Egbert Hofstra

Fractievoorzitter PvdA
Egbert Hofstra

T. 06 - 10 10 01 85
E. e.hofstra@stadskanaal.nl

Hoofdfunctie

 

Nevenfuncties

  • Lid Algemeen Bestuur Waterschap Hunze en Aa's (bezoldigd)
  • Student Object georiĆ«nteerd programmeren (onbezoldigd)
  • Bestuurslid stichting museumgemaal Cremer (onbezoldigd)

Rol binnen de raad

  • Fractievoorzitter PvdA
  • Plaatsvervangend voorzitter fractievoorzittersoverleg
  • Lid rekeningcommissie
  • Lid commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen