Vergoeding

Raadsleden hebben veel te doen; stukken doornemen, vergaderen en contacten onderhouden. Gemeenteraadswerk is geen volledige baan, maar het is méér dan een hobby of vrijwilligerswerk.

Uit een onderzoek van de Raad voor het Openbaar Bestuur blijkt dat raadsleden in Nederland gemiddeld 15,9 uur per week aan het raadswerk besteden. Dat neemt alleen maar toe. Steeds meer taken van de landelijke overheid worden namelijk overgeheveld naar gemeenten. Haagse beslissingen moeten vooral in de decentrale bestuurspraktijk worden gerealiseerd, aldus de Raad voor het openbaar bestuur. Het werk van raadsleden wordt daardoor steeds omvangrijker en ingewikkelder.

Hoogte vergoeding

Raadsleden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. De hoogte daarvan wordt door de landelijke overheid vastgesteld en is afhankelijk van het aantal inwoners van een gemeente.
In Stadskanaal gaat het om een vergoeding van bruto € 990,55 per maand. Verder ontvangen de raadsleden een landelijk vastgestelde onkostenvergoeding van € 173,17 per maand.