Erik Bieze

Fractievoorzitter Gemeentebelangen Stadskanaal
Erik Bieze

T. 0599 - 62 23 54
E. h.t.bieze@stadskanaal.nl

Hoofdfuncties

Eigenaar BINO (bezoldigd)

Rol binnen de raad

  • Fractievoorzitter GBS
  • Lid fractievoorzittersoverleg
  • Lid vertrouwenscommissie
  • Lid werkgeverscommissie
  • Lid commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen