Jur Mellies

Fractievoorzitter Lokaal Betrokken
Jur Mellies

T. 06 - 48 08 45 78
E. j.mellies@stadskanaal.nl

Hoofdfunctie

Freelance dtp’er / grafisch vormgever (bezoldigd)

Nevenfuncties

Lid commissie raadsleden Vereniging Groninger Gemeenten (onbezoldigd)

Rol binnen de raad

  • Fractievoorzitter Lokaal Betrokken
  • Lid fractievoorzittersoverleg
  • Lid vertrouwenscommissie
  • Voorzitter agendacommissie
  • Lid rekeningcommissie
  • Lid commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen