Algemeen
Hoeveel mensen zitten er in de gemeenteraad? Hoe vaak zijn er gemeenteraadsverkiezingen? Wat doet de gemeenteraad?
Vergaderstukken
De stukken van de openbare raadsvergaderingen en vergaderingen van de algemene raadscommissie zijn online te raadplegen.
Commissies
Om de besluitvorming voor te bereiden heeft de gemeenteraad een aantal commissies ingesteld. Bijvoorbeeld om zaken te bespreken voordat ze in de gemeenteraadsvergadering aan de orde komen.
Raadsinstrumenten
Een overzicht van raadsinstrumenten. Gemeenteraadsleden beschikken over verschillende bevoegdheden om hun taken uit te voeren.
Voorzitter
De vergaderingen van de gemeenteraad worden voorgezeten door de burgemeester.
Integriteit
De gemeenteraad streeft een open, transparante en integere werkwijze na. Misbruik van bevoegdheden en belangen-verstrengeling mogen niet voorkomen.
Inzet en vergoeding
Hoeveel tijd besteden raadsleden gemiddeld aan het raadswerk en welke vergoeding krijgen ze daarvoor?
Lilienthal
Stadskanaal heeft een stedenband met het in Duitsland gelegen Lilienthal. Ongeveer eens in de twee jaar komen de gemeenteraden beurtelings bij elkaar op bezoek.
Terugluisteren
Alle vergaderingen van de gemeenteraad en de algemene raadscommissie kunt u terugluisteren. Voor mensen met een beperking is een transcriptie beschikbaar.
Radio
De vergaderingen van de gemeenteraad en van de algemene raadscommissie kun u live beluisteren via RTV1.