Inspreken

In raadsvergaderingen en vergaderingen van de algemene raadscommissie kunt u het woord richten tot de leden van de gemeenteraad. Dit heet het spreekrecht. Tijdens raadsvergaderingen kan alleen worden ingesproken over onderwerpen die op de agenda staan. In de algemene raadscommissie is het ook mogelijk om over onderwerpen in te spreken die niet op de agenda staan.

Uiterlijk één uur tevoren aanmelden

Als u wilt inspreken moet u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 0599 - 631 631 of e-mail naar griffie@stadskanaal.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk één uur voor het begin van de vergadering.

Vijf minuten spreektijd

Kort voor het begin van de vergadering meldt u zich in (de buurt van) de raadzaal bij de griffier. U kunt vlakbij de ingang van de raadzaal plaatsnemen, totdat de voorzitter u aankondigt. In maximaal vijf minuten zet u uw mening uiteen. Raadsleden kunnen hierna vragen aan u stellen. Die kunt u beantwoorden. De gemeenteraad besluit vervolgens wat met de informatie wordt gedaan.

  Tekst graag digitaal aanleveren

  Heeft u uw tekst uitgeschreven? Dan zouden we die graag digitaal (of op papier) ontvangen via griffie@stadskanaal.nl. De raadsleden kunnen uw tekst dan later nog eens doorlezen.

  Wanneer kunt u niet inspreken?

  • Over een onderwerp, waarbij al de mogelijkheid tot horen door de raad of een commissie namens de raad heeft plaatsgevonden;
  • Over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • Als een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
  • Over begrotingsstukken, met uitzondering van ombuigingen.