Stedenband Lilienthal

Stadskanaal heeft een stedenband met het in Duitsland gelegen Lilienthal. Ongeveer eens in de twee à drie jaar komen de gemeenteraden beurtelings bij elkaar op bezoek. In 2016 werd Stadskanaal bezocht door de gemeenteraad van Lilienthal. De gemeenteraden hebben toen ervaringen uitgewisseld over de manier waarop asielzoekers in Nederland en Duitsland worden opgevangen. Ook is toen een werkbezoek gebracht aan het AZC in Musselkanaal.

In het najaar van 2019 zal de gemeenteraad van Stadskanaal een bezoek aan Lilienthal brengen. Er zal dan gesproken worden over de effecten van een tram- of spoorverbinding voor onze gemeenten. Lilienthal heeft sinds een aantal jaren een tramverbinding met Bremen. Over een aantal jaren zal Stadskanaal weer per trein bereikbaar zijn. Er is daarom alle reden om de ervaringen en inzichten naast elkaar te leggen.