De gemeenteraad van Stadskanaal

 

Deze website wordt niet meer bijgehouden en is vervangen door https://stadskanaal.bestuurlijkeinformatie.nl 

 

Vergaderingen
Wanneer is de volgende raadsvergadering? Wat zijn de stukken die daarbij horen? Het staat hier.
Inspreken
Bij raadsvergaderingen en vergaderingen van de algemene raadscommissie kunt u inspreken. Hoe en wanneer u dat kunt doen leest u hier.
Schriftelijke vragen
Raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen over zaken die niet op de agenda staan. Die vragen moeten binnen drie weken door burgemeester en wethouders worden beantwoord.
Werkbezoeken
De gemeenteraad wil graag op de hoogte blijven van wat er in de samenleving speelt. Daarom brengt de gemeenteraad regelmatig een werkbezoek aan organisaties of bedrijven.
Vergaderingen vóór 2019
De vergadering van vóór 2019 zijn op de oude website van de gemeenteraad gepubliceerd. Die kunt u hier vinden.
Griffie
Heeft u vragen over of voor de gemeenteraad? Neem gerust contact op met de griffie. De griffie ondersteunt de raadsleden bij hun werk.
Contact
U kunt op verschillende manier contact opnemen met de gemeenteraad of met individuele raadsleden. U kunt bijvoorbeeld bellen, e-mailen of een brief schrijven.