Integriteit

Gedragscode

De gemeenteraad streeft een open, transparante en integere werkwijze na. Misbruik van bevoegdheden en belangenverstrengeling mogen niet voorkomen. Daarom heeft de gemeenteraad een gedragscode vastgesteld. Daarin staat hoe bestuurders van de gemeente in bepaalde situaties moeten handelen. Ook worden bepaalde zaken niet toegestaan.

Functies, geschenken, e.d.

Raadsleden maken hun functies en nevenfuncties bekend. Daarbij melden ze of ze daarvoor betaald worden of niet.
Geschenken met een geschatte waarde van meer dan 50 euro worden eigendom van de gemeente. Verder melden raadsleden hun deelname aan excursies, evenementen en buitenlandse reizen als deze betaald worden door anderen dan de gemeente. Ook dit wordt allemaal bijgehouden in openbare registers.