Voorzitter

De vergaderingen van de gemeenteraad worden voorgezeten door de burgemeester. Dat is zo geregeld in de Gemeentewet.
Als voorzitter van de gemeenteraad zorgt de burgemeester voor een goed verloop van de raadsvergaderingen. De burgemeester heeft geen stemrecht in de raadsvergadering. Sinds 1 september 2019 is Froukje de Jonge burgemeester van Stadskanaal.

De gemeenteraad heeft ook twee ondervoorzitters aangewezen. Als de burgemeester verhinderd is wordt de vergadering van de gemeenteraad voorgezeten door één van de ondervoorzitters. Ingrid Sterenborg - Kooij is eerste ondervoorzitter en Theo Klinkhamer is tweede ondervoorzitter van de gemeenteraad. Zij zijn wel lid van de gemeenteraad en hebben dus stemrecht tijdens de vergadering, ook als ze als voorzitter optreden.

Alle besluiten van de gemeenteraad worden ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de griffier.