Gekozen raadsleden

Als inwoner van Stadskanaal kiest u om de vier jaar een nieuwe gemeenteraad. De laatste keer was dat op 21 maart 2018. U kunt bij de gemeenteraadsverkiezingen stemmen op de kandidaten die door politieke partijen worden voorgesteld. De gekozen gemeenteraadsleden vertegenwoordigen uw belangen.
Een gemeenteraad bestaat in Nederland uit negen tot vijfenveertig raadsleden. Dat hangt af van het aantal inwoners in een gemeente. Het aantal raadsleden is altijd oneven. De gemeenteraad van Stadskanaal heeft 23 leden.
De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022.

Werk van de raadsleden

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Hij geeft aan wat in de gemeente moet gebeuren. Daarmee bepaalt de raad het beleid, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn en verkeer. Plannen worden pas uitgevoerd nadat een meerderheid van de raadsleden voor hebben gestemd.

De gemeenteraad beslist ook hoe het geld van de gemeente wordt besteed. Verder controleert de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders (het dagelijks bestuur) de plannen, die in de raadsvergaderingen zijn aangenomen, goed en binnen het budget uitvoert.

De gemeenteraad heeft dus drie hoofdtaken:

  • Het vormen van een volksvertegenwoordiging
  • Het vaststellen van het beleid
  • Het controleren van het college van burgemeester en wethouders

Raadsinstrumenten

Om hun werk goed uit te voeren hebben raadsleden een aantal bevoegdheden. Bijvoorbeeld het indienen van schriftelijke vragen, het stellen van vragen tijdens het vragenuur, en het indienen van initiatiefvoorstellen, amendementen en moties. We noemen dat raadsinstrumenten. De gang van zaken tijdens raadsvergaderingen staat in het Reglement van Orde.