Contact

U kunt op verschillende manier contact opnemen met de gemeenteraad of met individuele raadsleden. U kunt bijvoorbeeld bellen, e-mailen of een brief schrijven. Ook kunt u vragen of u een kwestie kunt komen toelichten op een vergadering van een bepaalde fractie.

Persoonlijk contact met raadsleden

De contactgegevens van ieder raadslid vindt u op de pagina 'Raadsleden' op deze website. Van ieder gemeenteraadslid vindt u daar het e-mailadres en het telefoonnummer. Ook de contactgegevens van de fractieondersteuners en de lijstopvolgers staan daar.

E-mail aan hele gemeenteraad

E-mailen aan de gemeenteraad doet u via griffie@stadskanaal.nl. Dit e-mailadres wordt ook 's avonds en in het weekend door de griffie gelezen. Eén keer in de week, op donderdag, wordt alle post van de afgelopen week aan de raadsleden doorgezonden. In het geval van spoed gebeurt dat uiteraard eerder.

Brief aan de gemeenteraad

U kunt ook een brief per post aan de gemeenteraad sturen. Ook brieven worden één keer per week op donderdag doorgestuurd aan de gemeenteraadsleden. Als u een brief stuurt aan een individueel raadslid wordt deze uiteraard alleen aan dat raadslid doorgestuurd.

Het postadres is:

Gemeenteraad
Postbus 140
9500 AC  Stadskanaal

Telefoon griffie

U kunt altijd overleggen met de griffie.
De medewerkers van de griffie kunt u telefonisch bereiken via 0599 - 631 631. 's Avonds en in het weekend kunt u het beste een e-mail sturen naar griffie@stadskanaal.nl. Als het nodig en mogelijk is wordt er dan gelijk contact met u opgenomen.