Kerkenraadslid Christelijke Gereformeerde Kerk (onbezoldigd)

Rol binnen de raad

Lid commissie openbaar onderwijs